Úton... - Magyarország a magyaroké!

Papp Lajos, cs, 09/27/2012 - 00:02

 

 

 

 

Tisztelt emlékező Nemzettársaim!

 

2006. szeptember 17-én a nemzet egyértelműen NEM-et mondott a kormányzati szintre emelt hazugságra.
Akkor a NEM-ig jutottunk el. De mire is mondhattunk volna IGEN-t?
Mit tehetett 2006-ban a nép?
A népfelség.

Az alkotmány szerint:
"A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja."
A hatalom közvetlen gyakorlása semmilyen szinten nem tudott megvalósulni.
A ’49-es alkotmányunk a népfelség elvének gyakorlására teljes mértékben alkalmatlan volt.

2006. szeptember 21-én este 9 órakor a Kossuth téren a következőket olvastam fel a már korábban többünk által megfogalmazott nyilatkozatból:

„Alulírottak a nemzet jövője iránti felelősségtől és aggodalomtól áthatva, nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy nemzetünk és a magyar állam talpra állásának immár halaszthatatlan feltétele a történelmünk során kiérlelt, a Szent Korona Tanban jelen lévő, megingathatatlan elvekre épülő magyar történelmi alkotmány jogfolytonosságának helyreállítása. (…)
  Hatalmi fölény, erőszak, önkény alkotmányt nem teremthet, mert az alkotmány csak az erkölcsnek és igazságnak engedelmeskedő hatalmat ismeri el. Alkotmány nélkül a magyarságnak az Európa közepét jelentő Kárpát-medencében nincs jövője.  Nélküle nincs társadalmi béke, nincs társadalmi igazság, nincs szolidaritás, nincs boldogulás, nincs szabadság, nincs otthonosság és nincs egyenrangú európai részvétel.
   A történelmi alkotmány hozzánőtt a magyarsághoz, részévé vált, mint az anyanyelve, amely nélkül nem létezhet, amely nélkül védtelen. A történelmi alkotmány és a Szent Korona tana közismertté tétele és hatályosságának elismerése, azaz a jogfolytonosság helyreállítása nem pártpolitikai kérdés, hanem a magyar közélet szereplőinek kötelessége, az ország és a magyarság újraéledésének feltétele.
Kérjük a pártokat, hogy ne idegen érdekeket szolgáljanak, hanem valódi alkotmányos kormányzásra törekedjenek!
Kérünk minden Hazáját féltő, azért önzetlenül tenni akaró honpolgárt, hogy alkotmányos jogunkat és kötelességünket érvényesítve, együtt állítsuk helyre a jogfolytonosságot.
Van még a magyarságban annyi erő, hogy magára eszmélve visszavegye ősi szabadságát!
Isten kegyelméből Magyarország a magyaroké.
Bakay Kornél,  Fáy Árpád,  Hargitay András,  Jelenczki István,  Kiss Dénes, Kiszely István,                Kocsis István,  Makovecz Imre,  Melocco Miklós,  Molnár V. József, Papp Lajos „    

2010 májusában új, nemzeti kormány alakult. A kétharmados többséggel győztes párt hatalmas lehetőséghez jutott, ami egyúttal hatalmas felelősség is.

2010. december 10-én a Magyar Országházban az alkotmányozási konferencián ismét lehetőségem nyílt megfogalmazni gondolataimat.

Elmondhattam, hogy hitem, meggyőződésem, miszerint a készülő új Alkotmánynak alapja kell legyen a Szent Korona eszmeisége,  a történeti alkotmány jogfolytonosságának és a népfelség elvének helyreállítása.

Történelmi ismereteimből tudom, hogy a jogfolytonosságot több alkalommal is helyreállította a Magyar Nemzet.
I. Lipót korában 1687-ben, II. József után 1791-ben, a kiegyezés után 1867-ben, és Trianon után 1920-ban.

A jogfolytonosság, a magyar közjog múltjának, jelenének és jövőjének döntő kérdése.

A tavasszal elkészült új Alaptörvény ugyan tesz utalást a Szent Koronára, de amíg az előbbiekben említett történeti alkotmány jogfolytonosságát nem állítjuk helyre, nem következhet be döntő fordulat sem a kormányzásban sem a nemzet életében.

2010. december 10-én a Parlamentben felszólalásomat a következő szavakkal fejeztem be:

„Hol van a bátorság? Az igazság kimondásának bátorsága. Az igazság felszabadít. 
 Mi nem vagyunk szabadok!”

E gondolataimat ma 2011. szeptember 17-én sem fogalmazom másként.

2006. szeptember 17-én valami nagyon fontos dolog kezdődött el Magyarországon.
A kormányzati szintre emelt hazugság lelki, szellemi, erkölcsi forradalmat indított el a társadalomban.
E szellemi, erkölcsi forradalom hitem szerint akkor fog győzelmet aratni, ha alkotmányunkban a Szent Korona eszmeisége és a történeti jogfolytonossága ismét helyreáll.

Ki kell mondanunk, hogy ez a forradalom a mai napig nem fejeződött be.

 

Dr. Papp Lajos
Elhangzott 2011. szeptember 17-én Budapesten, a Kossuth-téren

 

 A közölt írás Papp Lajos: Úton című kötetének szerkesztés előtti szövege. A Kairosz Kiadó gondozásában 2012-ben megjelent 210 oldalas könyv a kiadónál szerezhető be (1134. Bp. Apály u. 2/b, www.kairosz.hu), ára 3200 Ft. 
MIL Szerkesztőség

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap