Doma-Mikó István
A kém magánélete - A Sorge-rejtély 2/2

Sorgét 1944-ben a Szovjetunió ünnepén, november 7-én végezték ki. Mikor értesült erről? - Majdnem egy év múlva, a háború befejeztével, amikor az újságok a lakosság tudomására hozták. Szólni se tudtam, úgy éreztem, jeges marok szorítja össze a torkomat. - Sorge a kommunizmus "szent ügyéért" halt meg. Mit gondol, hogyan vélekedne most, ha élne? - Hruscsov idején a Szovjetunió magára vállalta Sorge... (Publicisztika)

Jókai Anna
Az ember a harmadik évezredben - A művész felelőssége 1/3

Bármiről nyilvánít az ember véleményt, az a legfontosabb, hogy legyen mérték, amihez igazodik, és legyen egy olyan mérce, amivel a dolgokat méri. Ma mindenki úgy mondhatja a maga vélt igazságát, hogy voltaképpen nem is tudja, hogy mihez viszonyít. Én remélem, hogy ebben a körben mindannyian tudjuk, hogy van közös viszonyítási pontunk, amihez (Novella)

Turcsány Péter
Óda Calliopéhez 2/3

A Trianon-trauma mint fordulat a magyar prózairodalomban Tormay Cécile Az idegen című novellájáról „S a holsevizmus rémképei készítik elő Az idegen Donátját, hogy a kommunisták egy áldozatának kastélyában találkozzék annak istenfélő, tisztes ősével s a cinikus modern emberrel, akiről kiderül, hogy ő maga, «az, aki a háború előtt más volt.» Más szóval: az, aki minden pusztulásért felelős. A magyar társadalom felelősségét ez a látomás állapítja meg (Tudomány)

Szerkesztő C
Kosáryné Réz Lola - Marinka három udvarlója

A Kráter Műhely, Wass Albert kiadójának új könyve. - A párkapcsolatok regénye. Vonzó és érdekes szerelmi geometriákkal. A psziché belső dinamikájának szabad magnyilvánulásaival. Ami maradandó és időtlen a felvidéki magyar dzsentri- és polgárvilág problematikájában, az kerül terítékre ebben a csak látszólag hétköznapi történetben, mint Maupassant novelláiban. Konok, modern embereket (Könyv)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 16/21

Tisztelt Elnök Úr! Mivel nem tudom lesz-e alkalmam kérdéseimet szóban feltenni, ezennel írásban is benyujtom őket: 1.Tisztában van-e Elnök úr azzal, hogy a Magyar Köztársaság saját polgárait demokratikus jogaiban korlátozza, egy egész csoportot – akik külföldön élnek – demokratikus jogainak gyakorlásából kizárja. Ezen eljárás ellentétben van a Magyarország által is ratifikált KSZE dokumentummal, melyet... (Tudomány)

Szerkesztő A
Negyedmillió elszakadt magyar kíván újra magyar lenni

Beérkezett a 250 ezredik visszahonosítási kérelem, nyilatkozta Wetzel Tamás, egyszerűsített honosításért felelős miniszteri biztos. A legtöbb kérelmet Csíkszeredában, Szabadkán és Kolozsváron adták be. A miniszteri biztos szerint eddig 157 ezer külhonba szakadt magyar tette le a magyar állampolgári esküt. Így a Máramarosszigeten élő 103 éves Bálint Imre... (Hírek)

Doma-Mikó István
A kém magánélete - A Sorge-rejtély 1/2

Ki ne ismerné a mesterkém, Richard Sorge nevét, aki a II. Világháborúban Japánból küldte titkos rádióüzeneteit Sztálinnak? Sorge a tokiói német nagykövetségre bejáratos újságíróként felbecsülhetetlen értékű hadititkokhoz fért hozzá. Működésének csúcsaként előre értesítette Sztálint a Szovjetunió német lerohanásának időpontjáról és helyéről. Az öntelt diktátor azonban saját "tévedhetetlen" megérzéseire hallgatva... (Publicisztika)

Adorján András
Vidám Világvége

Iksz Ipszilont a minap hazafelé menet megállította a "Vidám Világvégét" szekta egyik tagja, és szigorúan felszólította, hogy gondolkodjon végre el. Iksz Ipszilon zavarában azt nyögte ki, hogy kicsiny gyermekkora óta műveli, azóta abba sem hagyta, hisz foglalkozása ezt eleve megkívánja. Hivatali órái pedig sohasem telnek le, lévén szellemi szabadfoglalkozású. A zord egyházfi azonban arra utasította, hogy bánja meg bűneit, s térjen meg az Úrhoz. Egy brosúrát is (Humor)

Jókai Anna
Ima Magyarországért

Öregisten, Nagyisten/ nézd, hogy élünk itt lenn/ katlanba zárva/ csodára várva/ csöbörből-vödörbe magyarok./ Itt élünk se élve se halva/ hurrá a vödörben hal van/ süthetünk szálkás kis pecsenyét/ a friss húst viszi már a fürge menyét/ körben a bozótból/ ragadozók szeme villog/ az elhevert csordákon/ áldozati billog./ (csitt, csak csendesen, ne kiálts,/ mormold csak, mormold az imát)/ Öregisten, Nagyisten/ ha Te nem, ki segítsen?/ Sovány lakomára/ nova bort kínáltak/ s akik ezt megitták (Vers)

Szerkesztő C
Nyelvészetről mindenkinek

Másutt legalább tízévente születik egy új, tömör nyelvészeti összefoglaló. Most 59 nyelvész összefogásával csaknem egyéves munkával elkészült és megjelent a Nyelvészetről mindenkinek – 77 nyelvészeti összefoglaló című kötet az Inter Kft. gondozásában. Az összefoglaló eredetileg 20-30 jelentős tudományterület (főként minimalista, de egyetemi szintű) összefoglalójaként indult, ám napról-napra... (Könyvbemutató)

Balogh Bertalan
Szöllő és cirkusz

Öreg barátom New Jersey-ben jó pár szőlőtőkét ültetett a háza mögött. Hazulról hozatta őket, és úgy ültette, pontosan olyan közel a ház napsütötte falához, mint az otthoni lugasa volt. Nyesegette, vezetgette, kötözgette az indákat, és lett is belőle csinos lugas, mert a föld és a növények éppoly türelmesek és szófogadóak itt is, mint mindenütt. A lugasban való bóklászás is az otthon ismert világát varázsolta vissza: ugyanazok az illatok (Publicisztika)

Jankovics Marcell
Sisyphus

See video

Turcsány Péter
Óda Calliopéhez 1/3

A Trianon-trauma mint fordulat a magyar prózairodalomban Tormay Cécile Az idegen című novellájáról „S a holsevizmus rémképei készítik elő Az idegen Donátját, hogy a kommunisták egy áldozatának kastélyában találkozzék annak istenfélő, tisztes ősével s a cinikus modern emberrel, akiről kiderül, hogy ő maga, «az, aki a háború előtt más volt.» Más szóval: az, aki minden pusztulásért felelős. A magyar társadalom felelősségét ez a látomás állapítja meg (Tudomány)

Szerkesztő C
A magyar nyelv hete megnyitója (Íróknak, olvasóknak ajánlott rendezvény!)

A magyar nyelv hete megnyitója lesz 2012. ápr. 23-án 14:00 órakor. Helyszíne Szombathely, Megyeháza (Berzsenyi tér). Nyelvünk mint hungarikum - 46. magyar nyelv hete - A rendezvényt a Vasi TIT és az Anyanyelvápolók Szövetsége szervezi. A megnyitó programja: - Balázs Géza: Nyelvünk idegen tükröben - Dede Éva: Amit a pszichológus lát a magyar nyelvben - Kiss Gábor: A magyar valóság tükre szavainkban (Hírek)

Adorján András
Iksz Ipszilon átgondolja

Iksz Ipszilon folyton gondolkodott, töprengett és persze gyakran tépelődött is. Nem ritkán hülyeségek foglalkoztatták, többnyire talán mégis fontos kérdések, értelmes dolgok. Ő maga pedig - a komoly emberek szerint - nem volt komoly valaki, de mert a pályáján az idők folyamán mégiscsak elért egyet-mást (és nem kinevezés útján, hanem a nemzetközi porond homokján nyilvános gladiátorharcban), azért nem hülyézhették le következmény nélkül. Csak úgy (Humor)

Jókai Anna
A fáraó utolsó imája

Ó, Egy-Aton!/ mi a nagyobb vétek// Amenhotepből Ehnaton –/ elfáradtam nagyon/ Csak a Napra néztem – nem a Napba/ A fényruhában a fénytestet nem vettem észre/ Megölt a fél-tudás./ (Mégis, mégis megérte.)/// Három/ 1./ Hol volt, hol nem volt (de ma már nincsen) a három majomszerű./ Amit a süket és a néma látott, azt nem látta a vak./ Amit a vak és a néma hallott, azt nem hallotta a süket./ Amit a süket és a vak kérdezett, arra a néma nem felelt./ Ha úgyis hiába, ki-ki a magáét (Vers)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 15/21

Tisztelt Elnök Úr! Kedves Árpád! Örültem a találkozásnak a zürichi Kunsthausban. Sajnálom, hogy nem jutott alkalom a minket itt foglalkozató kérdések feltételére, a látogatás sűrű programja erre nem adott alkalmat. Felteendő kérdéseimet ezért Török alezredes úrnak adtam át és kértem a válasz megküldését. Sajnos a mai napig ez hozzám nem érkezett meg. Igen fájlaljuk azt, hogy a magyar kormány... (Tudomány)

Sajdik Ferenc
Arany János: A tudós macskája

Illusztráció Arany János verséhez - A tudós macskája /// Szolgája is volt: a háznak / Ez viselte gondját, / Hogy lába ne keljen és a / Szelek ne hordják. / Hű cseléd volt félig-meddig, / - S hajha! / Koplalás lőn este-reggel / Bőséges jutalma. / / Máskülönben ment a dolga / A kedves cicának: / A reggelin gazdájával / Ketten osztozának. / - S hajha! / Fél zsemlére, pohár téjre / Nagyokat sóhajta. / / Mert tudósunk a magáét / Ha... (Humor)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap