Tudósítás a négy legszámottevőbb XX. századi emigráns magyar költő hazai megismertetésére

Gyöngyösi Imre, sze, 07/08/2015 - 00:08

 

 

 

 

 

Felvidéken, Délvidéken és Erdélyben egészen biztosan feltérképezték már azt a külhoni részét a magyar irodalomnak, amelyet szomszédaink – gondolom intézményesen – nemzetiség gyanánt elnyomnak! Az érdeklődést mégis sikerült felébreszteni otthon a XX. század Kárpát-medence-i irodalma iránt talán pontosan azoknak a vitáknak a nyomán, melyek egyfelől a trianoni országdarabolás felháborodásából, másfelől a kialakított nemzetközi szocialista Trianon felé szemet húnyó politikai magatartása között zajlik azóta is. Ha csak a Wass Albert életműve körüli vitát idézzük például, világosan látható, hogy a vita elmélyülése csak serkenthette volna az érdeklődést otthon minden határon túli irodalom hazai népszerűsítése érdekében. Hogy ez mégsem történt meg, annak okait a következő öt pontban tudnám összegezni:

1. A rendszerváltó kormányok nemhogy támogatták volna, hanem elhallgatták az emigrációs nemzeti írók magyarországi megjelenítését. Példa erre Antall József egyáltalán nem példamutató eljárása Wass Albert könyveinek már 1990-es leállítása révén.

2. Ugyanilyen módszereket alkalmaztak az ú.n. otthoni nemzeti írók, költők, kritikusok is, akiket nyilvánvaló féltékenység is vezetett, felismerve azt a tényt, hogy a nyugatosok műve magasan meghaladja az otthoniakét. Ennél fogva egyáltalán nem csodálatra méltó, hogy a liberális cion-moszkovita médiát uraló réteg is igyekezett ugyanezt elérni, hatalmi szóval.

3. Az is feltételezhető, hogy a Kossuth- és különféle más díjakkal jutalmazottak obulusokért (is) hallgatnak kinti testvéreikről.

4. Mi, nyugaton még mindig nyilatkozó, publikáló írók és költők szívesen vennénk, hogyha egy új, még nem elkötelezett, fiatal irodalmi gárda nyújtana felénk segítő kezet ismertetésünkre és megismerkedésünkre!

5. Szász (Zas) Lóránt és a Kráter Kiadó kezdeményezte Hazátlanul című, a már eltávozott emigráns költők antológiájáról nem jött ismertetés még a magyarországi médiákban! Mindezeket figyelembe véve a sok nyugatra emigrált író és költő tábora egy-két jelesebb képviselőjén kívül (Márai, Mécs) alig ismert. Pedig a költészet múzsájának voltak még lángolóbb fölkentjei is.

A Hazátlanul című antológia igyekszik bemutatni azokat a XX. századi költőket, akik – költészetben egészen biztosan – messze Márai és Mécs előtt járnak, noha mindketten átlagon felüli költészeti életművet is hagytak az utókorra. A Hazátlanulban bemutatott négy költőt eredményességi sorrendbe állítani nem ajánlatos, mert különböző szempontokból bármelyik lehetne listavezető. Például Kannás az 56-os forradalomhoz legközelebb (és az én szememben a legintellektuálisabb is!), Alföldi a legjobb publicista és talán a leghűebb hazafi, Flórián a legfilozófikusabb és Fáy biztosan a leglángolóbb lírikus volt. Mind a négy költő líráját áthatja a hazafiasság, amit véleményem szerint kizárólag a határon kívüliek kristályosítottak ki olyan mértékben, amit otthon nagyon nehéz lenne tanítani is, hogy a 2004 december 5-i referendum sajnálatosságát szégyenünkben ne is említsük! Általuk a magyar nyelv kultúrája, mint egy kúszónövény fonja be a földet, és abból a bábeli összhatásból táplálkozik, ami a közvetlen életanyaga írásaik által bemutatott érzéseiknek. Hogyan szabadna magyar nyelvünk intellektusát az ő áramlatuk elől elzárni? Kötelességünk, hogy irodalmunknak ezt az elszármazott, de annál értékesebb és ismeretlen részét hűségesen szemléltessük az otthoni közönség számára! Ennek legfontosabb eszköze lehetne gyöngyszemeik élőben való előadása a rádióban lehetőleg a legjobb előadó művészek interpretálásában. Megérdemelne egy hetenként folytatódó sorozatban való ismertetést, amelynek keretén belül egyúttal a könyvet is népszerűsíteni lehetne! Nagyon szeretném az otthoni olvasóközönség figyelmét felhívni a Hazátlanul című antológiára! Korunk könyvtárának elengedhetetlen kelléke!

(Hazátlanul. Emigráns költők antológiája. Szerk.: Szász Lóránt, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2005.)

Polísz, 2006. 90. szám

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap