Tusnády László
Tizenkét török népdal (6/9)

Az alább olvasható török versek a korábban bemutatott Az ember hangja című színdarab egyik fejezetét alkotják. A nagy terjedelem és a könnyebb áttekinthetőség miatt a költeményeket részletekben közöljük; a verseket három fejezetre (és ezeket alfejezetekre) osztottuk: Tizenkét török népdal; Régi török költők; Huszadik századi török költők. A három fejezet Az ember hangja három részével tehát... (Vers)

Bónizs Róbert
Az íjfeszítő

"Krisztus hitvallója, Isten szent szolgája, oh Geminianus, imádkozva könyörögj, hogy ezt az ostort, amelyet mi nyomorultak megérdemlünk, az egek királyának kegyelméből elkerüljük… Kérünk téged, bár hitvány szolgáid vagyunk, a magyarok nyilaitól ments meg Uram minket!" (Templomi könyörgés, Modena, 924.) Hatvannégy esztendővel később; Oly sebesen követték egymást az vitéz gondolatai, ahogyan nyilai csapódtak be a háncsból meg szalmafonatból (Egyéb)

Petrozsényi Nagy Pál
Bukfenc

- Egy, kettő, egy, kettő...! Mellet ki, térdeket föl! A sasorrú, enyhén pocakos tanár gyönyörködve mustrálta egyik tanítványát. A lány tizenöt éves volt, bogárszemű, combjai izmosak, csípője enyhén ívelt. Beck ötven, ehhez képest elég jól bírta magát. Fiatalosan járt, mozgott, beszélt – hovatovább egyre görcsösebben, hátha becsaphatja a közelgő öregséget. Felesége elhunyt, talán egy új asszony... Á, hacsak nem fiatal, friss bőröcske, i még őt is ha (Novella)

Kő-Szabó Imre
Elnyújtott sípszó

A három személykocsiból és egy 325-ös sorozatszámú gőzmozdonyból álló szerelvény Dalabból Rét községig közlekedett. Menetrend szerint, mindennap. Ez egy szárnyvonal volt, Dalabból 15 óra 40-kor indultak és közben két falu, Kávás és Becsi érintésével értek Rétre. A menetidő nem volt több harmincöt percnél. Kiss János ötvenéves mozdonyvezető már tíz éve szolgált mostani váltótársával, Sebes Ferenccel ezen a kis... (Novella)

Papp Lajos
A szeretet gyógyító ereje

"Egyre durvábbá válik a minket körülvevő világ. Az előttünk álló napok semmi jót nem ígérnek: kíméletlen harc indult a hatalom birtoklásáért. Mindannyiunknak szükségünk van kapaszkodókra, a vad forgatagban való csendes megállásra, erőgyűjtésre, hogy a tisztánlátás képességét meg tudjuk őrizni." - Papp Lajos. Papp Lajos nem „csak” szívsebész. Gyógyító ember, aki az emberek lelkét és beteg Nemzetünk szívét gyógyítja. Egy történet, melyet Papp Lajos... (Egyéb)

Cservenka Attila
Mikor "gurul" az élet?

Az emberek próbálkoznak az élettel. Elég sokan vannak ahhoz, hogy a legkülönbözőbb megoldásokon fáradozzanak. Nem gondolom, hogy jogunk van pálcát törni bármelyik variáció felett, és a jónak tűnőket isteníteni. Kell, hogy legyen ilyen is, olyan is. Kell, hogy tudjunk különbözni a másiktól. Ha mindenki elérné a sikert, túl sokan lennének, és semmi erény nem látszana a megvalósításban. Ha mindenki hajszolja a sikert, sokan vesztesekké válnak, és megkeserednek... (Publicisztika)

Fehér József
A három hold

Az esti fejéshez készülődött, amikor a tanya udvarán egyszerre fölugattak a kutyák. A férfi hirtelen összerezzent: „Megint jönnek… Már harmadjára a héten”. Nyíltan megmondta nekik, hogy a földet nem adja. Azért osztották ki negyvenötben, hogy négy évre rá elvegyék? Halkan letette a fejőedényt és elfújta a lámpát. A sarokból ösztönösen fölkapta a vasvillát, amivel almozni szokott és kibámult az istálló nyitott ajtaján a leszálló alkonyatba. A közeledő alakok még... (Novella)

Mila
Autóvizsga és a többi

Tipikus női vezetés. - Öcsém feleségének a születésnapját ünnepeltük. Együtt volt a Tóth és Elek család, mármint öcsém és sógornőm legközelebbi rokonai, meg egy-két barát, annyian voltunk, mint a nyű, de ez így van jól. Vidám csevegésben zajlott az ebéd, inkább mondhatnám, a hangos szó- és kacajhullám hol erősödött, hol kicsit csendesedett egy pillanatra, hogy annál nagyobb erővel csapjon fel újra. Én, aki digitális fülhallgatót kaptam pár nappal azelőtt,... (Humor)

Rozványi Dávid
Arany Sas Díj Pályamű (2013) - Montázs egy „tróger” életéről

1921 reménytelenül fekete tele volt: az ezeréves Magyar Királyság összeomlott, a korona értékét vesztette, a pályaudvarokon vagonvárosok alakultak ki. A reménytelenség megülte a lelkeket, aki ki tudott törni az apátiából, vagy lunatikus ország-mentő terveket szövögetett, vagy a mámorba menekült. A fiatalember nem aprózta el a pénzét, egyszerre vágott bele mindkettőbe, a nemesbe és az ösztönösbe. Öröksége

Bónizs Róbert
Habókos Böngér keresztje

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét határokon túl, hol a kurtafarkú mangalica túr, az ismert világ legtávolabbi szegletében volt egyszer egy ország, amit úgy neveztek; Sorsfölde. Igen-igen különös ország volt ez a Sorsfölde, bizony ám! És hogy miért volt különös? Hát azért, mert ebben az országban minden huszonegyedik esztendejét betöltő alattvalónak az uralkodó színe elé kellett járulnia, hogy... (Egyéb)

Szabó Jolán
Kitörések

Mindig eljön az igazság pillanata. Csak az a kérdés, hogy kinek mikor, és időben, vagy elkésve. - Szemem előtt színes gömbök sokasága, egymásnak ütköznek, miközben színt váltanak, én is ott lebegek közöttük, és amelyik véletlenül hozzám ér, azonnal elpukkan, abból valaki arca bukkan elő, akihez valaha közöm volt, vagy lesz, magam sem tudom. Nincs súlyom, pille vagyok. Forgok a levegőben, most hiába mondaná bárki nekem, hogy híztál kedvesem, nem számít, itt nem érdekes, hogy (Novella)

Cservenka Attila
Sport I.

Normál békeidőben az ember tapasztalhatóan egyetlen területen érintkezhet a haza fogalmával. Kisgyermek koromban több olyan játékot is játszottam, amely magasabb szinten sport kategóriába tartozik. Ezért érdekelt az is, hogy mások hogyan játsszák. Akkoriban csupán a rádión keresztül lehetett értesülni egy-egy nagy világrendezvényen történt eseményről. Mai szemmel elképzelhetetlen módon ragadtunk rá a rádióra, és rajongva szurkoltunk a magyar sportolók sikere érdekében. De miért éppen a magyar... (Publicisztika)

Szerkesztő B
Wass Albert: Trianon a mikroszkóp alatt

A történelem az emberi világ legnagyobb tanítómestere. Értéke azonban azon múlik, hogy képesek vagyunk-e kiértékelni mondanivalóját a valóságnak megfelelően. Mi, magyarok különösképpen készek vagyunk kiszépíteni az igazságot, hogy érzéseinknek jobban megfeleljen. Tudunk arról, hogy jó ezer évvel ezelőtt hazát foglaltunk magunknak a Kárpátok me­dencéjében. De arról már nem szívesen... (Publicisztika)

Szondi György
Hriszto Bojcsev: Madárezredes

Negyedik kép A betegszoba. Az Orosz néz ki az ablakon, a Doktor pedig – vele szemben ül – kórlapját olvassa egy dossziéból. DOKTOR (olvas) Dmitrij Minkin Fetyiszov, 49 éves. Apja orosz, anyja – bolgár. Tisztiiskolát Bulgáriában végzett, Főtiszti Akadémiát a Szovjetunióban. Önkéntesként szolgált Boszniában, ahol elveszítette családját és súlyos skizofrén depresszióba esett. Két éve nem beszél. Élő rokona Bulgáriában nincs. (Fetyiszovra néz.) (Egyéb)

Jókai Anna
Kodolányi János sírkő-avatása alkalmával

Valami, amit el kell mondani. róla, rólunk. neki és számunkra. / Élt egyszer – nem is olyan régen – három ember, a tér ugyanazon kivetített pontján, itt, Magyarországon. S bár egymástól nagyjában függetlenül, mégis ugyanoda jutottak. A létezés tövének közvetlen közelébe – s kegyelmi tudásuk formája szerint szolgáltak onnan hiteles híradással. Várkonyi Nándor, Hamvas Béla és Kodolányi János. A születésük (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap