Várakozás (Pünkösd)

Szerkesztő A, v, 05/20/2018 - 00:07

 

 

 

 

 

Istennek hálával,
barátomnak, Juditnak köszönettel

 

Zárt ajtók mögött,
kiszáradt lelkek,
mert messze jár a Mester,
fakult lelkek imája
fáradt szóval eget ostromol.

 

Zárt ajtók mögött,
tucatnyi férfi* magányosan,
mert Akit ismertek,
már messze jár,
s Akit ígért,
a Lélek erejét**,
nem ismerik,
nem is tudják, mi az.

 

Csak az éhes remény maradt,
csak az üres ima mormolása,
csak a csökönyös akarat,
sötét napokon keresztül,
reményszikkadt éjeken:
hogy mégis van miért,
mert Valaki
mert Valami
egy nap elküldetik.

 

Hisz a Mester mondta,
elküldi majd,
övéit nem hagyja magára,
majd a mennybe szállt,
nem maradt más,
csak lába nyoma a porban,
azóta szél fújta el.

 

Elment a Mester,
csak a várakozás maradt,
régi imák ezerszer ismételt szava.

 

Zárt ajtók előtt,
kiszáradt fügefa***,
nem hajt ki többé,
a Mester akarta így.

 

Zárt ajtók mögött,
tucatnyi konok férfi vár,
már nem is tudja mit.

 

Zárt ajtókon kívül,
ezernyi ember,
ezer nyelv,
ezer gond,
ezer pletyka burjánzik vadul,
s ezek közül csak egy mondja,
volt egy rabboni,
Jézus volt a neve,
valami történt vele,
mondott valamit,
de ki tudja mindezt megjegyezni?
S a pletyka,
ez éhes vadállat,
tovaugrik, s új témára száll.

 

Zárt ajtók mögött,
tucatnyi férfiban szikkad a remény,
zárt ajtókon kívül,
már másról szól a világ,
a Mesterről már senki sem beszél.

 

És egyszer csak,
mikor talán nem várja senki sem,
mikor minden vágy
lemondássá vált,
túl az ajtókon,
a kiszáradt fügefán,
túl a városon,
túl az Olajfák hegyén:

 

egyszer csak
feltámad a szél,
s zúgása mindent betölt****.

 

2012. május 23.

 

Jegyzetek:

 

* bár Júdás öngyilkosságot követett el, de az apostolok a helyébe Mátyást választották, így számuk újra 12 lett

** Jézus mennybemenetele előtt megígérte az apostoloknak: „megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét

*** Jézus még kereszthalála előtt átkozta meg az út menti fügefát: „Kora reggel a városba tartva megéhezett. Az út mentén látott egy fügefát. Odament, de nem talált rajta egyebet, csak levelet. Erre így szólt: "Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé!" A fügefa azon nyomban kiszáradt.   Ennek láttán a tanítványok csodálkozva kérdezték: "Hogyan száradhatott ki így egyszerre a fügefa?" "Bizony mondom nektek - felelte Jézus -, ha lesz bennetek hit, és nem kételkedtek, nemcsak a fügefával tehetitek meg, ami történt, hanem akár ennek a hegynek is mondhatjátok: Emelkedj föl és omolj a tengerbe, s az is végbemegy. Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok."” (Máté evangéliuma szerint)

**** A Szentírás a Lélek eljövetelét így írja le: „Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek.

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap