Jankovics Marcell
Nagyőr Szent Anna-temploma 11/11.

Más látnivalók // Említést érdemel a diadalívet kitámasztó lettneren álló Kálvária, vagy, ahogy a Magyar Katolikus Lexikon nevezi, 5 alakos „diadalkereszt” a XVI. századból. Az 5 faszoborból ott jártunkkor csak 3 volt a helyén: a középen álló feszület, rendhagyó módon a balján Szent Jánossal, jobbján Máriával. A két felfeszített lator hiányzott. (762, 763, 772) Festett díszű pasztofórium látható a szentély bal oldali falán. A rácsos ajtóval lezárható szögletes mélyedés köré, gótikus építményt festettek. Kis (Tudomány)

Kutasi
Határvidék (Arany Sas pályamű)

... – Mert a Bécs melletti éttermében dolgozok! – felelte a lány szipogva. – Igen, de annak az újgazdag majomnak a határ mellett is van egy étterme! Azért küldött a távolabbi helyre, hogy azzal is szívasson! Egy-egy óra naponta az utazás. Csak azért, mert Nagy-Magyarország matrica van az autódon, és piros-fehér-zöld hajcsatod! – Előbb voltam magyar, mint pincér! – Akkor kérlek, légy újra magyar pincér! ... Teljesen tönkrementél pár hónap alatt. Fizikailag is, lelkileg is. Légy újra az a nagyszájú, bevállalós csajszi,

Kő-Szabó Imre
Ökölcsapás

Hajnali három óra volt, amikor hirtelen álmosság fogta el mindkét fiút. A füst és a zaj kibírhatatlan volt a sörkerti diszkóban. Ott ültek a belső helyiségben, a nagyteremben, ahol a DJ keverte a zenét. - Menjünk haza! – mondta Vágó Géza az idősebb, aki világosszürke hajával kivirított a többiek közül. - Csak egyet forgok még jó komám – marasztalta Ibári Lajos, aki ellentéte volt Vágónak, mert fekete zselézett hajával, úgy nézett ki, mint egy filmszínész. Nemrég múltak (Novella)

Váradi József
Egy Pünkösdi népszerű szokás Marosvásárhely két jelentősebb kültelkén (Arany Sas pályamű)

Azt gondolom, az önműködő konyhaszekrényről csak akkor lehet értekezést írni, ha sikerül tisztázni a fogantyútól a fiókok vagy a polcok természetéig, minden lényegesnek tartható dolgot. Minden, ami ahhoz járul, hogy az építmény jól vezérelhető konyhaszekrény legyen, feltétlen fontossággal bír. Bírálóim, azt mondják, hogy bizony többször elhagyok némely olyan mondandót, amit feltételesen csak nekem kell tudnom. A nagyérdemű ettől majd nyomatékosan úgy érzi magát, hogy lenézem tapasztalati halmazát. Persze ez koholmány.

Szerkesztő A
Szkíta - Trianon

See video

Rozványi Dávid
Kávémesék: a két ajtó

- ...rájöttem, hátha lehetek még boldogtalan valakiért. De ahhoz át kell lépnem a szenvedés ajtaján. Már sokszor eljöttem ide, de soha nem volt merszem átlépni. Most már kész vagyok mindent hátra hagyni és megkeresni a volt udvarlómat. És boldogtalannak lenni érte. - Boldogtalannak? – szóltam bele önkéntelenül is a beszélgetésbe. - Igen - hallatszott a válasz az ajtó túloldaláról - , mert a boldogtalanság, aminek van értelme és célja, ezerszer többet ér, mint a gondtalan boldogság. (Novella)

Jankovics Marcell
Nagyőr Szent Anna-temploma 10/11.

Balra lenn Simon és Júda megszégyeníti a mágusokat (614) // „[…] Majd mindketten Perzsiába mentek, s ott találták Zaroest és Arfaxatot, a két mágust, kiket Máté űzött el Etiópiából. Baradach, a babilóniai király hadvezére éppen akkor háborúra készülődvén az indusok ellen, semmiféle választ nem nyert isteneitől. Elmenvén tehát a szomszéd város szentélyébe, ott azt a választ kapta, hogy az ide betévedt apos... tolok miatt nem tudnak válaszolni az istenek. Akkor a vezér kerestette, és megtalálván kivallatta őket, (Tudomány)

Kühne Katalin
Idősíkok (Arany Sas pályamű)

1956. október 23-november 4-ig olyan felemelő napokat élhettem meg kilenc évesen, amit elődeinkkel együtt ünnepelhettünk, összeborulhattunk ismerősökkel, ismeretlenekkel. - Egy szűk körű társaság gyűlt össze az erdő mélyén, egy vadászházban. Barátainkkal beszélgettünk múltról, jelenről, jövőről. Közeledett az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója. Feltolultak bennünk a régmúlt eseményei, emlékeink. Azok a napok mindannyiunk számára meghatározóak voltak sorsunk további

Szerkesztő A
Bay Zoltán Emléknap

Ez a kis nemzet nagyon sokat adott már a világnak, nagyon sok tudományágban. A természettudományokon belül a fizika volt az a terület, ahol talán a legtöbb magyar „koponyát” találjuk, és ezen méltán híres „koponyák” közé tartozik Bay Zoltán, akinek élete egyben a XX. századi magyar emberi sors, sokszor kegyetlennek tűnő minden egyes nehézségét magán hordozza. Élete egyben a nemzetünk minden fontosabb ese... ményét is reprezentálja a XX. század folyamán, mintegy megjeleníti annak minden emberi (Hírek)

Szerkesztő B
1900. július 24-én született Bay Zoltán fizikus, feltaláló, a radarcsillagászat atyja

Bay Zoltán Lajos (Gyulavári, 1900. július 24.[1] – Washington, 1992. október 4.) magyar fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A 20. század világviszonylatban is meghatározó természettudósai és feltalálói közé tartozik. Úttörő munkásságának nagy eredménye, hogy megalapozta azt, hogy a radarcsillagászat mint új tudo... mányág létrejöhetett. Nevéhez fűződik a magyar Holdradar-kísérlet, a fotoelektron-sokszorozó és a fénysebességre alapozott méterdefiníció. (Hírek)

eferesz
Nimród apródjai (Arany Sas pályamű)

Hat táltos áll az ünnepi dobogón, hat táltos és egy szem kovács. A szabadság trónját, ahol helyet foglalnak, ezerillatú és szebbnél szebb virágszálak díszítik, na meg tizennégy gyönyörű fülemüle énekli körül. Ehhez a táltosok dobjai is csatlakoznak, fenséges az égből fakadó fényáradat. Ők azok, akik hamarosan beszédet tartanak a nemzetnek és a közösség árbocára felhúzzák a testvériség lobogóját. A kovács erőt sugárzó csendben van, ő hívja a táltoso... kat, hogy szóljanak az Istenadta és Istenkapta néphez.

Csata Ernő
Viszonyulásom a haikuhoz

Műszaki értelmiségi lévén, közel áll hozzám a gondolatok tömör (lakonikus) kifejezése, amilyen a haiku is. Rövidsége ellenére, mégsem könnyű haikut írni, a pillanatnyi képet tömören rögzíteni úgy, hogy az olvasó is részesévé válhasson az alkotó folyamatnak, a nagyot megragadni a kicsin keresztül. A téli hideg kegyetlenségét bemutatni egy szomjas verébbel, amelyik nem tud inni a befagyott tóból: Csillanó tóra / szállt le a szomjas veréb. / Fagyott víztükör. // (Egyéb)

Jankovics Marcell
Nagyőr Szent Anna-temploma 9/11.

Szent Simon és Júda oltára (602) // Szintén XVI. századi, késő gótikus triptichon. Elhanyagolt, ráférne a restaurálás. // Szent Simon a tizenkét apostol egyike, Máté apostolnévsorában az utolsó előtti, aki a kananita (Mt 10,4; Mk 3,16) és a zelóta, azaz vakbuzgó (Lk 6,15; ApCsel 1,13) melléknevet kapta. A zelóta melléknévből arra lehet következtetni, hogy meghívása előtt a fanatikus Róma-ellenes párthoz tartozott, melynek tagjai a véres merényletektől sem riadtak vissza. A kananita jelzőt kánainak is fordították (Tudomány)

Felber Zsolt
A jeggyűrű (Arany Sas pályamű)

Ahogy hátradőlt Árpád a kopott karosszékében, és a kandallóban sistergő tüzet figyelte, az emlékezet halovány lángja gyúlt fel benne. Vagy húsz évet repült vissza az élet göröngyös útjain, és Oroszországban találta magát. Miközben emlékképei peregtek szeme előtt, a tajga metsző szele hatolt csontvelejéig. Magára húzta kockás, megfakult plédjét, és hagyta, hogy tovább folyjanak a szürke felvételek. Még véget sem ért a nagy háború, mikor elégtelen ruházatban került egy távoli fogolytáborba többedmagával, magyarokkal.

Balogh Bertalan
Homo Ludensz és Szapiensz

Ott volt Homo Habilisz, meg Homo Szapiensz, és nagy verejtékezés közepette föltalálta a szárnyprofilt. Ez a felül domború, alul meg majdnem egyenes geometriai test aztán úgy viselkedik az áramló levegőben, hogy a domború felső oldalon szívás jön létre, míg a lapos, alsó oldalon alig történik valami. A szívás meg olyan erős lehet, hogy az ilyen szárnyra akár egy repülőgépet is felakaszthatunk, elbírja, fölemeli, és csodák csodájára: repül az (Humor)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap