Steinné Gruber Katalin
Ártatlan bűnösök

A búzában megbújva kémlelték az őrségváltást. Megállapították, hogy nappal itt ugyan át nem mennek, nem létezik. Óvatosan visszakúsztak és begyalogoltak Sopronba. Ráérősen bámészkodtak, hisz rengeteg idejük volt még estig. Egyszer csak észrevették, hogy valaki figyeli őket. Akármerre mentek, egy bizonyos távolságból követi őket, ez a valaki. (Novella)

Tótfalusi Gergely
Róka koma

Ej-ha, ej-ha, / róka koma! / Mi járatban / nálunk? / / 'sztán a széles / szán-barázdát / farkaddal / mért szántod? / / A kakasunk kimúlt régen, / tyúkunk egyse / nincsen.. (Vers)

Krissz
Vadra várva...

Az Úr és a hit az ami örök, a becsület bizony, néha megkopik,/ anyagias, felszínes, ripacs az ember, ám erről sosem álmodik./ Neked mid van, mit gyűjtöttél, mi hol kapható?/ (Vers)

Eperjes Károly
Thália és teológia 14/20

A mai kor tömegesen kreálja az egyéniségeket, a szentek példája helyett pedig sztárokat ,,istenít''. A sztárok pedig -- ilyen-olyan másságuk folytán, ilyen-olyan ,,értékeket'' produkálnak. Létrehoznak különböző sztárcsoportokat, aköré tömegeket szerveznek, amelyeknek profán ünnepeket rendeznek (Könyv)

Szilágyi Balázs
Olcsó hús

Mese a nyúlról és a békáról: Amikor eljött a tavasz, a nyúl elhatározta, hogy gyönyörű, élénk barnára festeti télen igencsak megkopott, szürkés bundáját. Meghirdette hát az erdőben, hogy bundafestőt keres. Jött is a fecske és a béka, és kínálkoztak a nyúlnak mindketten, hogy bízza csak rájuk a munkát, ha a legjobb eredményt akarja. Tanácstalannak érezte magát a nyúl, hogyan is választhatna közülük. (Humor)

Turcsány Péter
Talált-e foltot a zsák?

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Kövessük nyomon az életét. Apja sorsát, a kőfejtőét, az anyjával maradt férfi sorsát, a bányát, a „pletykás” latyakban eltöltött 8-10 órák sorát, a részeges ember megváltozását, az italról lemondó ember vágyait, az esetleges házasság reményét. (Könyv)

Szerkesztő A
Wass Albert: Szent László király (1077-1095)

A Kráter Műhely kiadásában: Árpád-házi László, magyarok királya nem csak testi erejével, szálfa termetével tűnt ki kortársai közül, de tudásával, művészi érzékével és lelki jóságával is. Isten kegyeltje volt. Nevéhez csodák főződnek és a mondák végtelen sora. Az ő kívánságára avatták szentté István királyt, Imre herceget és Gellért püspököt. Halála után szentté avatták őt magát is. Egy alkalommal László király és serege napokig nem leltek vizet a sziklás, kietlen karszti tájon... (Könyvbemutató)

Balogh Bertalan
Szöllő és cirkusz

Öreg barátom New Jersey-ben jó pár szőlőtőkét ültetett a háza mögött. Hazulról hozatta őket, és úgy ültette, pontosan olyan közel a ház napsütötte falához, mint az otthoni lugasa volt. Nyesegette, vezetgette, kötözgette az indákat, és lett is belőle csinos lugas, mert a föld és a növények éppoly türelmesek és szófogadóak itt is ... (Publicisztika)

Papp Lajos
Tanulságok

Prof. Dr. Papp Lajos szívsebész tapasztalatai az Amerikában eltöltött egy éve után a magyar és amerikai hozzáállásról és a "magyar átokról" a Jöjjön el a Te országod c. könyvében: "...mi nem vagyunk képesek arra, hogy feladatokat tűzzünk ki magunk elé, és ezért összefogjunk, egy, két, öt, tíz, száz ember." (Könyvbemutató)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Festő és kritikus

Hirtelen megvilágosodással a lándzsadöfések irányát követve egy kaszáló mozdulattal áthúzta az állat rajzát. A törzs diadalordításban tört ki, reá pedig elemi erővel tört a felszabadultság érzete. Az ember megtette első lépését az ábrázolóművészet felé. (Humor)

Szerkesztő A
Wass Albert: A zenélő ezüstkecske

A Kráter Műhely kiadása: Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy király, aki nagyon szerette a zenét. Csodálatosan szép palotában élt ez a király, melynek falai alabástromból voltak, s az alabástromfalakat minden oldalon drágakövek díszítették. Olyan gyönyörűszépek voltak ám azok a falak, hogy aki arra járt, nem győzte csodálni. Büszke is volt a király a palotájára, csupán egyetlen szépséges lányára volt büszkébb. (Könyvbemutató)

Kenessey Csaba
Tsalafinta tanmese 1994, avagy: Miért nem szeretem Kucsera urat

Az elnyomásnak egy lazább formája lépett az előző, a brutális helyébe, egy új "technokrata" vezető réteg váltotta fel (részben) a régieket. Egy idő után a megszálló, az egész világot meghódítani akaró nagyhatalom belerokkant saját nagyzási hóbortjába, az ottani új vezetők, - akik a régiekből kerültek ki, - igyekeztek a... (Könyv)

Balogh Bertalan
Az írás mechanizmusa

Az írás mechanizmusa közeli rokonságot mutat a hipnózis mechanizmusával: azt akarom, hogy összpontosíts a tárgyra, becsallak (jól kitanult fogásokkal) az odafigyelés állapotába, aztán játszom veled, vezetlek és hagyom, hogy élvezd amint eggyé válsz a hőssel, hagyom, hogy érezd amit a hős érez az események sodrában, gondold, amit ő gondol, együtt vegyél lélegzetet vele, küzdd az ő küzdelmét (Novella)

Eperjes Károly
Thália és teológia 13/20

Bolberitz Pál: A francia forradalomnak volt egy gyönyörű szlogenje: szabadság, egyenlőség, testvériség. Ezt azért lehetett elterjeszteni -- hogy úgy mondjam: eladni -- a keresztény Európában, mert ez keresztény találmány. Csak a sorrend rossz. (Könyv)

Jókai Anna
Godot megjött (5.)

– Csak nyomjátok a rizsát! – kiáltja Gabó. – Majd Godó, a lézerkarddal, az lesz a kúl… Gabriel nyakon legyinti. – Tedd már föl azt a kurva sapkát! Hűvös van. – Azért elgondolkodtató – mondja Lorenza –, hogy ennyire lesüllyedtünk a köznapiságba… (Egyéb)

Turcsány Péter
Cigány Beatrice

Arcok a panaszfal előt 972-80. „Férjem tüdőszanatóriumban volt Radványban 6 hónapig. Nincs még 10 éves munkaviszonya, nincs meg a 10 éve, e-végett nem százalékolják le. Visszatér a betegség, egy kicsit ködös idő van, már fúl. Operálni nem lehet, a tüdőn csak árnyalat van, légcsőhurut eldugulása van.” (Könyv)

Balogh Bertalan
A boldogság definíciója

Keressük, kutatjuk, hajszoljuk, és közben fogalmunk sincs róla. Sőt egyetlen filozófus sem tudott definíciót adni a boldogságra. Nem tudjuk tehát, mi az, legfeljebb sejtjük, és sokszor teljesen rosszul. A magam részéről, semmiképpen sem tartom a boldogságot elérhetetlen absztrakciónak, valamiféle távoli lila gőznek, vagy éppen konkrét, megtapintható, (Publicisztika)

Petrozsényi Nagy Pál
Az aktív pihenésről

Így is lehet pihenni. – Hurrá, holnaptól szabadságra megyek, doktor úr! Szinte el sem hiszem, hogy ennyi zűrös, reggeltől estig tartó robot után végre alaposan kipihenhetem magamat. – Robot? Hogy oda ne rohanjak! – Á, mit tudjátok ti, doktorok. Ti beballagtok a jó hűvös rendelőbe 8-ra, 9-re, mindenesetre minimum félórai késéssel, dolgoztok négy órát, azzal viszontlátásra, mialatt én… (Novella)

Horváth Lajos
Hová lett egy millió magyar a Felvidékről? (2/2)

...a barátság bizalomra, egymás tiszteletére és megvédésére, a másik önzetlen gyarapítására, elismerésére, megdicsérésére stb. törekszik, ahogy én tudom. Egymás mocskolásából, gyűlöletéből, megalázására törekvéséből, javainak ellopásából, elorzásából, életének megrontásából, ellenségként provokálásából, értékeinek-múltjának eltagadásából, elhazudásából stb. ritkán születhet barátság emberek és népek között. (Tudomány)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap