Évszakon kívüli ősz

Döbrentei Kornél, v, 12/23/2018 - 00:04

 

 

 

 

 

 

 

                         Újabb kérdések Petôfihez

 

Gondoltad volna-é, a szívtöppesztô lôporfüst

és a friss lóganéj forrón burjánzó ködébe

fátylazódó öntudattal, a hanyatlás elüszkösödô

ezüst lejtôjén sebes csuszamlással kiszületôben

a világból, gondoltad-é, a halál erôszakos

fém-rideg ízével a szádban, porba szégyenítô

leterítésed magaslesén, gondoltad-é,

a törvényesített merénylet-helyen bocsánatos

botrány az idegenkezûség, a Szent Jobb annyira

csonka már, gondoltad-é, a nagy európai

ábrándmálladások évadán, egyszer még dombormû

leszel, kô a kôbôl  kicsikarva, orom-maradék,

melybôl a vulkánvemhû hegy megkerülhetetlenné

újra felnövekszik, nekitorlódik a taplófoganású

idô: most szajhálkodó kedvvel múlatja magát, s úgy vetéli el

szikracsírás életünk, hogy a véralvadásig uralgjon a sötét.

 

Gondoltad volna-é, a Zrínyi-vére-szagú

vadkanok ortályozó örömétôl rengetett

kukoricásban, hogy ott, mint csillapíthatatlan-verdesésû,

madárszárnynál emelkedettebb kardsuhogás,

megelôlegezett emléked örök jelene neszez majd,

és szögesdróttal, határvonalak vérmocsaras

gézcsíkjával s mélázó ökörnyállal pányvázhatatlan

akaratot villámoltat a sóhajlágy levegôben,

s váratlan robajlik föl –,

                                       a kivégzônégyszög-

kukoricásba az az ôsz mindig visszajár,

bár el sose ment, sunyin setteng, fölkúszik a szívig,

hullafoltoktól sem terepidegen gyakorlóruhában,

 

 

álcázza magát, zsendüléskor tavaszabb a kikeletnél,

s gyökérig szivárogtatva a rontást, hamis-zöld

zubbonyokat hazudik a füvek seregére, hogy bennük

fakóvá delelôdjék a halál; zöld láng szaladoz

a mord kéreg alatt és hevül föl üde kedvvel a gallyban,

s hogy a magosba katapultálhasson az élet, hatalmas

lombkorona-ernyôket robbant ki a rügyekbôl,

a varjúcsapat viharfelhôvé gyülemlett harag az égen,

idelent, csupasz helyük szenes kráterében fészkel

az évszakon kívüli ôsz, március idusán is,

és érlelôdvén Gyümölcsojtó Boldogasszony méhében

pusztulásunk zamattal teljes, hát utószor szülj még

egy rontatlan tavaszt nekünk, Magyarok Nagyasszonya,

nem baj, ha egyke, egyetlenségét, ha kell

beosztjuk évezredekre, mi, a folytonos hét szûk

esztendôk Szent Györgykor elszegôdô fenegyerekei,

csak adj, akkor is, ha nem lehet, akkor is adj még egy

szeplôtelen kikeletet, magától értetôdôt, mint

avartûz-vérzéses kerti tisztuláskor rigócsôrben

a pondró-kunkorodás, mely után erôre kap a trilla.

 

Gondoltad volna-é, elunván a nyûgként csüggést

az isteni kegyelem pókfonalán – abból sodortatott

a tisztimente kacifántos paszománya –, aláhullásod

rejtélyes lesz, akár egy meteorit-dög, a Genezis

bujdokló érként benne lappang, univerzum-salak

s távlatokat sarjasztó, merész-hatalmú televény,

rozsda nem emésztheti fénye hiányát sem, miként

a kardból is csak a penge halandó, a markolatból

nagy stációkon át sarjad ki a lélek, gondoltad volna-é,

a pallosos arkangyal is elirigyelné tôled

az eredendô bûnt, megzsarolhatóságunk fétisét,

s inkább ölne disznót pálinka-láng rágicsálta, jászolos

téli hajnalon, mint ítélne, odahagyná a csömörig erénylô

 

éteri hamvasságot, bivaly-szilajon dagonyázná szét

a siralomvölgyi mocsarat, önfeledten büdösödne akár,

cserzôdne a szélben, mint csatákban eleven

emberi bôrré gyûrt hadizászlók, cserélne veled,

mert tudja, esendôséged szent, nélküle a fohászok

tartotta menny leomolna, ó, az az angyal, helyetted

álmodná tovább kozák pikák hegyén szenderegtetett,

önkínzó álmod a szabadságról, melynek sosem voltál

bábuvá fegyelmezett udvari bolondja, kiben eszme helyett

nem a te legázolt zúzalék-tested a töltelék,

mi ott kiábrándultan teng, az a kóc, nem a hamvaidért

vagy felelôs, borítván kísértet-lepelbôl

szaggatott tépésfehérbe, azokat mentse az ostya.   

                                             

                                                      

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap