Lukáts János
Egy illat emléke

Mindig bizalmatlan voltam az ilyen kérdésekkel szemben: „Milyenek is vagyunk valójában?” meg „Miért élünk a világon?”. Egyáltalán: a megválaszolhatatlan kérdések iránt, amelyekből csak a magam sutasága derült ki. Aligha épít sziklára kővárat, aki egy illat emlékére hivatkozik. Hiszen mindkettő megfoghatatlan és követhetetlen, rejtőzködő és tünékeny, s még inkább: ki hiszi el, hogy akár egy illat, akár egy emlék képes test nélkül, a maga... (Novella)

Adorján András
Iksz Ipszilon halál komoly

Milyen lehet a halál? – kérdezte magától Iksz Ipszilon. Nem, mintha inge-renciája támadt volna végre kipróbálni. Arra, hogy megöljék, hozzátartozó-it, barátait deprimáltan szokta kérlelni, azzal kecsegtetve mindet, hogy nem lesz hálátlan. Nem, most egészséges kíváncsisággal szerette volna körüljárni a témát, sokirányú tudásszomja okán. Nem óbégatott a böllér után, önmagát megölni meg a legsötétebb időkben sem próbálta,... (Humor)

Jókai Anna
A választék - „Tré” (Részletezve) 1/2

összepréselt létezés/ lakótelep/ bordó műszálas tréning-/ ruha, belül bolyhozva./ A bolyhok mosás után/ csomóba állnak. Két/ fehér csík a totyakos/ nadrágszáron – az örökös/ gyalogos rangjelzése./ A cipzár folyton kiakad/ Trabant, Wartburg, Lada,/ slussz,/ homok- vagy mogyorószín,/ kénsárga, korál/ vödör, rongy, szivacs/ mindenki mindenbe/ belelát/ minden átláthatóan sivár/ kókadt, fakózöld/ vasárnapi délutánok/ cipőt a... (Egyéb)

Szerkesztő C
Kosáryné Réz Lola - A föld ködében

A Kráter Műhely, Wass Alkbert könyveinek kiadója legújabb könyve. - A föld ködében mintha egy megtestesült misztériumjáték volna a 20. század elejének Felső-Magyarországáról, egy Közép-európai asszony életbe szőtt rémálmairól. A fájdalmas szívű örök anya, a fiáért, a fia jövőjéért „a halállal is alkut kötő” magyar anya sorsa. Hétköznapjaink lemoshatatlannak tűnő lelki szennyesét tisztítja napról-napra Kosáryné Réz Lola... (Könyv)

Adorján András
Iksz Ipszilon előadja magát

Iksz Ipszilont felkérték egy szabadelőadásra, kötetlen beszélgetésre. Vala-mivel pontosabban úgy intézte a dolgot, hogy vendéglátói csupa udvarias-ságból kénytelenek voltak megkérdezni, nem mondana-e egy pár(?) szót önmagáról, gondolatairól a teljesen gyanútlan hallgatóságnak. Ha lehetett is halvány reményük, hogy szemérmesen elhárít, súlyosan kellett csalat-kozniuk: imádott „szerepelni”,... (Humor)

Balogh Bertalan
Medgyessy-szobor

Úgy segített magán, hogy Medgyessy kisplasztikáit és nagy műveinek kisméretű másait kezdte titokban sokszorosíttatni, cserépből, (erre volt jó barátom), és eladogatni. Éppen az Anya gyermekével című híres szobor kicsinyített mása készült el azokban a napokban. Ámbár, lehet, hogy Szoptató anya volt az igazi címe... Nem tudom. De mindenki ismeri. Gyönyörű volt így, másfél araszos méretben is a nő, ahogy ül, szoptat... (Publicisztika)

Jókai Anna
Az ember a harmadik évezredben - A művész felelőssége 3/3

Bármiről nyilvánít az ember véleményt, az a legfontosabb, hogy legyen mérték, amihez igazodik, és legyen egy olyan mérce, amivel a dolgokat méri. Ma mindenki úgy mondhatja a maga vélt igazságát, hogy voltaképpen nem is tudja, hogy mihez viszonyít. Én remélem, hogy ebben a körben mindannyian tudjuk, hogy van közös viszonyítási pontunk, amihez képest meg lehet ítélni a világ jelenlegi állapotát,... (Novella)

Szerkesztő C
Závolya Zoltán - Égi Rozi ideje

A megháromszorozott történet(mondás) valóságos középpontjában a bennünk lopakodó és majd minket elpusztító és mindenkor élő-fenyegető-feloldó időélmény áll. Az Égi Rozi ideje elbeszélés, mellette pedig a Mindenféle szentek című novella „sacro-bestiáriuma” áll a „mennyek állatairól”, avagy csak egy, ám igen emlékezetes állatkájáról… (vö. angyali érzékiség!) a harmadik, a Vacakolás a Gyógyvessző utcában feliratú szöveg freudi rájátszások kíséretében úgy épül fel, hogy a... (Könyv)

Prof. Dr. Bokor Imre
Emlékezzünk V. I. Leninre!

TISZTELT OLVASÓK! 1870-ben (a bolondok havában), április 22-én született Vlagyimir Iljics Uljánov, a proletáriátus feledhetetlen nagy vezére, aki Marx-Engels emlőiből szívta magába és fejlesztette tovább a kommunizmus hazug tételeit, majd “sikeresen” transzformálta a gyakorlati életbe. Elismerten ügyes hordószónok volt, redundáns szövegével azokat is “lehengerelte”, akik semmit sem értettek... (Publicisztika)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 20/21

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Köszönettel vettem állásfoglalását, melynek tartalmát tekintve, hogy Ön az adás főszerkesztője, nem is várhattam el másként. Természetesen az ízlések nem azonosak, mindenki a saját emlékvilágából merít és ahhoz viszonyít. Nekem az adatott meg, hogy 40 esztendeje külföldön élek, itteni mércével figyelem az otthoni eseményeket, ami belátom nagy hiba. Tekintettel arra, hogy... (Tudomány)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Kamikaze, az "Isteni Vihar"

„1945. augusztus 13.-án, két nappal a háború vége előtt a Kisarazu Légitámaszpontról egy öngyilkos egység indult bevetésre. Elöljáróm, Nisimori Josiomi őrmester így szólt hozzám: "Kawano, most meghalok. A te egyenruhád tisztább. Cseréld el velem, hogy méltó módon érjen a halál." Fájó szívvel adtam át pilótaruhámat, amit három nappal későbbi bevetésemre, saját halálomra tartogattam. Sorrakerülésem előtti napon... (Riport-tudósítás)

Jókai Anna
Az ember a harmadik évezredben - A művész felelőssége 2/3

Bármiről nyilvánít az ember véleményt, az a legfontosabb, hogy legyen mérték, amihez igazodik, és legyen egy olyan mérce, amivel a dolgokat méri. Ma mindenki úgy mondhatja a maga vélt igazságát, hogy voltaképpen nem is tudja, hogy mihez viszonyít. Én remélem, hogy ebben a körben mindannyian tudjuk, hogy van közös viszonyítási pontunk, amihez (Novella)

Adorján András
Iksz Ipszilon együttérez…

(Based on a TRUE story!) Iksz Ipszilon barátját kirúgták a munkahelyéről! Akkoriban Közép-Kelet-Kietlenben ez gyakorta megtörtént. Rosszabb: igen gyakran nem is a munkamorál, -színvonal, hanem – úgynevezett – „egyéb” szempontok alapján. Iksz Ipszilon szociális érzékenységét (amelyet mindig magával hordott egy kis tokban, a szatmári szilva mellett) ez általában is irritálta, de hát itt ráadásul a barátjáról volt szó! Egy családos emberről, akinek csak az... (Humor)

Turcsány Péter
Óda Calliopéhez 3/3

A Trianon-trauma mint fordulat a magyar prózairodalomban Tormay Cécile Az idegen című novellájáról „S a holsevizmus rémképei készítik elő Az idegen Donátját, hogy a kommunisták egy áldozatának kastélyában találkozzék annak istenfélő, tisztes ősével s a cinikus modern emberrel, akiről kiderül, hogy ő maga, «az, aki a háború előtt más volt.» Más szóval: az, aki minden pusztulásért felelős. A magyar társadalom felelősségét ez a látomás állapítja meg (Tudomány)

Szerkesztő C
A Budapesti Köpnyvfesztivál könyvújdonságai

A Kráter Műhely tisztelettel várja olvasóit április 22-ig, a Budapesti Könyvfesztivál K 3-as (kültéri) pavilonjában a Millenáris Parkban (1024 Budapest, Fény utca 20-22.) Nagy választék Wass Albert, Kosáryné Réz Lola, Németh László és az ARANYRÖG Könyvtár sorozataiból! (Hírek)

Adorján András
Iksz Ipszilon karácsonya

(A reménység örök) Iksz Ipszilon rosszul ébredt. És nem is egyszer. De amíg a korábbi fölriadásokra negyed-fél fehér pirulákkal prolongálni tudta az esti, kék bogyó szerezte kába álmot, az ébresztőórájából fölkukorékoló kakas ellentmondást nem tűrően kiáltotta: nincs több haladék! Iksz Ipszilon morogva tápászkodott – „Karácsony újra / A magányban fuldokolva / Egy szép karácsony ismét / Tán rosszabb is lesz még” dúdolta egy régi-régi dalát - és szédelegve kiaraszolt a... (Novella)

Doma-Mikó István
A kém magánélete - A Sorge-rejtély 2/2

Sorgét 1944-ben a Szovjetunió ünnepén, november 7-én végezték ki. Mikor értesült erről? - Majdnem egy év múlva, a háború befejeztével, amikor az újságok a lakosság tudomására hozták. Szólni se tudtam, úgy éreztem, jeges marok szorítja össze a torkomat. - Sorge a kommunizmus "szent ügyéért" halt meg. Mit gondol, hogyan vélekedne most, ha élne? - Hruscsov idején a Szovjetunió magára vállalta Sorge... (Publicisztika)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap