Kocsis István
Megszámláltatott fák 4/4

3. kép Néhány órával később. Ranke az asztal mögött ül, Kormorán , Fiser és Tügel a fal mellé húzott székeken. Rankéval szemben I. és II. Őrmester, vigyázzállásban. RANKE (élesen) Hogyan kerültek az én zászlóaljamba? I. ŐRMESTER Felmorzsolódott az ezredünk. RANKE Hányan maradtak életben? I. ŐRMESTER Én azt nem tudom… Kevesen… RANKE Mennyi ideig voltak a fronton? I. ŐRMESTER Én fél évig. II. ŐRMESTER Én majdnem egy egész évet... (Dráma)

Fodor Zita Marietta
A hűtlen

Mit ér - Ember pénz nélkül. Mit ér - Pénz Ember nélkül. … már minden beszélgetésbe beleszövi magát a pénz … Akaratlanul is, s kéretlenül Rákérdezel egy ismerősre – Hogy vagy- s ha szemlesütve el is fordul, mert még él benne valami az emberből … Te tudod … nincs már munkahely… nem tudom fizetni a számlákat … mi lesz holnap… lesz-e holnap… Rabjai vagyunk – élni akarunk Foglyai vagyunk – élni kell Szeretőnk lett – álmaink suttogó szavaiban, már nem a kedvest... (Novella)

Czinege József
Hiányzol

Percek vakká tűnő szavai fülemben,/ Falevelek neszét hordja felém a szél./ Képek emlékeit, ha újra idézem,/ Szívemben az égő fájdalom feleszmél./ Nem tekintek könnyes vágyaimnak után,/ Nékem halk zenét zeng a perzselő pokol./ Tengerkék szemednek fénye oly távoli;/ Hiányzol.// Messze, virágoknak szirmai nyílanak,/ Arcod bennük lassan egy rózsába borul./ E felégett tájon, mintegy észrevétlen,/ Szürke képek árnya, feledve tornyosul./ Álmaim nem néznek édes... (Vers)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Bányász Viktorné - Voloncs Erzsébet : Kálvária? Száműzetés?

A legelső gyermekkori emlékem a magyarok bevonulása Erdélybe, 1940 őszén. Én akkor csak négyéves voltam, de tisztán emlékszem arra a nagy örömünnepre, a boldog készülődésre, ahogy szedték elő az elrejtett magyar zászlókat. Akiknek nem volt, készítették a magyar zászlót. 1920-tól román világ volt Erdélyben. Trianon utáni időt úgy nevezték... (Novella)

Kocsis István
Megszámláltatott fák 3/4

1. kép Néhány nap múlva. Ranke az íróasztalnál ül, Kormorán vele szemben egy széken. RANKE (feláll, az ajtóhoz siet, kiszól) Bekísérhetik Kormo­rán­­­né asszonyt. KORMORÁN (nagyon idegesen) Nem közölte velem, hogy a feleségem itt várakozik. RANKE (visszaül a helyére) Azon töprengek, megérdemli-e egyálta­lán, hogy a feleségével találkozzék... Nem azzal vádolom elsősorban, hogy nem is igyekszik az én sebzett lelkemre írt találni, hanem azzal, hogy úgy... (Dráma)

Jankovics Marcell
Ötven év kétszáz sorban

Ha jubileum, válogat az emlékezet - - 1956 nyara. A magyar nemzeti bankosok hűtlenségi perében életfogytiglani börtönre ítélt, ’odabenn’ agyvérzést szenvedett édesapám kegyelmi kérvényét elutasítják. Indok: különösen veszélyes. A betegségére való tekintettel a büntetését leszállítják nyolc évre. 1956 ősze. Pannonhalmán megkezdem a gimnázium II. osztályát. A soron következő három évben a diákotthon dekorációja nagyrészt az én feladatom... (Publicisztika)

Turcsány Péter
Drámai hősnő, vagy a sebzett múlt kompenzálása

Előhang Wass Albert Napsugár c. drámájához. Mielőtt a színmű, Wass Albert műfaji meghatározása szerint „színpadi regény” olvasásába kezdenénk, képzeljük el az évnek - sőt az emberéletnek is - azt a pillanatát, mikor a kora tavaszi napsugár először töri át a tél hideg bástyafalait. Mintha a Napsugár a lelki tél visszavonulásának angyali harsonáját fújná meg. A létezés II. világháborús (Novella)

Jókai Anna
A bábokról

Régen voltam bábszínházban. Húsz éve is talán – és most, a mi bábszínházunk megnyitó előadásán, a pompás, új épületben. Tudom, hogy egy szál deszka fölött is élhet a báb, ha mestere mozgatja, s a legragyogóbb környezetből is kitetszik a papírmasé figura, ha az ugráltató kéz dilettáns. Hiszen – gyermekkoromban – a Népliget parányi bódéiban is nagy gyönyörűségemre kalapálta nudlialakúra az ördögöt a hetyke paprikajancsi. Mégis azt mondom: kellett ez a gonddal,... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Bojtor Iván - Dillherr ezredes lova

Történet a labanc világból - Bremer hadnagy csak intett, nem hangzott el parancsszó, nem harsant kürtjel, a svadron mégis megállt. Néhány lovas kapkodva nemrég kilőtt pisztolyát töltötte újra mások a lószerszámok szíjait igazgatták. Dillherr ezredes felkaptatott az út menti dombra, és körbe kémlelt. A távolban megpillantotta azt a fekete sávot, amit keresett, a Dunát, de hiába rántotta elő... (Novella)

Kocsis István
Megszámláltatott fák 2/4

Folytatás. 2. kép. Másnap reggel. Ranke az íróasztalánál ül, levelet tép fel, beleolvas. Tügel az egyik fotelban várakozik. RANKE (rövid szünet után gunyorosan) A fegyveres beavat­kozást ne ajánlgassa többé. A tábornok úr utasít minket, hogy igyekezzünk elke­rülni a vérontást. TÜGEL A tábornok úr valószínűleg nem ismeri az itteni álla­potokat. RANKE Élő bányászokra van szükségünk, Tügel. TÜGEL Néhány tucat bányásszal több vagy kevesebb... RANKE Nem (Dráma)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 6/37

VI. Konstancinápoly Finis Maii 1721. Az ilyen ágrólszakadt, bolondos, harminc s valahány éves vénasszonyt még az ág is húzza! Ne öregedj meg, lelkem, fiókám, ennyi idős pedig, mint én, sose legyél, te is ilyen ügyefogyott lennél! Ezúttal még a naptáram is cserbenhagyott, zajos kimúlással hálálva meg, amiért egy évtizeden által naponta simogattam. Nem (Könyv)

Balogh Bertalan
Franco és a szakszervezetek

Franco legokosabbnak látta, ha összehívja a szakszervezetek vezetőit. Egy üres papírlappal várta őket és megkérdezte: "Voltaképpen mit akarnak önök?" "Nyolcórás munkát, nyolcórás szórakozást, nyolcórás pihenést..." "És még mit?" "Munkát mindenkinek, az állások biztonságát, nyugdíjat, társadalombiztosítást..." "És még mit?" Persze előbb-utóbb kifogytak a vezetők a tipikus és (Publicisztika)

Sajdik Ferenc
Arany János: Barátomhoz (Petőfihez)

Illusztráció Arany János verséhez (Humor)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Rondin Mortemus - Óguruguru és a Neanok tévedése

Der- völgyében minden a maga szokásos rendjében történt azon az őszi hajnalon is. A nap lassan fölkúszott az égre, hogy beragyogja az alant elterülő aranyló, vöröslő tájat, aminek érdekében nem volt rest szétoszlatni a sűrű, komótos ködöt sem. Mamutok, gyapjas orrszarvúk, mászkáltak fel- alá a réteken. Óriás szarvasok bőgték az ilyenkor hallható csábító (Novella)

Kocsis István
Megszámláltatott fák 1/4

Dráma két részben. Új változat: 2005. E drámának olyan német katonatiszt a hőse, akit németek öltek meg. Mégsem a német hadseregről szól. Hasonló drámai helyzet az utóbbi kétezer esztendő bármely hadsereg­é­ben kialakulhatott; természetesen csak hasonló körül­mények között. Idő: 1944 májusa. Szín: Ranke irodája. Berendezése: íróasztal, szekrény, fotelek, székek, cserép­kályha. Az asztalon dossziék, levelek, telefon. A szobából két ajtó nyílik. ELSŐ RÉSZ (Dráma)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
A kis Laló meséje

Büszke fejtartású, okos tekintetű szobor néz le ránk egy kőemelvényről Széphalmon, a Kazinczy Emlékcsarnok mellett. Szemeiben tűz lobog, elszántság és akarat, akárcsak apjáéban, kinek örökségét ő vitte tovább. Ő: Kazinczy Lajos, a széphalmi nyelvmester, a nagy nyelvtarisznya-töltögető legkisebb gyermeke. Aki mégis a legnagyobb lett… Sok-sok évvel ezelőtt... (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap