Balogh Bertalan
A magyarok módszeres megosztása

...például Trianon, a területi széttrancsírozás is az egyházat szolgálta a maga módján, amennyiben nemcsak bosszút állt az Atillás magyarokon, hanem jó néhány millió magyart egyenesen a nem katolikus szférába kanyarított át, és ezzel nemcsak kisebbítette a sátáni cigány magyarok országát, hanem automatikusan katolikus hídfőket is teremtett... (Publicisztika)

Gustova
Új Évre

Kedves Barátaim! Az Új Évre kívánok Nektek a legjobbakat! Bort, búzát, békességet, de ne tovább, "jóból" is megárt a sok! // Végigküszködtük az évet, / Befejeztük, végre vége! / Hiába vártunk nagy havat, / Mert ami nagy, csak a kamat. // Mikulás szűken mért nekünk / Hittük, káprázik szemünk, / Pedig kaptuk, amit vártunk, / Mitől felkopott az állunk. // Jövőre kívánok jobbat, / Amitől szívetek dobban, // Gazdagságot, teli perselyt, / És ennél sokkal jobb verset! (Humor)

Tótfalusi Gergely
Érzőn, szabadon

Vasfüggöny szakadt,/ berlini fal omlott,/ diktatúra kimúlt,/ szabadok lettünk./ Valóban?/ Újabb függönyök,/ falak, elnyomás épül/ körmönfontabban./ Bennünk feszít az erő,/ hogy újra rontsunk,/ és végre élhessünk/ érzőn, szabadon! Vasfüggöny szakadt,/ berlini fal omlott,/ diktatúra kimúlt,/ szabadok lettünk./ Valóban?/ Újabb függönyök,/ falak, elnyomás épül/ körmönfontabban./ Bennünk feszít az erő,/ hogy újra rontsunk,/ és végre élhessünk (Vers)

Sebeők János
Logika, hit, elvonatkoztatás

Túl az irracionálén, innét az intuíción Hosszú ideig töprengtem, érdemes-e egyáltalán megtartanom ezt az előadást, hisz a múltkori kerekasztal-paródia alkalmával Paulinyi Tamás személyében kiváló dublőzöm támadt. Mondhatnók, digitális klónom. Írja csak mostantól kezdve ő az enciklopédiát, adjon elő Önöknek ő, én pedig megyek nyaralni a Karári-szigetekre. Persze az sincs kizárva, hogy én vagyok Paulinyi Tamás… és ez (Publicisztika)

L. L. Levente
Boldog Magyar Új Évet!

A kavargó magyar közéletben az emberek egyre kevesebbet foglalkoznak a kultúrával. Lehet, hogy nem véletlenül? Lehet ez is egy mindent átfogó doktrína szerves része? Köszönet a Magyar Irodalmi Lapnak, hogy önzetlenül lehetőséget biztosít írásaink megjelentetésére. Köszönet a Lap szerkesztőinek, akik fáradságos munkájukkal szép küllemben naponta megjelentetik a műveket. Kívánom, hogy a... (Egyéb)

Jókai Anna
Soror Dolorosa 1/3

A kórház új igazgató főorvosa sokkal fiatalabb, sokkal magabiztosabb volt minden elődjénél. Nem is hivatkozott udvariasan az elődök érdemeire, s forradalmi törekvéseit egy percig sem titkolta. – A betegellátás számtalan fogyatékossága javarészt abból fakad, hogy a kórházat mint intézményt hajlamosak vagyunk titokzatosságba burkolni; mintegy misztifikálni a mechanizmusát – mondta az első munkaértekezleten. – Nem tudom, világosan értenek-e? A... (Novella)

Lukáts János
Börtöncella a kártyavárban

Fontos a pontosság, a kifejezések azonossá tétele a gondolattal és annak elhitetése, hogy a kettő akár felcserélhető is lehet. A pontosság valami önmagán túlmutató többlet – a teljesség felé! A pontosság azonkívül elegancia, a tartalom megjelenésének a legeszményibb formája. Még fontosabb a körültekintés, a végtelen számú lehetőség célszerű szűkítése. A körültekintés bravúrja nem a felkészülés (Publicisztika)

Vörös István
A költészetről

Az a szöveg, ami hármat pattan a vízfelszínen, nem vers. Az a szöveg, amit el lehet dobni, nem lehet vers. Az a vers, amit be lehet dobni egy folyóba, maga a költészet. A költészet legkevésbé keresés közben található meg. Azért írok verseket, mert nincs semmi, ami jobban kivívná ásításomat náluk. Az unalomnál nincs izgalmasabb. Az a szöveg, ami nem pattan hármat a vízfelszínen, nem is vers. A költészet legkevésbé a versekben található manapság. Azért... (Publicisztika)

Csernák Árpád
Ha a só ízét veszti

Becsukta és letette a Bibliát. Zsebben elférő, elnyűtt Újszövetség volt. Észre sem vette, hogy arra a két bakra fektetett transzparensre teszi, amire az van rámázolva öles, vörös betűkkel: TOVÁBB A LENINI ÚTON! Nem vette észre, így nem is zavarta. Megszokta. Számára ez volt a munkaasztal. A tanintézet alagsorában, ahol többnyire tanyázott, és ahová tanár létére - épp azért száműzték vagy húsz éve, mert úgymond - „a tanórákon klerikális..."... (Novella)

Krissz
Újratöltve: A pusztítók

Most törik az alapokat, / Most bontják az égi tetőt, / Most tépik a gyökereket, / Sáraranyból gyúrnak hitet. // Gyűlölnek mindent, ami szép, / Gyűlölik az összes népet, / Gyűlölik az örök rendet,/ Számokból szőnek életet.// Önzővé teszik a rendszert,/ És ösztönlénnyé az embert,/ Börtönt adnak a szabadnak,/ Pénzből kalitkát a rabnak.// Adnak olcsó halálcirkuszt,/ Nobel-díjat önös célból,/ Széthúzást a jobb... (Vers)

Kenessey Csaba
Médiakultúra, kulturáltság, közéleti személyiségek

Furcsa világot élünk Magyarországon, ezt ma mindenki észlelheti. Különösen vonatkozik ezen megállapításom a médiákra és - sajnos - vezetőikre egyaránt. A manipuláció remek példája mutatkozik meg az Új Magyarország november 4.- számában a HEGYIPOSTA rovatban közölt levélváltásban, mely a MTV manipulált interjújával foglalkozik. Fodor János a Honvédelmi... (Könyv)

Jókai Anna
Az építkezők

Így volt. Egyikük vitte valamire, a másikuk nem. Beszélgetéssel kezdődött vagy folytatódott inkább. – A föld meghalt – mondta Szittyán –, összezsugorodott, kész, ennyi. Ostoros bólintott, értette. A föld bizony meghalt. Ami végképp lehetetlen, kipusztul a vágyainkból is. Jó? Sajnos? Egyszerűen védekezés. Öreg emberek voltak, ha az élet második fele, hatvan után, öregség. Megkülönböztetésük, a munkamegosztásban betöltött hely igazi különbözőségüket inkább elfedte: (Novella)

Horváth Lajos
Halott László királyt önjáró kocsi vitte Váradra

Dicsőséges híre és neve akkorra már széltében-hosszában elterjedt Európában Franciaország, Spanyolország, Németország, Anglia uralkodóinak körében. Ezek követeket küldöttek tehát, akik Bodrogon találták meg a királyt, amint a húsvét ünnepét ülte. Azok pedig azt hozták hírül Szent László királynak, hogy a nevezett királyok és fejedelmek semmit sem... (Tudomány)

Balogh Bertalan
Széchenyiből kiindulva...

"Régi dicsőségünk fénye", és hasonlók... Amióta világ a világ, mindig siratta az ember a régi szép időket, szitkozódott a romlás térhódítása miatt, és ostorozta a jelent, mintha a jelen tehetne arról, hogy elmúlt a múlt. Széchényi is ezt tette, és egyáltalán, minden jóérzésű gondolkodó. Szerintem, sokkal józanabbul hangzik az ilyen siránkozásnál a "nem léphetsz kétszer ugyanabba folyóba"... (Publicisztika)

Kelta
Újratöltve: Elvész a magyar...

Csak kerti pocséta/ a vérvörös kréta,/ homlokon csókolt/ víg fűzfapoéta./ Muskátlis kórókon/ igazoknak feje,/ veréblanton játszik/ a világ teteje./ Alkohol mámorba/ ájult macskabéka,/ Neptuntól rettengő/ matrózruhás léha./ Napsütés enyeleg/ pünkösdnapi bálon,/ átkúszik a felhő/ vasaknás határon./ Nyakunkba liheg/ a vérszomjas horda/ úgy el elvész a magyar,/ mintha nem is volna. // Magyar Irodalmi Lap // ... (Vers)

Jókai Anna
Miről beszéltünk?

Mindkettőjüknek szakálla volt. A professzoré fehér, az álla alatt elkeskenyedő, a fiatalemberé barna, s még a fülét is körülnőtte. A fiatalember az imént jelest kapott; mindent tudott, a mondatokat eredetien fűzte össze, a hosszú, tapogatózó kérdésekre könnyedén adta tömör feleleteit. Mindketten hátradőltek székükben, szemlélték egymáson a rendetlenséget. A professzor a sprőd vászonnadrágot, a magas talpú vászoncipőt, a laza inget a bársonyzekével. A fiatalember pedig (Novella)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 16/25

VI. Az "utolsó időkrő1" és a közéleti szerepvállalásról - Úgy érzem, úgy látom, hogy az európai kultúra most döcög, bajban van, mert már majdnem a lelki mocsár mélyén vagyunk. Ám ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem. Közel van a nagy talpra állás. Hogy hogyan, azt nem tudom. Vagy kataklizma, vagy katarzis, de végül katarzis. - Nemrég olvastam néhány 19.század végi, 20. század eleji gondolkodó művét,... (Könyv)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap