Szerkesztő C
Wass Albert - Mese az erdőről (Erdők könyve sorozat I.)

Olvasni tanuló gyermekek számára ajánljuk Wass Albert Erdők könyve című képeskönyv sorozatát. Az öreg Csönd, a szellő és az angyal meséje a Látóembereknek szól, akik megőrizték gyermekkoruk szívbeli érzékenységét, s gyermekeiket Látógyermekké tudják nevelni. Gábor Emese festményeivel // Mese az erdőről / Erdők könyve sorozat 1. / Keménykötésű ár: 1600 Ft /... (Könyv)

Fehér József
Tragédia a tanyán

Nyikordulva kitárul a tanyaépület rostélyajtaja. A tanya életvidám, fiatal gazdaasszonya lendülettel kilép rajta, hogy a kezében lévő mázas vödörből az összegyűjtött zöldséghéjat az odasereglő aprójószág elé, az udvar sarjadó gyepére öntse. Az irigy kacsák a helyezkedő tyúkokba csípnek, hogy csérrogva szétrebbenjenek előlük, utat engedve a sok kiöntött finomsághoz. A reggeli lármára a házból kirohan Kormos, a kuvasz, hogy igazságot téve... (Novella)

Jókai Anna
Az értelmiség nyomorúsága

Az ember naivitása, hogy újra és újra azt reméli, rossz után csak jó jöhet. Ritkán van így. Már az is öröm, ha a rossz más, enyhébb formában, némiképp változatosabban köszönt a világra. Mint esetünkben, Magyarországon. De tragédia, ha a meg nem értett alkalom a lehetségessé vált jót teljes negativitásba fordítja. Mint Balkán-szerte és Oroszország táján. Nem, nem ezt képzeltem el én sem, ami lett. A realitás leszállított itt a földre, egy-kettőre... (Egyéb)

Orosz T Csaba
Első nap

Részlet a Határtalan végel című regényemből - 1988 szeles novemberében magamhoz vettem kis batyumat, amiben némi szendvics egy kis üveg tea és az irataim voltak. Persze kedvenc könyvem is ott lapult a szatyorban. Bár ezt nem írta a behívóparancs. Mégis elvittem, sohasem lehet tudni alapon. Később ezért az egy könyv miatt neveztek furának, vamzernek, könyvmolynak, de tartalmas, jó barátnak bizonyult magányos, és ebből is... (Könyv)

Döbrentei Kornél
A szántóvető

Tavasz mennyköve csattan a fűzfák/ ostorában, a teremtés nyers, növényi/ szagát füstölve szét és vérbájoló/ asszonyillatot,/ visszaretten az Ördögpofájú,/ kinek sírhelynyi lyukas zseb az emberi/ álom, ki dögletes nyálában megfürösztött;/ az elmúlás csigacsusszanással indul el/ a bokámtól megmászni engem, mert/ az Atyaisten a sarkamba zsibbasztó/ villámot ütött, de lám, az eke fölé/ görnyedô paraszt a halál dűlőjén/ túlérő... (Vers)

Kühne Katalin
Pieta

Amikor Rómában jártunk, megnéztük a Szent Péter bazilikában Michelangelo Pieta című szobrát, ami annyira lenyűgözött, hogy írnom kellett erről az élményről. - Zarándokutunkon bejártuk Róma kútjait, tereit, templomait, megnéztük a Fórum romjait, a Colosseumot, a Vatikánt. Az utat a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium1 tanárai szervezték. Tanárok, diákok utaztak el Rómába, mert: „Rómát látni, és azután meghalni....”Mi szerencsések voltunk, (Egyéb)

Szabó Jolán
Születésnap

Nincs annál nagyobb csalódás, mint amikor a szerettei cserben hagyják. - Végtelenül hálás az asszonynak, hogy a hivatalban két perc alatt elintézi neki az ügyét, melyet fél év alatt sem sikerül. Tudja, hogy ezért nem vár köszönetet, ajándékot sem fogadna el, de most itt az alkalom, hogy meghálálja a segítségét. Ott a sorakoznak már a torták, nagyobbak, kisebbek, kerekek, szögletesek, megtöltve a krémekkel, csokoldádéssal, főzött vaníliakrémmel, punccsal, rumos dióval... (Novella)

BGaby96
Álmok,célok tervek és más irracionális fogalmak

"Az Élet küzdelem,a cél halál." /Madách Imre:Az ember tragédiája/ - Minden embernek vannak álmai, vágyai, tervei,céljai. Vannak, akik tesznek is annak érdekében,hogy ezek megvalósuljanak, de olyanok is akadnak,akik várnak Fortunára,azzal a felkiáltással:ő mindent megold. Ám ha megvalósul egy álmunk,elérjük a kitűzött célunkat,esetleg olyan szerencsések... (Novella)

Balogh Bertalan
Emberi sors

Tanulságos élet: egy irodában dolgoztak Pesten, és addig nézegették egymást epekedve, mígnem összeházasodtak. Lakás nem volt, mert ez így természetes mifelénk, tehát beköltözött a szerelmes ifjú férj az após-anyósékhoz, mert ez is így járja mifelénk, és mert nekik kétszobás bérlakásuk volt, ámbár igen kicsi volt mindkettő. A zsúfolt kis szobában mégis jól elfértek, sőt, az újszülött kisfiú gyerekágya is helyet kapott, meg a játékok és a (Novella)

Szerkesztő C
Wass Albert - A harkály meséje (Erdők könyve sorozat 8.)

„Ismered a harkályt, ugye? Azt a furcsa, tömzsi madarat, amelyik naphosszat kúszik a fák törzsén fel és alá, kopogtat itt, kopogtat ott, majd nehézkes röpüléssel átszáll egy másik fára, és ott elkezdi ugyanezt? Kúszik föl és alá, kopogtat itt, kopogtat ott. De azt ugye már nem tudod, hogy miért cselekszik így? Hát hadd mondjam el!” A mesét nagy gyermeki átérző képességgel Gábor Emese illusztrálta. (Könyv)

Papp Lajos
Úton... - Magyarország a magyaroké

Tisztelt emlékező Nemzettársaim! 2006. szeptember 17-én a nemzet egyértelműen NEM-et mondott a kormányzati szintre emelt hazugságra. Akkor a NEM-ig jutottunk el. De mire is mondhattunk volna IGEN-t? Mit tehetett 2006-ban a nép? A népfelség. Az alkotmány szerint: "A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja." A... (Könyv)

Szerkesztő A
1881. március 25-én született Bartók Béla zeneszerző

Szuhafői Bartók Béla (Nagyszentmiklós, 1881. március 25. – New York, 1945. szeptember 26.) a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője, zongoraművész, népzenekutató, a közép-európai népzene nagy gyűjtője, a Zeneakadémia tanára. Művészete és tudományos teljesítménye nemcsak a magyar és az európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is.... (Hírek)

Fehér József
Kasza Mari mosolya

Isten háta mögötti, aprócska település volt Körtvélyes. Vertfalú, fehérre meszelt házaiban néhány százan, ha éltek. Egy-két módosabb gazdát leszámítva, cseléd népek laktak ott, akik kevéske fizetségért még a gyermeküket is elállították szolgálni. Mire felnőtt ember lett belőle, megszokta már, hogy „más keze-lába”. Békésen tűrte hát a sorsát egész életén át, nem lázadt soha semmi ellen. Évszázadokon át csendesen folydogált a falubeliek élete,... (Novella)

Orosz T Csaba
Újrn című regénybőla otthon

Részlet az Istenek sodrásában című regényemből mely a Lehettünk volna istenek második kötete. - hegyek. Azok az átkozott, istenáldotta, borongós hegyek. Régmúlt csaták, szerelmek, halálos csapdák őrzői. Fölénk magasodó és egyre fogyó Istenek, annyi sötét titkok tudói. Segítsetek…! Már csak az álmok fájtak. A nappalok világos, egyhangú bágyadtsága szinte elfeledtette Zoltán ordító fájdalmát és őrjöngő dühét az egykedvű sors ellen. De az éjszakák, azok... (Könyv)

Czakó Gábor
Péter a vízen jár

A szentírás történetei tele vannak különleges, apró mozzanatokkal, amelyek megrendítőek, és bámulatos alapossággal emelik ki a lényeget, ugyanakkor a szemtanú személyét is bevonják az elbeszélésbe. Talán minket is. Márk, Máté és János evangéliuma elmondja, hogy a csodálatos kenyérszaporítás után Jézus a bárkával előre küldi tanítványait, majd a vízen járva indul utánuk. Hármójuk közül Máté számol be Péter... (Könyvbemutató)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap