Papp Lajos
Bízzatok magyarok!

Beszéd a pécsi Rendszerváltó Nagygyűlésen: "A Szellem, Erkölcs forradalmárait nem lehet kifárasztani. A megszólítottakat nem lehet az utcákról, a terekről visszaszorítani a karámok közé, a panelboxokba, nem lehet visszacsalogatni az ólakba vályúkba öntött moslékkal. Hiábavaló vágyakozása a mammon szolgálóinak, a zsarnokoknak, hogy megunjuk, hogy belefáradunk. Nem tudják kivéreztetni a Fény gyermekeit. A küldött emberek, a... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert: A völgyek vándora

Hányszor hittem: hazám a fény hazája,/ s a völgyek szürke rabja nem vagyok,/ völgy vándorát a hegyek csókja várja/ és utam egyre feljebb kanyarog./ S ó, ti kegyetlen rózsaszín hegyek, // gyönge-elém hányszor emeltetek/ hajnal-pompában búskomor falat!/ S az utam völgy, ezerszer völgy maradt. // Most este van. Nem látom már az utat:/ hátha most a hegyre fölvezet?/ Hátha holnap könyörül a távol,/ s kanyargós... (Vers)

Serfőző László
Gyilkos kérdés

Emléktábla nélkül - Akik emlékeznek, idős emberek. (Ha élnek még.) Talán nem is a saját emlékeikről beszélnek. Csupán felidézik azokat a mondatokat, amelyeket szüleiktől hallottak, amelyek az elbeszélések nyomán fantáziaképeket varázsoltak tudatuk mélyére. Legyen így, vagy úgy, az események tragikus voltán mit sem változtatnak. Alig ült el az I.Világháború zaja, a sokáig dicsőségesnek titulált 133 nap egyikén négy tállyai férfi sorsa pecsételődött (Egyéb)

Adorján András
Barnabás, a királlyá lett juhász 1/9

- mesesorozat - Mártának és Annának - Ezt a befejezetlen mesesorozatot 1987. december 24-én kezdtem el írni a kislányaimnak. (Márta akkor volt 8, Anna-Berta 7 éves.) Azazhogy nem írtam, hanem magnóra mondtam, hogy – mint afféle papapótlót – a gyerekek esténként meghallgathassák. Évek múltak el, míg egyszer megkértem valakit, gépelné le. Úgy is lett, s én úgy találtam, hogy némi stiláris csiszolással (Egyéb)

Jókai Anna
Apokrif imák 8/a

Ima az emberiséghez// – oratórium –/ (A tér zsúfolódik, az idő felgyorsul. Ők, a lényegükben időn és téren kívüliek, de a feladat miatt mégis időben és térben érdekeltek: egyre aktívabbak. Tervszerinti nyugalmukba mintha némi, az embertől átragadt nyugtalanság vegyülne. Évmilliárdok teltek el – Isten látja, nem hiába. Most mégis mintha nőlne a kockázat. Mintha a kezét dörzsölné, mintha vigadna a Gonosz. S nincs csúfabb látvány a vigyorgó Gonosznál. Az Atya immár felnőtt (Vers)

Balogh Bertalan
Lángészek és agyalágyultak

Úgy látszik, csakis haláluk után lesznek igazán befogadottak a lángeszek, sőt kiderül egyikükről-másikukról, hogy a világ szellemi lángoszlopai, vagyis akkor eszmél rá a világ ezeknek az értékére és jelentőségére, amikor már "csak" az általuk hátrahagyott anyag izzik és világít, és nem zavarog már a személyük izgató jelenléte. A másfajták, azok, akik híresen és köztiszteletben őszültek meg, mint például... (Humor)

Koczeth László
Testetlen kereszt

Húsvét - Reisz Ilona: Jézus c. festménye - a festőművész hozzájárulásával- szemforgatók Kik gyermekként fejedet simogatták most a gyilkost is többre tartják eszme mit kétkedők hatalmasok hada meg nem állíthat mint követ repesztő virág bújik az ige - s világosul milliók mosolyától ennek a zsidónak bűne ugyan nincs de stigmát képzelünk reá hisz hatalmát nem ingatag örvendőktől nyerte - s ki döntené meg önnön nagyságát feszítsd meg kiált a... (Vers)


Megfeszítve

Megfeszítve - /// A keresztfa alatt // roskad egy asszony. // Egy férfit feszítettek meg. /// A keresztfa alatt // roskad egy anya. // A fiát feszítették meg. /// A keresztfa alatt // sír egy nő. // Egy embert feszítettek meg. /// A keresztfa alatt // zokog egy keresztény. // Az Istent feszítették meg. /// Szörnyű sírás ez, // beleremeg az ég, és a föld. // Keserű órák ezek. /// Asszonynak, anyának, nőnek, // kereszténynek, hisz az Embert, // s az Istent a Golgotán ölték meg. (Vers)

Adorján András
Akart a rosseb…(57. születésnapomon / ra)

Akart a rosseb/ Megszületni Akartam-e?/ – Nem kérdett senki/ Akartam-e felnőıni/ Koromat megelőızni?// – Hah! –// Világra jöttem/ Páriának/ Szembe a szenny/ Árjának// – Egymagam –// Számkivetve/ Kigúnyolva/ Letaposva/ Megköpdösve/ Meghalnom/ Sem volt/ – Nem szabad!/ Mondá az Úr:/ „Csak tartsd magad/ Gyengeségedben az erőm"// Mennyire meggyűlöltem akkor Őt!/ Körülöttem zsenitörpék/ Azt akartam, hogy megtőrjék... (Vers)

Szerkesztő A
Üdvözöljük Adorján András sakk olimpiai bajnokot, új írótársunkat

Kedves Olvasók és Írótársak! Szeretettel üdvözöljük Alkotóközösségünkben Adorján András olimpiai aranyérmes, négyszeres magyar sakk-bajnokot! A nemzetközi sakk-nagymestert, aki nem csak a dobogón szerzett dicsőséget Hazánknak, de istenadta tehetségét a magyarság javára fordítva kivette részét politikai közéletünk és irodalmunk formálásában is... (Hírek)

Jankovics Marcell
A szállást kérő róka

See video

Jókai Anna
Apokrif imák alkalmakra 7.

A magzat imája// Rándul az ötcentis testem –/ hát megint elvesztem?/ vissza kell mennem?/ oly sokáig vártam/ az Égben születési láz van/ minden Egész törtté lett/ fölgyorsult az emberi történet/ több az életre vágyó lélek/ mint az életben foganó méhek /– de jaj, akik fogannak mégse fogadnak/ „manó, légy elég önmagadnak”/ győzött a sátán-filozófia/ vérébe fúl a Fehérlófia/ átdöfik a Tündérlány szemérmét/ szilikonos mellekre tűzik ki az érmét/ Isten szemét (Vers)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Három korona szolgálatában

Március 18-án vasárnap telefonomon megjelent egy kínai mobil száma. Nyilvánvalóan a Pekingben tartózkodó Curtis barátom, az elhunyt „öreg király” személyi kísérője hív. Az örömteli üdvözlést megelőzve azt mondta, amit 2006 szeptemberében: „His Majesty passed away.” Őfelsége elhunyt. Királyi udvari festőművészként 21 éve szolgálom a tongai dinasztiát, és immár másodszor hallom a lesújtó mondatot. A Királyságban... (Egyéb)

Turcsány Péter
A fegyvertelen katona győzelmei

(D. Kenese Erzsébet könyvének utószava) Wass Albert egy háború alatt írt levelében úgy emlékezik meg D. Kenese Erzsébetről, hogy az írónő éppen későbbi regényének spanyolországi színhelyéről írt neki a frontra levelet: „Fölkeresem azt az asszonyt, azt, aki levelet írt a spanyol tenger mellől, s magát adta ide ebben a levélben, lelke tiszta és illatos melegét. Ezt az asszonyt keresem föl olyankor gondolatban.” – A... (Novella)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 7/21

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mellékelve megküldöm a Magyar Televizió elnökének, Peták István Úrnak, valamint Göncz Árpád Köztársasági elnök úrnak januárban megküldött tiltakozó levelemet, valamint Peták úr ezirányú válaszát. Göncz Árpád úrtól nem várok választ. Tiztelettel kérem a Panasz-Bizottságot, vizsgálja ki Farkasházy Tivadar minden jóérzést és színvonalat nélkülöző, csak pártpropagandát alátámasztó (Tudomány)

Balogh Bertalan
Honnan ered a demokratikus választás

És akkor történt a fordulat, ami teljesen felborította a tudományos várakozást, és úgy az egészet. Egy reggel ugyanis, a csoport egyik hetedrangú, fiatal hímje valahogyan elcsent a tudósok kalyibájától egy plasztikvödröt, és mint afféle bennszülött, jó majomhoz illik, ész nélkül püfölni kezdte azt. A zajra odasereglettek a többiek, ez meg csak verte a vödröt, mint az eszelős. Bámulattal (Humor)

Szerkesztő A
Wass Albert: Hontalanság hitvallása

Hontalan vagyok / de vallom rendületlenül, hogy Õ az út s az élet / és maradok ez úton, míg csak élek / töretlen hittel ember és magyar.// Hontalan vagyok/ mert hirdetem, hogy testvér minden ember/ s hogy egymásra kell, leljen végre egyszer/ mindenki, aki jót akar.// Hontalan vagyok/ mert hiszek a jóban, igazban, szépben./ Minden vallásban és minden népben/ és Istenben, kié a diadal.// Hontalan vagyok/ de (Vers)

Patócs Júlia
Arany János kézirata: Közönséges tanítás

Közönséges Tanítás Sz.Leczke.Préd.I:14 Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, hogy mindezek hiábavalóságok és a lélek gyötrelmei. Nincsen a teremtett Igék között is egy is, mely a változásnak …törvénye alól fel volna szabadítva és mégis az emberi szív oly veszendő dolgokba helyezi bizalmát, melyek hiábavalóságok és a lélek gyötrelmei. Nagyon balra magyarázná valaki a Bölcs... (Hírek)

Kristóf Péter
Mit ér a tudós, ha magyar?

„A tudománynak nincs hazája, de a tudósnak van” – mondotta Eötvös Loránd, utalva ezzel annak kiemelt szerepére, hogy a tudós milyen nemzeti környezetből érkezik, milyen vallási-kulturális identitással rendelkezik, és melyek azok az értékek, amelyek számára a hivatástudatot jelentik. De milyen tényezők együttes közrejátszására van szükség ahhoz, hogy valakiből kiemelkedő tudós válhasson, és ebben milyen szerepet képvisel nemzetünk történelme,... (Tudomány)

Balogh Bertalan
John Wayne, az Egyesült Államok elnöke

Itthon, Amerikáról kérdezgetnek a régi barátok, mintha olyan egyszerű lenne egy-két mondatban megmondani, mi is Amerika. Nem az árakról és a mindenki számára elérhető fényes és fölösleges kacatokról beszélek, hanem a szellemi életet próbálom érzékeltetni inkább és egy rövid és színigaz történettel mentem ki magamat. Barbara Walters, az egyik igen híres... (Humor)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap