Talán még nem késő!..

Fehér József, szo, 02/16/2013 - 00:07

Ha valaki szépet, lélekből fogant gyönyörűt szeretne olvasni, örömmel ajánlhatom neki Wass Albert könyveit. Kezdjen hozzá máris (ne halogassa és ne hagyja magát senki által lebeszélni!), garantálom, hogy utána keresni fogja a könyvtárak polcain vagy a könyvesboltok gondoláin a nagy erdélyi író, költő szeretettel megírt alkotásait: verseit, meséit, mondáit, novelláit és regényeit. Már rég tanítani kéne munkásságát és  műveit a magyar iskolákban!

Aki még ma is azon tanakodik, hogy ezt meg azt hallotta róla, annak azt mondom: felejtse el, mert semmi nem igaz belőle! A tények és a tanúk egyértelmű bizonysága szerint Wass Albert egész életében semmi olyat nem követett el, amiért őt háborús bűnösséggel vagy akár antiszemitizmussal lehetne vádolni, ennek következményeként pedig az irodalomból is száműzni, kitíltani. Aki még ma is az egykori román propaganda rágalmait szajkózza vagy azokkal hozakodik elő – amikor az emberek méltó helyen szeretnék látni őt az irodalomban -, annak legfeljebb az fájhat igazán, hogy saját maga soha nem volt képes akkora hazaszeretetre, mint gróf Czegei Wass Albert.

Aki egyetlen verset, novellát, vagy regényt is olvasott tőle, képtelen elhinni a róla terjesztett vádakat, és felteszi magában a kérdést, minek ez a rágalomhadjárat ellene? Minek is?..

Globalizált világunkban egyre inkább elcsépelt eszmeként kezelik a hazaszeretetet, s ennek tettekben is megnyilvánuló formáját, a hazafiságot, amiről műveiben oly’ gyönyörűséggel vall. Szavai megtelnek szeretettel, amikor a szülőföldről, a gyermekkori tájról, a benne munkálkodó emberekről ír. A magyarok, románok, szászok és a zsidók a „második nagy világégésig” békességben és egyetértésben éltek egymással. Ez is világosan kiderül az írásaiból.

Tanulhatnánk tőle – nemcsak szeretetet, de emberséget is! Amikor egy alkalommal a rendszerváltás utáni fiatalokat hazafiságukról kérdeztem, arra kértek, ne is faggassam őket ilyen „nyálas” dolgokról. Megdöbbentem. „Nyálas” lenne a hazaszeretet, a hazafiság és az emberség gondolatköre? Csöpögős, érzelmes lenne mindaz, amiért elődeink az életüket áldozták vagy a vérüket hullatták?..

Forognának a sírjukban a végvári vitézek, Rákóczi kurucai, az 1848-49-es szabadságharc elesett honvédei és kivégzett tábornokai, az ’56-os forradalom felkelői, ha ezt meghallanák. Odáig jutottunk volna, hogy szégyelni kellene a szülőföldhöz, a hazához fűződő legszentebb érzelmeinket? Szégyelni kellene azon szívből jövő a szavainkat, melyre szüleink, nagyszüleink tanítottak?

Nem gondolnám! Ellenben úgy vélem: ha Wass Albert műveit is végre tanítanák/taníthatnák az iskolákban, és a verseit mondanák nemzeti ünnepeinken, bizonyára megváltozna a fiatalok gondolkodása-véleménye a hazáról, a hazaszeretetről és a hazafiságról. Talán még nem késő pótolni a mulasztást!

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap