... és lészen csillagfordulás - Örökségünk Wass Albert

Szerkesztő A, szo, 05/11/2019 - 00:02

 

 

 

 

és lészen csillagfordulás

Örökségünk Wass Albert

ISBN: 978 963 9735 94 1

Keménykötésű ár: 2500 Ft

Terjedelem: 304 oldal

Kötés: Keménytábla, cérnafűzés

A Wass Albert Emlékév zárókonferencia teljes irodalmi anyaga olvasható e kivételes antológiában, melynek irodalomtörténeti jelentőségéhez kétség nem fér: ez az első munka, amely Wass Albert irodalmi kanonizációjára tesz kísérletet, s mint ilyen, szakít az utóbbi évek irodalomtörténeti és -elméleti dogmáival. Végre az életmű van a fókuszban, ami által kirajzolódik az igazi Wass Albert és egyedülálló művészete. A legutolsó írás azonban nem tanulmány: Wass Albert Los Angeles-i előadását válogattuk be a kötetbe! A szerzők listája a teljesség igénye nélkül: Balázs Ildikó, Hegedűs Lóránt, Jókai Anna, Kabdebó Lóránt, Márkus Béla, Pomogáts Béla, Turcsány Péter. Témák a konferenciáról: Lisztóczky László irodalomtörténész Wass Albert pályaképét rajzolta meg 1928-tól kezdődően. Kiemelte írói munkásságát, közéleti, valamint kiadói tevékenységét, illetőleg méltatta legfontosabb műveit. Bertha Zoltán irodalomtörténész a gondolkodó és bölcselő Wass Albert emberség, magyarság és nemzeti önvédelem összefüggéseire úgy világított rá, mint a 20. századi nagy íróink többsége. Bölcseleti esszéfüzére, a Te és a világ a keresztény istenhit, az erkölcsi helytállás és az emberi szépség legszentebb értékeit hangsúlyozza, akárcsak Németh László, Hamvas Béla és Weöres Sándor. Dr. Kiss Mihály a csönd hermeneutikája felől közelített a Wass-életmű felé, vers és próza életművén belüli egységében mutatta ki az egzisztenciál-filozófia felől is megközelíthető üzeneteit. Szőcs Géza költő a személyes ismeretségről beszélt, majd a torz, főleg politikai indokokkal magyarázható tévhitek és rágalmak kóros és káros hatását analizálta. Végül leszögezte: irodalmunk pótolhatatlan jelese volt Wass Albert. Dr. Boda László teológus Wass Albert jelleme kapcsán megjegyezte, hogy írónk a „századfordító magyarok” egyike, akire szükségünk van nemzeti felemelkedésünkhöz. Adamikné dr. Jászó Anna nyelvész Wass művészetét a prózaritmus, a nyelvi emóció gyakori jelenléte és a népnyelv feldolgozása „szemszögéből” elemezte. Egy nyelvészcsoport hanghosszúság-méréseiről is beszámolt, amely kimutathatóvá tette Wass prózájának ritmusazonosságokon alapuló jegyeit. A kötetet egyaránt ajánljuk a Wass Albert művészete iránt érdeklődőknek, valamint az irodalmároknak, kutatóknak, különös tekintettel az egyetemi irodalmi műhelyekre.

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap