Nyelvmúzeumi hírek

Nyiri Péter - A..., p, 03/01/2013 - 00:09

A nyelvmúzeum mint közösségi tér

Az Öregharang első számának megjelenése óta három év telt el, három izgalmas, nyelvmúzeumi rendezvényekben gazdag esztendő. Fórumainkon, híreinkben mindenről beszámoltunk, e helyen – 2012 programját áttekintve – arról írunk, hogy melyek az intézmény visszatérő, hagyományos eseményei.

Bár Sátoraljaújhely város szervezi, de Széphalom az otthona a magyar kultúra nap ünnepségnek január 22-én. Az ünnepi műsornak és a városi díjak átadásának méltó színtere anyanyelvünk és kultúránk emlékhelye, Kazinczy földje.

2009. április 23-án nyílt meg A Magyar Nyelv Múzeuma, s ennek tiszteletére minden esztendőben szavalóverseny rendezünk e napon. A Teremtő anyanyelv című rendezvényen 2012-ben közel hatvan diák vett részt, az eseményt ismeretterjesztő előadás zárta. Idén ünnepli ötödik évfordulóját a nyelvmúzeum, ismét érdekes, sokszínű programmal várjuk a fiatalokat.

Az elmúlt évben már a II. Anyanyelvi juniális rendeztük meg Széphalmon. Erre az országos anyanyelvi találkozóra hazánk minden részéből érkeznek szakemberek (nyelvészek, irodalmárok) és diákok. Előadások, nyelvi játékok, kiállítások várják a látogatókat, és a rendezvényhez kapcsolódik a Múzeumok éjszakája éjfélig (vagy még tovább) tartó programja.

A június 15-17-én megrendezett második juniális a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda bemutatkozásával kezdődött, majd a Kerekes Barna vezette anyanyelvi licitjátékkal folytatódott, és a széphalmi Szeptember amatőr színjátszó csoport tréfás előadásával zárult. Másnap az Ételek és italok a magyar nyelvben című konferencia előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Pomogáts Béla nagy írók nagy (és kis) vacsoráiról, Fráter Zoltán az ínyenc Krúdyról, Maróti István Balázs mesterről (Dráveczky Balázs gasztrotörténészről) szólt, Balázs Géza a pálinkáról, a hungarikumról beszélt, és megnyitotta a pálinkakiállítást. Kora délután felolvasólánc kezdődött: bárki csatlakozhatott az Anyanyelvápolók Szövetsége Ifjúsági Szervezetének tagjaihoz, akik az Akadémiai Terem kerekasztalánál olvastak fel verseket; több órán keresztül. Minya Károly élményközpontú nyelvtanórát tartott, a rendhagyó foglalkozáson gyerekek és felnőttek is részt vettek. Fráter Zoltán kreatív versíró kurzusra hívta a vendégeket a nyelvészhagyatékokat őrző szemináriumi teremben. Ezután a színházteremben bemutatkozott az Édes Anyanyelvünk folyóirat, a kiadványt Balázs Géza és Maróti István ismertette. Mindeközben kiegészítő programként nyelvi játékok és az Anyanyelvápolók Szövetsége pultján könyvek és feladványok várták a látogatókat.

Az anyanyelvi juniális a Múzeumok éjszakájával zárult. A hagyományoknak megfelelően Kazinczy Ferenc sírjánál kezdődött az este: a széphalmi Egymásért Nyugdíjas Klub és az Új Liszt Ferenc Kamarakórus rövid műsora előtt Gubala Róbert méltatta a nagy nyelvújítót. A nyelvmúzeum színháztermében az Új Liszt Ferenc Kamarakórus magyar költők megzenésített verseit adta elő. Bemutatkozott az Anyanyelvápolók Szövetségének Ifjúsági Szervezete, és tréfás-játékos előadással szórakoztatta a közönséget társaival Balázs Géza nyelvészprofesszor. Nem maradhatott el a szokásos tűzgyújtás sem: a résztvevők a Bokréta Művészeti Iskola táncosaival együtt táncolhatták körbe a lángokat a hosszú nyelvmúzeumi éjszakán.

Augusztusban Hétpróbás Varázskert címmel a legkisebbeknek szerveztünk mesés anyanyelvi kalandjátékot a Kazinczy Emlékkertben. A próbákat teljesítő kicsiket az intézmény munkatársai felavatták a nyelvtarisznya-töltögetők várának (a nyelvmúzeumnak) lovagjává, illetve hercegkisasszonyává. A varázskert benépesítésében a SzeptEmber színjátszó csoport tagjai segítettek.

Megnyitása óta minden évben ellátogatnak az Édes Anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny döntőjének diákjai és tanárai Széphalomra. 2012. október 12-én a pedagógusok könyvbemutatón vehettek részt: Fried István új, Kazinczy Ferenc és a vitatott hagyomány című kötetét Fehér József múzeumigazgató, Kováts Dániel szerkesztő és maga a szerző ismertette. A könyv függeléke 40. évfordulóját ünneplő anyanyelvi verseny elmúlt évtizedeiről számol be. Október 14-én, a verseny eredményhirdetését a hagyományoknak megfelelően a Kazinczy Emlékcsarnok előtt tartották.

Minden esztendőben részt veszünk a Múzeumok Őszi Fesztiválján, 2012-ben e rendezvényt Kazinczy Ferenc születésnapján, október 27-én rendeztük meg. A jeles nap témája a kézzel írás volt, az eseményről az Öregharang oldalain külön is beszámolunk.

November 13-án ünnepeljük a magyar nyelv napját, mert 1844-ben ezen a napon nyilvánította az Országgyűlés államnyelvvé a magyar nyelvet. Természetesen A Magyar Nyelv Múzeuma is ünnepel e napon. 2012-ben Dienes Dénes, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek igazgatója nyitotta meg a rendezvényt. Ezután értékeltük az „Írj levelet (kézzel) Kazinczy Ferencnek vagy Török Zsófiának!” címmel meghirdetett pályázatot. A kiírásra érkezett 138 levél közül rangsor nélkül 20 írást értékelt a zsűri, kiemelve a legjobb 6 pályaművet. Az eredményhirdetés után Nyiri Péter tartott előadást a nyelvi humorról és a nyelvi játékokról.

Testvérmúzsák Kazinczy korában címmel indítottunk művelődéstörténeti előadás-sorozatot Havonta egy alkalommal egy-egy neves kutatót-előadót kértünk fel arra, hogy szóljon a művészetek egyik ágáról. A sorozat keszeg Anna Divatosak voltak-e a nyelvújítók című előadásával indult, ezt a következő hónapokban Kiss Endre József (Kazinczy Ferenc és a szabadkőművesség), Oláh Tamás (Kazinczy Ferenc kapcsolata Zemplén vármegye levéltárával), Dombóvári János (a zene szerepe Kazinczy Ferenc életében), Schweitzer Tamás (Hamupipőke, avagy a bálok varázsa a XIX. században) és Fehér József (Kazinczy Ferenc és a képzőművészetek) előadása követte. A sorozat 2013-ban is folytatódik.

Minden év karácsonyi játszóházzal zárul. Advent idején kis ünnepséggel, játékokkal, ajándékokkal várjuk a gyerekeket Széphalmon.

           

A Petőfi Irodalmi Múzeumhoz csatlakozva

A Magyar Nyelv Múzeuma 2013. január 1-jétől a Petőfi Irodalmi Múzeum tagintézményéként, állami fenntartásban maradva végzi munkáját. Intézményünk „új” neve mostantól: Petőfi Irodalmi Múzeum A Magyar Nyelv Múzeuma. Hazánk egyetlen anyanyelvi múzeuma e szakmai háttérrel, bővülő és erősödő szakmai kapcsolatokkal, értékes közművelődési és tudományos eredményekkel folytatja küldetésének teljesítését.

 

Gyarapodó könyvtár

Értékes könyvekkel gazdagodott A Magyar Nyelv Múzeuma. Patay Béla és Patay Tibor 2012 augusztusában hat kötetet adott át tartós letétbe a széphalmi intézménynek. A megtisztelő adomány révén Széchenyi István Hitel (1830), Világ vagy is felvilágosító törekvések némi hiba ’s előitélet eligazitására (1831), Magyar játékszinrül (1832) című munkáival, Dessewffy József A Hitel czímü munka taglaltja (1831) című írásával, illetve A régi indusok böltselkedések az az: példákkal jó erköltsökre tanitó könyvetske (1781) és a Mohammed Adalia fia hamis prófétának islami hit-vallása, vagy is az Al-Korán… (1831) című kötetekkel gyarapodott a nyelvmúzeum könyvtára.

 

Kazinczy rajzai

„Szüntelen rajzolgaték…” Kazinczy Ferenc rajzai címmel kamarakiállítás nyílt a nyelvmúzeumban 2012. október 27-én, a nagy nyelvújító születésnapján. Közismert, hogy Kazinczy nemcsak kedvelte, becsülte és támogatta a képzőművészetet, hanem ő maga is szívesen vett rajzeszközt a kezébe. Több képet készített fogsága és utazásai közben, családtagjait és ismerőseit árnyékrajzolatokon örökítette meg. A tárlat ezekből az alkotásokból mutat be jellegzetes darabokat, a képeket Kazinczytól választott idézetek kísérik, értelmezik.

 

 

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap