WASS ALBERT LEVELESLÁDÁJA

Szerkesztő A, sze, 10/10/2012 - 15:08

 

Kedves MIL Írók és Olvasók!

 

Wass Albert levelesládája címen hírt adtunk a Kráter műhely új könyvéről, amely 22 levélváltást tesz közzé a kilencven éves, öngyilkosság előtt álló írófejedelem levelezéséből.

22 darab nélkülözhetetlen dokumentum, amely a nagy író utolsó tíz évének küzdelmeibe enged bepillantást, hitelesen, első kézből. Politikai hitvallás, a második felesége halála után megismert harmadiki feleséggel való kapcsolat, a családi ellentétek, a komoly anyagi nehézségek, a tisztes halálra készülés öntudata: mind-mind föllelhető ezekben a baráthoz és írótárshoz küldött levelekben. A két ember szoros kapcsolatát, barátságát és jogi megállapodásait kétségbe vonó nemtelen közlések miatt válik szükségessé a levelek újra közlése. Ek. Wass Albert levelesládája, Kráter 2008. TP.

 

1.
 

KIADÁSI JOG ÁTRUHÁZÁSA

(Fontosabb kiemelések)
 

Alulírott Wass Albert (Route 1, BOX 59, Astor Park, Fl., 32101 USA) minden eddig megjelent vagy kéziratos művem (próza, színjáték, vers stb.) kiadási jogát átruházom SZÁSZ (ZAS) LÓRÁNT-ra és jogfolytonosaira azonnali hatállyal. (…)

Szász (Zas) Lóránt a szerződés hitelességének megállapításakor USD 5,000.00 (ötezer amerikai dollárt) számomra csekken átutal, amely kézhezvételénél a szerződés jogerőre emelkedik.

Wass Albert

Aláírás közjegyzővel hitelesítve 1989. december 11-én

(Újabb közjegyzői hitelesítések az átruházás valódiságáról 1991. szeptember 20.-án és 23.-
án)

 

2.
 

Szász Lórántnak

1989. december 20.
Kedves Lóránt Öcsém!

 

Leveled az ötezer dolláros csekkel megérkezett, átvettem, köszönöm és a szerződésünk értelmében számlámra áttettem.
Aggódva remélem, hogy a Panamában lezajló események nem bátorítják föl a moszkvai „hardliner”-eket, hogy Gorbacsovot elcsapva lerohanják Magyarországot és egy újabb ’56-ot rendezzenek. Ugyancsak remélem, hogy Románia fokozatos elszigeteltsége végül is a Ceauşescu kormány bukásához vezet és erdélyi véreink megmentődnek ettől az újfajta Drakulától.

Áldott ünnepeket és egy felvirágzó újesztendőt kíván, szeretettel

Albert Bátyád

 

3.

 

Tornado–Damencia Kiadóvállalat, Budapest
1990. március 16.
 

Uraim:
 

tudomásomra jutott, hogy az Önök által kiadott Raffay: Trianon titkai című kitűnő könyvben egy hirdetés jelent meg, mely arról szól, hogy az én Funtineli Boszorkány című regényem hamarosan megjelenik az Önök kiadásában.
Ez az állítás sajnos nem felel meg a valóságnak. Bár igaz, hogy egy Damencia nevezetű úr engem többször is fölhívott telefonon az elmúlt esztendőben, én azonban telefonon is, levélben is tudomására adtam, hogy könyveim kiadására vonatkozólag szerződésem van Szász Lóránt úrral, a West Coast Trading Company tulajdonosával, amit azóta ő átadott a Palwest Kft.-nek. Könyveim tehát, és ez a Funtineli Boszorkányra is vonatkozik, kizárólag csak a Pallwest keretében, vagy ennek a vállalatnak az engedélyével jelenhetnek meg.

Abban a reményben, hogy ezen elhamarkodott lépésük orvoslására nem lesz jogi akcióra szükség, maradok tisztelettel:

Wass Albert

 

4.

 

Szász Lórántnak

1990. március 23.
Kedves Lóri Öcsém!
 

Sajnos a „szabadulás napjai” számomra már elkésve érkeztek. Szó sem lehet arról, hogy útra engedjenek. Ez három orvos együttes véleménye.
Azt mondják: „majd jövő évben!” De én már tudom, hogy jövő év nem lesz, s ha lenne is, én már csak „ültömből” nézem a világot. Az erdőjárás, világjárás ideje letelt. Kívánok nektek jó szerencsét a szellemi felszabadulás útján. Segítsen meg, őrizzen meg az Úristen !
Solzenickint (helyesen: Szolzseynicint) nem ösmerem, így ezen a téren nem lehetek segítségetekre. Szitnyai Zoltán könyvét még ma postára teszem. Nekem már aligha lesz szükségem reá.
Szeretettel ölel

Albert bátyád

Ui: A Szitnyai-könyvhöz csatolok egy kis könyvecskét, amit jó régen írtam, meg is feledkeztem róla, most bukkantam rá véletlenül.

 

5.

 

Szász Lórántnak
1990. május 17.

 

Kedves Lóri!
 

Ezzel a levéllel egy időben feladok címedre egy könyvcsomagot, mely magába foglalja mindazokat a könyveimet, melyek első sorban kellene kijöjjenek odahaza. (Sok esetben megtakarítást jelenthet számotokra az is, hogy többet nem is lenne szükséges újra szedni, csupán fényképezni.)

Itt külön felhívom a figyelmedet könyveim egyikére: a Tizenhárom Almafára s annak folytatására, melynek címe Elvásik a veres csillag. Ennek az első kötetéből, vagyis a Tizenhárom Almafából ez az egyetlen megmaradt példányom, annak igazolására is, hogy ez volt a legnépszerűbb könyvem és vendégeim rendre „fölszabadították” a többi félretett példányokat. Viselj erre a könyvre különös gondot. A Tizenhárom Almafa és ennek folytatása egyetlen humoros munkám, tehát hasznos lenne talán ezt hozni ki a jövő évi könyvnapra.

Ami az anyagi dolgokat illeti, talán valóban célszerűbb lenne ebben az évben minden pénzt áthozni ide, hogy megmentődhessek betegség okozta adósságaimtól, amiket a Blue Cross és Blue Shield nem fizetett.

Kívánok neked jó utat, szeretettel

Albert Bátyád

 

6.

 

Szász Lórántnak
1990. augusztus 28.

Szerzői jogdíj módosítás

 

Alulírott WASS ALBERT (54729 Cedar Crest, Astor Park, Fla. 32102) a West Coast Trading Co.-val (Szász Lóránt) 1989. december 11-én a „Kiadási jog átruházása” c. okiratomat módosítom azzal, hogy az általuk kiadott műveim példányszám utáni eladási árának csak a 6%-os (hat százalékos) részére tartok igényt… (…)

Wass Albert

 

7.

 

Szász Lórántnak

1990. augusztus 29.
Kedves Lóri Öcsém!
 

Huba fiam, aki a NATO-val van, egy hetet töltött Budapesten hivatalos minőségben. Két könyvesboltban is kereste könyveimet, de nem volt kapható sehol. A követség útján utána nyomoztatott és megtudta, hogy a terjesztést szándékosan mulasztották el. Tiszteletpéldányt se kaptam még. Vagyis: A Pallassal becsapódtunk mindketten. (…)
 

Barátsággal köszönt

 

Albert Bátyád

8.

Szász Lórántnak
1990. november 8.

Kedves Lóri!

Köszönettel vettem leveledet és az 1,133 dolláros csekket. Valamint színes, szép, különös írásokat, vagyis verseket a megszokott vers-forma nélkül. Szépek, színesek, különösek. Megakasztják az embert, mint fenyők szikár dárdái a tovaszaladó felhőket.

Amint régebbi levelemben írtam: a többi könyvem kiadását csak akkor kezdd el, amikor arra alkalmas, megbízható kiadót találsz, vagy amikor a PALWEST (ha még él) alkalmas lesz erre. A százalékon nem akadunk meg, ha a kiadó megbízható és jól szervezett terjesztési hálózattal bír.

Az onnan érkező hírek sajnos nem a legjobbak. Amire számítottunk még nem következett be. Zsidók uralnak mindent, ami pénzzel van kapcsolatban, úgy hallom, és akinek nem tetszik, amit csinálnak: az antiszemita. A szerencsétlenek még mindig nem tanultak! Félek, nagy vérontás lesz a vége, úgy Izraelben mint máshol. Szeretettel köszönt:

Wass Albert

 

A folytatást itt olvashatod: http://www.irodalmilap.net/?q=cikk/wass-albert-levelesladaja-2

 

 

Ha nem tartasz igény erre a szolgáltatásunkra, honlapunk jobb szélén a „Leiratkozom” alatt tudsz leiratkozni róla.

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap