Magyar László András
Kuscan hercegnője

1880 kora tavaszán D. grófot, F.-i kastélyában felkereste Hanzély tiszteletes, a falu lelkésze, pár lépéssel mögötte egy tizenhatéves-forma parasztlány lépdelt. Hanzély, aki régóta igen bensőséges kapcsolatban állt a grófi családdal, némileg zavartan és a szokásosnál halkabb hangon arra kérte az uraságot, fogadja szolgálatába a lánykát, akinek szülei nem élnek, egyéb rokonsága, vagyona, megélhetése pedig nincs. D. gróf, lévén jó szívére büszke ember, nem utasíthatta vissza Hanzély tiszteletes kérését, noha (Novella)

Lukáts János
„Újabban mindig megszűnök…”

Gyurkovics Tibor képtára, Gyurkovics Tibor verstára - - Az emberek általában megérzik, amikor elérkezik az összegezés ideje. A költők meg különösen! Ilyenkor meg kell tenni a halaszthatatlan tennivalókat, újra kell fogalmazni régtől igaznak hitt igazságokat, és épp’ ideje, hogy új utak felé forduljunk. Az új évezred első éveiben Gyurkovics Tibor is ilyenfajta összegezésre szánta el magát, mint annyiszor már: nyugtalan kutatókedvvel, a meghökkentés szándékával.... (Egyéb)

Jókai Anna
Mű és modell

Mindig ezt kérdezik. Milyen valóságos élmény indította el a művet? Közkeletűbb fogalmazásban: megtörtént-e? Élő alakok vagy csak a fantázia? A modellre vonatkozó ügyetlen, dilettáns ízű kérdezősködés pletykaszintű fecsegést, kínos magyarázkodást szül. Esetleg előkelő, fölényes elzárkózást, fensőbbséges mosollyal, a „be-nem-avatottak” kíváncsiskodására. Éppen ezért ebben a témakörben minden kutatómunka, nyilvános feltárulkozás csak akkor értelmes és érdemes... (Egyéb)

Steinné Gruber Katalin
Találkozás a kukánál

Az öregember a semmibe révedt. A kukában matató keze a sonkás-zsömlére tévedt. S hogy mi volt a bűne? A múlt rezsim miért verte, űzte? Mert 56-ban a lyukas trikolort, az ablakába tűzte! Öreg volt, rokkant és éhes. Felnyitotta a kuka tetejét, éppen bele akart nézni, amikor egy durva hang ráripakodott. "Húzz el innen, öreg, mert a falra kenlek!" Ez a másik sem volt már fiatal. Az öregember összerezzent. Agya, mint egy komputer, dolgozni kezdett. Összehúzott szemhéja alól nézte a jólöltözött (Novella)

Petrozsényi Nagy Pál
Isten áldja, mérnök úr!

Július, hőség, gyér forgalom egyrészt, városi központi park, fák, virágok, madárcsicsergés másfelől, mint fő helyszíni elemek. Idő: dél.A parkban zöld mellényes alkalmi közmunkások dolgozgattak. Amint megkondultak a ha­rangok, egy árnyékos fa alá heveredtek. A közelben, egy padon szakállas, napszemüveges fér­fi ült és olvasott. A lába előtt kistestű kutya lesett a falatozó parkgondozók irányába. Tiszta csendélet, festő ecsetjére... (Novella)

Szerkesztő C
Szombathy Viktor: És mindenki visszatér...

Vaverka az asztalt verte a jarasfőnok szobajaban; duhosen es elkeseredetten dongette a nagy, barna butordarabot, hogy hamutalca, tintatarto, toltőtoll s vekony iratcsomo ijedten ugrosott. Vaverkaba nem szorult semmifele tisztelet kozvetlen felebbvalojaval szemben, Vaverka „europai demokrata” volt. –Meg kell mutatni ennek a nyegle magyar tanarnak –kiabalta, s a kolini tajszolas sok „zs” es „e” hangja sistergett, csorgott a nyelve alatt. Sztruhar sapadtan ult, a cigarettaoltoval jatszott idegesen. Masfel oraja (Könyvbemutató)

Polszerkesztő2
Tizenhétezren írták alá a homoszexuális propaganda elleni petíciót

A Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom által indított petíció arra kéri a kormányfőt és a belügyminisztert, hogy ne engedélyezzék az idén július 8-ra meghirdetett homoszexuális felvonulást, melynek résztvevői évről évre közszemérem-sértő módon, a többségi társadalommal szemben szándékosan provokatív cselekményeket hajtanak végre. A petíció emellett általános jelleggel a homoszexuális propaganda betiltására kéri a kormányt. (Egyéb)

Petrusák János
HITEDÉRT – NEMZETEDÉRT! 11. rész

A mű írója köszönetét fejezi ki a Tiszántúli Református Egyházkerületből többeknek a dráma megírásához nyújtott egyháztörténeti és hitvilági kérdések megválaszolásáért. Játszódik: Debrecen városában, a „református világ közepén”, „a kálvinista Rómában”, az Úrnak 1674-ik esztendejében. Szereplők történelmi személyek, akikről a mai Debrecenben utcák, terek vannak elnevezve, és fikciós szereplők egyaránt, akik, ha éltek volna, szintén megérdemelnék ezt. Mert hősök a neves és "névtelen" hősök egyaránt! (Dráma)

Kondra Katalin
Koldus

Elkerülik az emberek./ Lop tőlük félszeg mosolyt. /A megalázó pillantásokból tarisznyára valót kapott./ De megy, rendületlenül /keresve életet, örömet./ Amit talál; kavics, virág, /csupasz keblébe rejteget. /Benéz egy-egy ablakon, /hol nyomort, hol könnyet elragad. /Buja kincsét sok szép háznak /selyemfüggönye eltakar, /és ő lop azokból is, /gyűjtöget ezt-azt hevesen./ Amikor minden egyben van,/ Ő is nyugodtan lepihen. /A világ halott. /Csak koldus jár csendben a sírok között. (Vers)

Szerkesztő A
Hofi Géza emlékére

See video

Szerkesztő A
Hofi Géza Napok

Csakis az önmagukat és a környezetüket egyaránt elbájolók hihetik el azt, hogy még egy törvényekkel megerősített demokráciában is bárkinek, bármit ki lehet mondania. Persze, leginkább azt, ami az igazság! Egyértelmű, hogy egy diktatúrában a retorzió sokkalta erősebb és látványosabb, akár még a fizikai megsemmisítés is lehet, míg a deklarált demokráciákban inkább csak félreállítás, elhallgatás a szókimondó „jutalma”, meg az, hogy „va... lami okból” sehol nem kap munkát-megbízatást. (Hírek)

Szerkesztő B
1936. július 2-án született Hofi Géza színész, humorista

Hofi Géza (született Hoffmann[3]) (Budapest, 1936. július 2. – Budapest, 2002. április 10.) Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar humorista, előadóművész, színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a magyar kabaré történetének egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett alakja. A magyar kabaréműfaj külön úton járó, kiemelkedő népszerűségű mestere, aki önálló produkcióival egyéni stílust teremtett. / Pályája: Nagyapja, Hoffmann János negyven évig volt bíró (Hírek)

T.Ágoston László
A Lenkey Társaság születése

A két Lenkey című regényem története valamikor az 1970-es évek végén kezdődött, amikor édesanyámmal –aki Lenkey lány volt –elutaztunk Egerbe Lenkey János sírjához. Ekkor kezdtem el érdeklődni a tizennegyedik aradi vértanúnak szánt tábornok, és a Lenkeyek sorsa iránt. Az érdeklődésből szenvedélyes kutatás lett. Évekig bújtam a levéltárakat, könyvtárakat, felkerestem a leszármazottakat, míg összeállt bennem a kép a két igazság... kereső huszárról; (Publicisztika)

Horváth Lajos
Csodaszarvas jelölte ki Vác helyét

A dicsőségesen megvívott mogyoródi csata után, melyben sikeresen elhárították a német hódítás veszélyét, ami Salamon király uralkodásának idejében valóságos volt, Fehérvárra mentek a hercegek. Ahogy megnyugodott az ország, a nagy sereget elbocsátották, csak kisebbet tartottak maguk mellett. Ekkor a magyarok ösztönzésére Géza herceg, akit Magnusnak, azaz Nagynak is hívtak, elfogadta Szent István koronáját. Koronázás után azonnal elment arra a helyre, ahol látomás adta tudtul, hogy Magyarország (Tudomány)

szepirodalom
Ragyognak az egri csillagok

Gárdonyi Géza regénye nyomán írt elbeszélő költemény. Jámbor László Imre író átdolgozása. A mű irodalmi értéke, eseményei, változatlanok. Remek nyelvezete, a korhű megjelenítések igen képszerűek. Szemléletes módon tárja fel a történelmi olvasmányt. Az egri vár ostromát, és időszakát. // Ragyognak az áldott csillagok, ragyognak felettünk, / miket szeretett Istenünk szívből szánt nekünk! / Magyaroknak népe, azok magvai. Született gyümölcsei annak, / miket gyarló szomszédok jogtalan aratnak! (Könyvbemutató)

Balogh Bertalan
Faj a javából

...Aztán, legnagyobb meglepetésünkre, találtunk egy másikat, egy még annál is sokkal erősebb, szinte elpusztíthatatlan gént, amelynek nincs neve, és amelynek a legtisztább képviselője, legnagyobb előfordulási sűrüségben a magyarnak nevezett nációban található meg, valamint szétszórtan a földgolyó néhány más pontján is: Közép Ázsiában az Ural környékén, (de nem szláv területen), távol keleten, Kínában és Japánban, Közép Afrikában, az amerikai indián vidékeken és Skóciában. (Érdekes módon, ezeken (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap