Óda Calliopéhez 3/3

Turcsány Péter, v, 04/22/2012 - 00:01

 

 

 

 

Folytatás

 

Visszatérés a dolgozat címéhez és műfajához

 

Lehetséges, hogy ez alkalommal nem adtam választ dolgozatom kezdetén feltett mindegyik kérdésemre. Idő szűke, mondhatnám, vagy inkább, bízok a hallgatóságra „édes munkát”, s nem kevésre buzdítom, hogy gondolatkisérletem után maga próbálja megadni azokra a válaszokat! Biztatom, mert sikerülni fog.
De egy dologgal adós maradtam, miért is lehet e novella-bemutatásom címének megjelölt műfaja éppen az óda?
S miért is tiszelhetem írónőjüket a kilenc múzsák egyikének – ahogy tartják, a legidősebbnek és legelőkelőbbnek – a nevével?
Mondjuk hát magyarra fordítva a szót, Tormay Cécília - a Szépszavú. Az eposz, de egyáltalában az elbeszélő művészet múzsája…
A férfias, erős Zeusz és a lelki források emlékét őrző, asszonyi Mnémoszüné leánya. Az Emlékezet szépszavú leánya! A királyi erő távolbadörgő leánya is.
Hát nem az Emlékezet és az Idegen találkozásáról szólt ebben a novellában minden, ahol a lélekfájdalmat és a történelmi végzetet éppen a Szépszavúság oldhatja fel emberfölötti gúzsaiból?
De kik is a múzsák: „a költészet világtényének” megvilágítói , „a nimfák rokonai, női voltuk a természettel való mély kapcsolatot juttatja kifejezésre”, és Nietzsche szerint mi volna más a költészet, „mint a mészkőből fakadó tisztvizű forrás külön világa”…
Calliopé köztudottan a mindent beteljesítő, legfőbb múzsa: „Szállj alá az égből és fujj fuvoládon, Kalliopé, Királynőm, hosszú éneket” – így verselt róla minden idők költője, a nagy Horatius.
S mi, barátaim, barátnőim, tisztelt Urak és Hölgyek, hallhatjuk újra a magyarság Szépszavú Leányának elbeszéléseit, olvashatjuk újra poémákkal és eposszal felérő regényeit. Közénk érkezett, s nagyon reméljük, meg is tartjuk őt és szépséges életművét irodalmunk legnagyobb értékei sorában és főként mindannyiunk és az utánunk jövők kedves Emlékezetében.

(Elhangzott a magyar Írószövetség Tormay Cécile halálának 75. évfordulója alkalmából megrendezett konferenciáján, 2012. április 14-én.)

 

 Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap