III. István
Egy nap boldogság

A szerző úgy képzeli, hogy öregkorban már sokkal több a gond, a probléma, mint a boldogság, ezért egy egész napig tartó boldogságot nagyon meg lehet, és nagyon meg kell becsülni. - Az idősek otthona folyosójáról egyre jobban beszűrődik a zaj, s ébresztgeti a piciny szobában alvó vénembert. Ő azonban még nem akar felébredni, még harcol az álmáért. Még nem akarja otthagyni élete párját a Prédikálószéken. Oda álmodta mindkettőjüket, életük egyik legszebb kiránduló helyére. Ott... (Novella)

Turcsány Péter
Át, át a lelkek szorosán

(Déda – Ratosnya – lelkek szorosa)// Ó, táj, ó, talpfák fogai – ó, harapós tél –/jobbra a Belcsuj bukkanói – /ó, felhők fegyelme – ó, fehérség, ó kékség –/égbolt öröme – nászi lázak tisztasága…//Életek élnek itt – tüzek parazsa fénylik –/őrlelke ég a nációknak – magyarnak, oláhnak…/ó, ég, vond be foglalatodba –/a Maros zokogó völgyét!//Látod a plájászok házát – hallod a csönd/huhogását – látod a dolgos kezek –/lelkünkbe hatolását – mesterek faragta/ palánkok... (Novella)

Orosz T Csaba
Betondzsungel vándorai

Olyan nap mint a többi! Szürke, nyálas és unalmas! Már a közérthez érkező tejeskocsi is az utcán talál. A pék már járt itt. A boltosok még sehol, mert nagyon korán van. Akkoriban még nem zárták az árut, csak lehajították az ABC elé. Kivettem két kiflit. Sósat. Egy fél lityi tej és megvan a reggeli. Gondosan az egyik tejes láda sarkára teszem a hét forintot. Nem lopok, még nem! Gazdag vagyok! Édesanyám tegnap este adott egy húszast, mert azt mondtam neki, hogy biciklitúrára megyünk (Novella)

Jókai Anna
Az ember végül célhoz ér

Csak hinni kell, szilárdan! Mónika már gyermekkorában eljegyezte sorsát az állatokkal. Még cirkuszban sem látott oroszlánt, de a képeskönyvből kinézte: oroszlánszelídítő lesz, piros mellénykében feszít majd, magas sarkú csizmájába feszes nadrágot tűr, s kígyóvonaglású ostorával csípős csapásokat osztogat. Homoksárga és meggyvörös: a két színfoltot egymás fölé ragasztotta a fényes papírból – a meggyvörös volt ő maga, a homoksárga természetesen az... (Novella)

Balogh Bertalan
Öreg ember

Láttad már az öreg ember szemét? Már szinte csak két sötét gödröcske az arcban... És ahogy néz, mint az opál, olyan tejes a fénye. Mire gondol, mit akar még a világtól? Teste elszáradt már, kiszökött bőre alól a feszülés, talán a vére is megsápadt, mert eljön az idő, amikor a test zsugori lesz, és a sejteket szülő sejtek szövevénye makacskodik, vagy csak elpilled, és nem épít többé. Mert csak ennyi az öregség. A test kimutatja lassan kóró vázát... (Novella)

Lászlóffy Csaba
Az eltűnt idő látószögéből

Olykor mintha nem is csak szavakból, hanem a múlt elhullatott, elhasznált molekuláiból állítaná össze nyersanyagát – képes mégis extázist kiváltani. Az eltűnt idő látószögéből nézve nála a poros lombok is üde zöldek. A nehéz szagok, a búskomorságba hajszolt vagy groteszkkel kacérkodó pillanatok ellenére – könnyedén elhessentve a szavak körülrajongott bogárraját – a borzalmassal szembesülő világból... (Publicisztika)

Jankovics Marcell
A bíró okos lánya

See video

Nóc18
Arany Sas Díj pályamű (2013) - Hétköznapi Hősök

"Nem vagy hős. Nem vagy mártír." "A nehéz helyzetek, akár egy háborús időszak, akár egy egyszerű hétköznap, mindenkiből kihoznak valamit." Lélekszakadva rohanok, lépteim hangosan csattognak a betonon. Éppen egy sikátor előtt haladok el, mikor valaki megfogja a karom, befogja a szám, és szinte a másodperc tört része alatt beránt maga mellé egy kuka mögé. - Sss – suttogja a fülembe. Ha meg sem szólalt volna, akkor is tudnám, ki

Jankovics Marcell
Másnak...

Előszó - Sokat repültem életemben. Szinte kizárólag szokványos módon. A gépek föl és leszállása alatt, amikor még van mit nézni és lehet is látni a gép ablakából, többnyire Budapest és más világváros a repterekkel szomszédos külső környezetét bámulhattam. Amikor pedig már elérte a gép az utazómagasságot, többnyire felhőbe borul a föld. Kivételszámba ment, ha a felhőzet onnét, a 10 km-es magasságból ablakot nyitott nekünk, az utasoknak, hogy... (Tudomány)

Czakó Gábor
Verhágen Attila

Verhágen Attila elveszettnek érezte magát a Naprendszerben ama bizonyos esemény után, holott éppen megtaláltnak is vélhette volna derék személyét. S amikor mélyebben belegondolt, nem zárta ki, hogy az emlékezetes esemény éppen elveszettsége miatt következett be, tehát nem ok, hanem eredmény. Érzése megegyezett asszonyáéval, aki férje új állapotát megkettőződésnek nevezte Veronkának a sült szilva illatú konyhában. Barátnője receptje (Novella)

Döbrentei Kornél
Piac

Íme a Dózsa-máglya: dinnyék vérdühü lángja, / olivapiramis olajos mefisztószemekkel szuggerálja / az Istent. Rézkürtök dicsfénye zöldül fanyar/ citromok saván, meg fellobogózott halálkanyar! / A sárgarépák véreskard-lángolással is rabok,/ barbár tülök pentatonban barackot dadog,/ dőlnek Sziszifusz sziklái: a karalábéhegyek. Banán/ tunyul, júdástánc vigad az utolsó vacsora asztalán. / Almák menetelnek, virágból bontva mártír sorsukat, / kikiáltó-szájból csordul az (Vers)

Lábady Zsombor
Mindhalálig Mizantróp

Gondolatok Garaczi László színpadi játékáról - Sokak szerint nincs könnyű helyzetben az, aki Garaczi szövegeit olvassa vagy megjeleníti. Ez az állítás azonban nem teljesen igaz, különösen akkor nem, ha a szövegek játékterét nem akarjuk behatárolni azzal, hogy egyféle értelmezési stratégiát próbálunk ki rajtuk, amivel azokat a szövegkomponenseket vonnánk meg tőlük, amelyek nélkül szegényebb lenne az... (Riport-tudósítás)

Turcsány Péter
Ház, ami nincs a térképen

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Szinte városiasan öltözött, tisztességes tekintetű, bajuszos fiatalember és szép, nagy szemű felesége él hat gyerekkel ebben a kívülről rozoga, belülről egészségtelen, elaggott valamikori parasztházban. 1974-ben költöztek el a fiatalok a férfi mostohatestvérével közösen lakott házból. 10 000 Ft-ért vették ezt az épületet. Ezen a télen született a legkisebb, a hatodik gyerek. A házaspár 67-ben esküdött... (Könyv)

Balogh Bertalan
A nagyvárosi ember...

A nagyvárosi ember nagyokat káromkodik reggelente, amikor munkába menne, és a vánszorgó csúcsforgalomban többet rostokol a kocsiban, mint haladna. A természetellenes, ostoba, fárasztó és idegtépő életstílust átkozza, és legszívesebben kiköltözne egy tanyára, szántana-vetne, illatos mezőkkel körülvéve élne emberhez méltó, igazi életet. Kutyát is tartana, meg talán lovat is, és rózsafa nyílna a háza előtt... De, persze, marad... (Publicisztika)

Cservenka Attila
Sportkeverés….

Az asztaliteniszezőt tenyeres ütése miatt megintik. A bíró a tizenegyes pontra mutat. Mindenki odanéz, de csak egy fehér pöttyöt látnak. A hórihorgas center csont nélkül dob kosarat. Mi tartja meg? Az autóversenyző a tizenharmadik kör után nem bírja tovább. Az asztal alá esik. Díjlovas a lovát ugratja. Be is dühödik szegény pára a bugyuta viccein. A sprinter villámrajtott vett. Aránylag olcsón jutott hozzá. Az atléta elvetette a diszkoszt és a kalapácsot. Aratásig még sok munka lesz vele... (Humor)

bihariviki
Arany Sas Díj pályamű (2013) - Eleven hús

Hajnali egy óra volt. A kopott, bűzös körfolyosó felől már megint besüvített a huzat az ablak alatt. Meglebbentette a függönyt és végigszaladt István hátán, egészen a tarkójáig. „Miért nincs ebben az országban egy jó szakember?”-méltatlankodott magában, majd térdeit mellkasa előtt összehúzva nézte tovább meredten a monitort. 12 helyről várt választ, nagy és fontos helyekről, ahova hónapokkal ezelőtt adta be önéletrajzát.

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap