Jennifer Murray: A legjobb barátnők

Abba kellett hagynom, és fel kellett vennem az ollót, mert leejtettem a fa tetejéről, de gyerekjáték volt elkapnom. Fejét ide-oda forgatta, hosszú copfjai pedig úgy lengedeztek a nyaka körül, mint valami rongybabának. Na, most aztán ajánlhatnak neked bármit, akkor sem szöksz meg! Magamban nevettem, de haragudtam is rá. Az ágak recsegtek-ropogtak a lábam alatt. Olyan közel voltam, hogy hallottam, amint pityereg. Megfogtam, és... (Novella)

Bene Zoltán
Forgácsok

.…azóta, hogy nyolcévesen egymásba kapaszkodva belefulladtunk a folyóba, valami különös kötelék fűz össze minket. Azt mondják, egypetéjű ikreknél szokott előfordulni hasonló. Nyolcévesen kimentettek bennünket a sodrásból, s az iszapra fektetve kipumpálták belőlünk a sárga, zavaros vizet. Először a tüdőnket kényszerítették újra lélegzésre, utána felfeszítették a szemhéjainkat. Látták, hogy tompa tekintetünkbe beleköltözött (Novella)

Jókai Anna
Piramis 2/2

Húsz perc alatt végzett a három szobában. „Ezeknek a rendetleneknek, jó ez így is – gondolta –, azt hiszik, hagyom magam kihasználni.” Pontosan tizenkettőkor látott ebédhez. Kétszer is bekiáltott a gyerekeknek, mert akármilyen szemtelenek is, enni azért kell nekik, ilyen finom vitaminból. Riki kiszólt, végül, „tessék csak egyedül, Hermin néni”. Ez a Riki a legelviselhetőbb. Még hasonlít is Ádámkára, ámbár Ádámkával mostanában nem túl elégedett. „Beiratkoztál a (Novella)

Balogh Bertalan
Az írás mechanizmusa

Az írás mechanizmusa közeli rokonságot mutat a hipnózis mechanizmusával: azt akarom, hogy összpontosíts a tárgyra, becsallak (jól kitanult fogásokkal) az odafigyelés állapotába, aztán játszom veled, vezetlek és hagyom, hogy élvezd amint eggyé válsz a hőssel, hagyom, hogy érezd amit a hős érez az események sodrában, gondold, amit ő gondol, együtt vegyél lélegzetet vele, küzdd az ő küzdelmét (Novella)

Jankovics Marcell
A királykisasszony jegyei

See video

Kenessey Csaba
Gondolatok 40 év távlatából és európai szemszögből nézve

Aggodalom és reménység 1990 - 1998. - Negyven év sok idő, két emberöltőt jelent, ideje, hogy az ember visszatekintsen a múltra, a saját életére. Nem egyszerű feladat, tele fájdalommal, érzelmekkel, félelmekkel, örömökkel, reménységekkel, tehát a legkülönbözőbb emberi érzésekkel. Valamikor - 40 évvel ezelőtt - úgy néztem azokra, akik azt mondták már tíz (10) éve... (Könyv)

Szerkesztő C
Diktatúrától a demokratúráig

Az újabban bekapcsolódottak figyelmébe ajánljuk Kenessey Csaba ’56-os szabadságharcos Diktatúrától a demokratúráig - Aggodalom és reménység 1990-1998 című, folytatásban közölt könyvét. A mű kimondatlanul is felhívja figyelmünket a magyarság egyik rákfenéjére, a - lexikai tudástól független - civilizált érvelés és kommunikáció hiányára. Ez a hiány rányomja bélyegét mindennapjainkra és a közéletben kaotikus állapotokat eredményez. (Könyvbemutató)

Sebeők János
Dackorszak, ameddig lehet

Áll a sor a kioszk előtt. Újságért állnak sorba. Mondják, a téma az utcán hever. Meglehet, a téma inkább árulva van, a téma meglehet, inkább a polcon hever. Vevőre várva, virító címlapokkal. Ha létezne még, Esti Hírlapot kérne az előttem álló, de mert az Esti Hírlap immár a múlt, Magyar Nemzetet kér az illető, merthogy a Magyar Nemzet múlt is, de még szerencsére jelen. Ez bújtatott reklám, ha nem vennék észre, a lapban tudniillik amúgy egy... (Publicisztika)

Jókai Anna
Piramis 1/2

Összefogta derekán a pizsamát. Haja szétállt, szeme nedves volt még. Gyanútlanul nyitotta a konyhaajtót. Hátrahőkölt. Csattogott a papucsa, végigszaladt a három szobán. A gyerekek felültek a zajra, azután visszadőltek ágyaikra, alighogy elhaladt mellettük. Csak a harmadik szoba közepén állapodott meg, felesége pongyolája a lába köré csavarodott. – Mi az? – kérdezte Irma a sötétből. – Hány óra? – Tudod, hogy itt van? – Lehetetlen… hány óra? – Résnyire nyitottam, szerencsére… (Novella)

Turcsány Péter
Királynők virága

Viríts, mályva, viríts napjainkra/ piros sejtelmű palástot,/ szeszélyes vagy, mint a szerelem,/ ünnep a te ragyogásod,/ te örökké napra/ nyíló,/ hűségre tovább, tovább/ buzdító,// velünk vagy az éjszakában,/ mint forró vágyakozás,/ velünk vagy nappalainkban,/ mint örök átadás./ (2011. október 10. Pomáz) (Vers)

Tandori Dezső
„A legszűkebb kör a legtágasabb” - A természetről

Ülnék most repülőn? A repülőn, mely/ Brüsszel, Dublin felé repítene?/ – Üresen marad talán egy ülőhely,/ vagy valaki más megörvend „vele”:// nekem mindegy. Átfordultak a tájak,/ és a legszűkebb kör maradt csupán,/ és a fordulások oly tájba álltak,/ hogy nem utazom ezután./ Fényképeznem kellett volna a várost,/ ahová, mondom, egy hónapja még/ azt hittem, vágyom; e kép félreáll most,/ tűri a „Nagyobb”... (Vers)

Brickner Balázs
Boldogság

Első emlékeim az iskoláról, ahová hatesztendős koromtól vittek nap nap után, kilencéves koromból valók. Hogy mi történhetett eme három esztendő alatt, s hogy történt-e bármi egyáltalán, nehéz volna most már elmondani. Az iskola keveset vett el, s keveset tett hozzá az életemhez, csakúgy, mint másokéhoz, hiszen a betűket nemigen tiszteltem még, s tudtam, hogy amit a világról tudni lehet, az régtől, tán öröktől fogva birtokomban van már. Felesleges, unni való és szánalmas épület volt számomra (Humor)

Lászlóffy Csaba
Az Éden helye, a semmi

Már csak a képzelt hely, mely – – – /(betöltve, betöltetlen)./ Izzó erővel, csellel?/ Már csak a bútor reccsen;/ dúlt fiók, fedezetlen/ kéziratroncs; a hellyel/ küszködő emlék rezzen./ Az idő mindent elnyel./ Mire magadra leltél,/ magadra vagy – a tárgyak/ titkait őrző rend és/ rendetlenség: a csendért/ kiáltó számla vár csak –/ s a végtelen derengés.// * * *// A semmi, amit feldúlt/ a gyűlölet hívatlan./ Arcod már régen elmúlt,/ csak fintorodra pattan/ a késdobáló este/ fénye (Vers)

Jókai Anna
Mi a baj, Kissné?

Kissné férjénél áprilisban fedezték fel a tüdőrákot. Szeptember 15-én temették. Ezen a napon nyílt a Mezőgazdasági Vásár. Gyönyörű, langyos délután volt. Kissné leült a friss sír mellé, és sütkérezett. Fekete harisnyás lábát kényelmesen egy kőhalomra helyezte. Szegény Palit elsiratta már, amikor hazahozta az SZTK-ból a leletet. A többi csak fölösleges ráadás. Ágytál, burgonyapüré, szennyes rongyok. Alvás nélküli éjjelek. Fél éve remélte, hogy vége lesz hamarosan. (Novella)

Lukáts János
A bárka és a romboló

Az özönvíz tizenhetedik napján kitépett fák és hatalmas tüskebokrok sodródtak a bárka oldalához. Noé egy hosszú csáklyával igyekezett visszataszigálni őket az áramlásba. De jött helyettük másik fa és másik bokor. A szemerkélő ködben alig egy kötélhossznyira lehetett ellátni. Azon túl a feneketlen özönvíz öklendezett. A tizennyolcadik napon hatalmas árnyék bontakozott ki a ködből, vagy inkább tartózkodott egész nap fenyegető közelségben. De Noé (Novella)

Papp Lajos
Nyílt levél: Dániel Péter! Ön GYÁVA ember.

Gyáva ember az, aki kockázat nélkül kiszolgáltatott embert testileg-lelkileg megöl, emberségében meggyaláz, tönkretesz, bemocskol. Gyáva tett volt bemocskolni, összemaszatolni más munkáját, közösségi házban ketchuppel bármit is összekenni. A gyávaságnak is vannak fokozatai. Atombiztos bunkerből, lőrésen keresztül, védekezésre képtelen emberre gépfegyverrel lőni a gyávaság legfelsőbb... (Egyéb)

Szerkesztő A
Papp Lajos ökölpárbajra hívta ki Dániel Pétert

A Magyar Irodalmi Lap nevében nem véletlenül szerepel a MAGYAR! Magyarok vagyunk, nyelvünkben, irodalmunkban, kultúránkban és nemzettudatunkban. Ezek tények. Magyarságunkkal nem hivalkodunk, és másokat nem támadunk másságuk miatt. Azt viszont ezután sem fogjuk szó nélkül tűrni, hogy Hazánkat, magyarságunkat vagy kultúránkat gyalázzák. Különösen elitélendőnek tartjuk, ha ezt Magyarországon élő (Hírek)

Jókai Anna
Tiszta vizet a pohárba

A sorstól üldözött hősnő arca – mint képzelnéd – nem kétségbeesett. A kétségbeesés szétzilálja a vonásokat, szánalmat gerjeszt és azonnal megteremti a partner fölényhelyzetét. A hősnő pedig – esetünkben Dollner Mária Katalin – a nagy megpróbáltatások után föltétlen csodálatra építi még hátralévő, bár korántsem rövid életét. Ezért kell a szüntelen, fensőbbséges mosolygás s a mosolygás szigorúan szerkesztett szöge. A fogsort... (Novella)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 5/25

- Nagy kincs, hogy a családjában, a felmenői között volt egy ilyen ember. A nagyszülőknek amúgy is gyakran jut kiemelkedő szerep az unokák hitre nevelésében. - Az is döbbenetes volt, ahogy meghalt. Beteg volt, otthon feküdt az ágyában, és egyszer csak elveszítette az eszméletét. Több napig teljesen eszméletlen volt. Egyszer csak felült, és azt mondta: "Papot!" Korábban már megkapta a betegek szentségét, de azért (Könyv)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap