MILHÍR, a Magyar Irodalmi Lap Hírlevele

Szerkesztő B, h, 09/03/2012 - 16:15

Kedves MIL Írók és Olvasók!

A jövőben hírlevélben értesítünk Benneteket a Lapunkon megjelenő fontosabb írásokról és változásokról.
Ha nem tartasz igény erre a szolgáltatásunkra, honlapunk jobb szélén a „Leiratkozom” alatt tudsz leiratkozni róla.

Honlapunkon több technikai korszerűsítés történt, amelynek része a Hírlevél szolgáltatás, és (a csak regisztrált tagjaink számára megjelenő) Üzenetek.

Fontosabb írások:

Gratulálunk Jókai Anna kitüntetéséhez!
 

http://www.irodalmilap.net/?q=cikk/gratulalunk-jokai-anna-kituentetesehez

Augusztus 20-án - ez évben egyedüliként - Jókai Anna Kossuth-díjas író vehette át a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjét. A magyar állam által adományozható legmagasabb elismerést megelőzően már húsz rangos kitüntetés dicsérte a hazafias alkotó kiemelkedő munkásságát.
Íróink, olvasóink és szerkesztőségünk nevében szívből gratulálunk Jókai Annának, akinek felemelő írásait második éve közöljük rendszeresen Lapunkon!

Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Irodalmi Lap kétéves fennállása óta szerzőink között többen részesültek magas kitüntetésben. A 2011-es évben Papp Lajos szívsebész professzor megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét, majd Budapest Díszpolgára lett. Turcsány Péter költő, a Kráter Műhely Egyesület elnöke (a Wass-művek kiadója) 2011-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjében részesült, Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész pedig szintén Budapest Díszpolgára lett.

Jókai Anna első regénye 1968-ban jelent meg 4447 címmel, ami egy külvárosi ház helyrajzi számára utal. Első novelláskötetét 1969-ben adta ki Kötél nélkül címen. Művei ettől kezdve az érdeklődés középpontjába kerültek, azokat széles körű kritikai visszhang és olvasói érdeklődés fogadta. Az író azóta is folyamatosan jelen van az irodalmi életben, számos közéleti tisztséget visel. 1970-től tagja a Magyar Írószövetségnek. 1976 óta írásaiból él. 1986 és 1989 között a Magyar Írószövetség alelnöke, 1990 nyarától 1992 végéig választott elnöke volt. 2002-től az Írók Szakszervezetének elnöke. 1992-től a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító tagja. 2000-től a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 1999-től a Nemzeti Kegyeleti Bizottság (első) elnöke és a VII. kerület díszpolgára.

 

Jókai Anna: Ima Magyarországér
http://www.irodalmilap.net/?q=cikk/ima-magyarorszagert-2

Öregisten, Nagyisten
nézd, hogy élünk itt lenn
katlanba zárva
csodára várva
csöbörből-vödörbe magyarok.
Itt élünk se élve se halva
hurrá a vödörben hal van
süthetünk szálkás kis pecsenyét
a friss húst viszi már a fürge menyét
körben a bozótból
ragadozók szeme villog
az elhevert csordákon
áldozati billog.
(csitt, csak csendesen, ne kiálts,
mormold csak, mormold az imát)
Öregisten, Nagyisten
ha Te nem, ki segítsen?
Sovány lakomára
nova bort kínáltak
s akik ezt megitták
mind bódultakká váltak.
(…csak csendesen, ne siránkozz,
bátran szólj elkábult hazánkhoz)
Öregisten, Nagyisten
érted sóvárog ma minden
akik hortyognak szanaszét
vagy éberen vigyáznak
síkos savas-eső alatt
bíz egyformán áznak.
(…csak csendesen, mind aki lázad,
báránybőr jelmezben figyelik a házad)
Öregisten, Nagyisten
erősíts a hitben
hogy ami késik
azért el nem múlik
él még a Te nyájad
bárha szőre hullik.
(…csak csendesen, nem használ a lárma,
mostoha szülők közt még árvább az árva)
Öregisten, Nagyisten
más remény nincsen
mint igazad kegyelmed
hogy Te szabj végül rendet
maradék országnak
adj életes kedvet
a lecsonkolt többit
gyógyítgasd ne engedd
önnön-gyilkosává válni
haza kell találni!
(…csak csendesen, mert vád alá vesznek,
jönnek janicsárék, kerék alá tesznek)
Öregisten, Nagyisten
nem hoztak, de vittek
a vak lóra azt hazudták bátor
suba alatt kupec lett a pásztor
műdalokkal altat nejlon-furulyája
dagonyáztat minket langyos pocsolyába.
(csak csendesen, ne élvezd a táncot,
csörgesd csak, csörgesd a vattázott láncot)
Fájdalomban boldog régi jó Patrónánk
hegyeink elcsórták, eladó a rónánk
fulladunk a füstben a folyónkban cián
sorvasztja a lelkünk a ránktukmált Isten-hiány
mértékadó értelmiség minden mérték nélkül!
hóhér a halottal cinikusan békül
dús szobákban ál-parasztok
a búzát égetik ők nem a harasztot
melósvezér nyüszít, uszít
munkásember helyben fut itt
a hajléktalant rendőr verte
shoppingcenter országszerte
mocskos pénznek nincsen szaga
gaztól rabolt s gaz lett maga
és a művész? búsan kérded
megvették a tehetséget
sirasd őket Ősi Anya
zsoldos pénznek sincsen szaga.
(…csak csendesen, hagyd Krisztust ítélni,
végtelen időben mindenkit megtérni)
Öregisten, Nagyisten
kit kövessünk s kit nem?
Érlelj az eszmében de a rögeszmét távoztasd
hisztériát űzz el indulatunk meghagyd
a reánk szabott leckét beteljesíthessük
gőgösek se legyünk kétségbe se essünk
náci-tudat, bolsi-tudat
csak álarc a Szörnynek
egyképp meggyötörtek
lám egymásra törnek
gonosz század elment
nehéz évek jönnek
melegítsd eszünket, okosítsd szívünket,
bíztass hogy a testvérharc megszűnhet
göngyöld e Földgolyót Fiad köntösébe
édes hazánkat annak is kellős közepébe
a lapulást-alkuvást váltsa már valódi béke.
Annyi gyalázatos koron át
őrizd meg számunkra misztikus koronád.
(…csak csendesen, akinek füle van, hallja,
a látónak látható, hasad az Ég alja)
Öregisten, Nagyisten
mit akarjunk s mit nem:
törvényed vezessen
hogy e kis nép oda ne vesszen
át ne lyukadjon helyünkön a térkép
ki ne radírozzon a világi lét végképp
serkentsd fel szolgád a Magyarok Istenét
kend meg könnyektől elhomálylott szemét
küldd le a magasból újra e véres-veres földre
tartsd köztünk szellemét most és mindörökre.
(A Születés előtt túl hosszú volt az Ádvent
– hiszen az életünk hovatovább ráment –
mielőtt nem késő, Te mondd ki az Áment.)

 

Magyar Irodalmi Lap

www.irodalmilap.net

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap