Nextepp Béla
A csend dőre őrei

Ülök a szobámban. Csendben, egyedül. Odakint a folyosón rendőrök jőnek. Hangosak, s kopogtatnak. Kívül, belül csupa csend vagyok. – A rendőrség van itt. Nyissa ki! – mondja az egyik, a másik meg csak kopogtat. Nem nyitom ki, mondom, de csak magamban. Kifelé még inkább hallgatok. A zsaruk összetanakodnak. – Lehet, hogy nincs itthon. – Vagy igen. – Mi? – Mi mi? – Mi igen! – Nem értem. – Mit? – Azt, hogy mi igen. – Nem mi vagyunk itthon, hanem ő. – S nem nyit ajtót?! (Humor)

Jókai Anna
Újratöltve: Ima Magyarországért ...

Öregisten, Nagyisten/ nézd, hogy élünk itt lenn/ katlanba zárva/ csodára várva/ csöbörből-vödörbe magyarok./ Itt élünk se élve se halva/ hurrá a vödörben hal van/ süthetünk szálkás kis pecsenyét/ a friss húst viszi már a fürge menyét/ körben a bozótból/ ragadozók szeme villog/ az elhevert csordákon/ áldozati billog/ (csitt, csak csendesen,/ ne kiálts,/ mormold, csak mormold az imát) // Öregisten, Nagyisten/ ha Te nem, ki segítsen?/ Sovány lakomára/ nova bort kínáltak... (Vers)

Kenessey Csaba
Genocid az örmények ellen

Kocsis L. Mihály nemrég az Új Magyarország HEGYI POSTA rovatában megemlékezett az örmények tragédiájáról, amiért külön köszönet jár. Az örmények, - egy nagyon tehetséges nép, - a volt SZU sakkbajnokai közül is sok volt az örmény származású, ezek kiirtása volt az akkori török elnyomás célja. Borzalmas körülmények között öldököltek, ezek tradicionális nyomdokain haladva válik érthetővé a volt... (Könyv)

Szilágyi Balázs
A síp: Tessék mondani, mennyibe kerül egy zsemle? (7. rész)

Reggeli után mégis úgy döntöttem, hogy bemegyek az egyetemre. Anya egyszerű tanácsa megvilágosított ugyanis. Változtass azon, amire a legkevésbé vagy büszke. Ahogy rádöbbentem, hogy mit fogok másképp csinálni ebben az életben, hirtelen úgy éreztem, mintha ismét célja lett volna annak, hogy élek. Épp úgy, mint előző... (Egyéb)

Kalász István
Prohászka és a keresztényszocializmus 1/2

Az 1910-es évekig nyugodtan tekinthetjük Prohászkát a katolikus sajtóügy vezéralakjának, Prohászka sokoldalú, művelt főpap, elméleti ember volt, pontosan látta: az új idők új módszereket is követelnek, azaz a sajtónak, mint a negyedik hatalmi ágnak hatalma, befolyása van, és azt az ügy érdekében használni kell. De mielőtt folytatnánk szükséges röviden kitekinteni a kor... (Tudomány)

Jókai Anna
Rezsőke örök 2/2

A férfi gyakran szólongatta harmadik személyben önmagát. „Ferenc úr szomorú.” „Ferenc úr megint köhög.” „Ferenc úr költözködik.” Ezzel a trükkel szélesítette álló életét epikus hömpölygéssé, s ezzel a stiláris elkülönítéssel tette elviselhetővé, ha a sors olykor lódult egyet-egyet, persze vesztére, váratlanul. A gyerekek ravaszságát őrizte, akik ösztönösen próbálják így önmaguktól – a legrejtettebb ellenségtől – önmagukat távol tartani. „Ferenc úr ismét pórul járt” – a vallomás (Novella)

Koczeth László
A szépség esztétikája a japán művészetben, közéletben

Ahhoz, hogy megértsük a japán emberek kifinomult érzékét a harmónia, a művészi ízlés iránt ismernünk kell lelki beállítódásukat. Gyakorlatilag 3 vallás hagyott nyomot a történelem során a szigetország lakóiban. A sinto - mely a természeti szépségek iránti fogékonyságot, a buddhizmus - mely a sorsszerűséget, a megpróbáltatásokkal szembeni ellenállást, a művészetek filozófiai alapjának (Egyéb)

Szilágyi Balázs
A síp: És te mire vagy a legkevésbé büszke? (6. rész)

Megnéztem az újságot. 1995. március 23., csütörtök. Emőke napja. Tehát biztos. Végérvényesen el kellett fogadnom, hogy a sípom visszarepített a múltba. ‑ Anya! ‑ szóltam hozzá, miközben a kávéját kevergette. ‑ Te mit rontottál el az életedben? ‑ Ezt hogy érted, Kriszikém? ‑ Hogyha jönne egy tündér, és azt mondaná, helyrehozhatod a hibáidat, mi lenne az, amit helyrehoznál? - Hol (Egyéb)

Szerkesztő A
Felhívás!

Felhívás! MAGYARSÁGTUDAT témában várja írásodat a Magyar Irodalmi Lap! Csak a téma adott, írásod címét és műfaját magad választhatod. A terjedelme ne haladja meg a 20 gépelt oldalt. Beküldési határidő nincs, a beérkezett műveket folyamatosan közöljük! Mit jelent számodra a magyarságod? Történelmi, földrajzi és kulturális kötődést? Egybetartozás érzését Árpád-vezérrel, Kossuth-tal, Petőfivel, Gyurkoviccsal? A Himnusz hangjaira ünnepélyességet érzel,... (Hírek)

Szerkesztő C
Ady Endre költeménye: Az én magyarságom...

Az én magyarságom / / / Az én magyarságom / Mindennél keserűbb, / Mindennél igazabb. / / Az én magyarságom / Véres és fekete, / Véres és szomorú. / / Az én magyarságom / Büszke felleg-orom, / Büszke, nagy sirató. / / Az én magyarságom: / Nincs ilyen átkozott, / Nincs ilyen igazi. / / / / Magyar Irodalmi Lap (Vers)

Szerkesztő C
Kölcsey Ferenc: Töredék

Büszke magyar vagyok én, keleten nőtt törzsöke fámnak,/ Nyúgoti ég forró kebelem nem tette hideggé;/ Szép s nagy az, ami hevít; szerelemmel tölti be lelkem/ Honni szokás és föld, örököm kard s ősi dicsőség./ Nyúgoszik az zöld lombjai közt a nemzeti béknek,/ Ez ragyog újra midőn tele fénye dalomnak elönti,/ S színe varázs súgáraiban szállítja fel ismét/ Őseim árnyaikat, kik az őszkor napjait élték,/ Kölcsey nemzetség, Ete hű maradéka, kit egykor/ Don (Vers)

Papp Lajos
Újratöltve: "Bízzatok, Magyarok!"

Beszéd a pécsi Rendszerváltó Nagygyűlésen: "A Szellem, Erkölcs forradalmárait nem lehet kifárasztani. A megszólítottakat nem lehet az utcákról, a terekről visszaszorítani a karámok közé, a panelboxokba, nem lehet visszacsalogatni az ólakba vályúkba öntött moslékkal. Hiábavaló vágyakozása a mammon szolgálóinak, a zsarnokoknak, hogy megunjuk, hogy belefáradunk. Nem tudják kivéreztetni a Fény gyermekeit. A küldött emberek, a... (Egyéb)

Koczeth László
Magyar szívekben élsz...

A Doni áttörés hős magyar áldozatainak emlékére - Egy honvéd monológja a Don vidékéről 1943-ból. // Dermesztő hideg van./ A távolban egyvégtében ágyúznak a muszkák./ Sűrű, jeges hó szitál./ Futás közben körözve gomolyog forró lélegzetem./ A bajszomról egy darabig számba csurran a leheletemtől megolvadt hólé, mint tavaszelőn a csatornánk szapora cseppjei, majd megdermed a végén./ A szakasz már szétoszlott./ Sokat (Novella)

Balassay Kornél
Újratöltve: A Nílus partján

Áldomásos jó bor volt, / Mit kaptunk az ókortól, / Piramis tövén kedden / Setét, langyszellős esten. / / Sokezer holdév óta / Magyarul szólt a nóta, / Pálmafák tövén kedden, / Setét, langyszellős esten. / / Fáraólánytól loptam / Édes csókot titokban / A Nílus partján kedden, / Setét, langyszellős esten. / / / (2010, Vénasszonyok nyara) / / / Magyar Irodalmi Lap / / / (Vers)


Vadra várva...

Az Úr és a hit az ami örök, a becsület bizony, néha megkopik,/ anyagias, felszínes, ripacs az ember, ám erről sosem álmodik./ Neked mid van, mit gyűjtöttél, mi hol kapható?/ Mit olvastál, s az tetszett e, ma ritkán hallható./ Rossz irányba halad az ember, az ész tiltakozik,/ gyönyörű lesz a reggel, a köd felszáll, hajnalodik./ Emeld az égfelé szemed és láss, Isten minket soha el nem hagyott,/ sivár életen a természet csak sírt, sosem kacagott.// Rohansz mert... (Vers)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap