"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 18/25

Eperjes Károly, v, 12/30/2012 - 00:07

 

 

 

Folytatás

 

  - Ezek szerint nem politikai pártok,
hanem értékek alapján kell választani.

   - Úgy van! Az ember értékek mel-
lé tegye le a voksát, és ahhoz keressen
egy olyan politikai pártot, amelyik
azokat a legjobban képviseli az Isten
és az ő számára.

   - De mint minden intézményben, itt
is van egy emberi oldal, ami gyakran
azt eredményezi, hogy a párt vagy szer-
vezet tagjai nem képviselik tökéletesen
az ügyet.

   - Úgy van, ez is igaz. Ez az emberi
kockázat minden nemes eszmében
benne van. Sőt, az is lehet, hogy egy
párt hazudik, és olyat hirdet magáról,
amit nem képvisel. Ezért nekünk meg
kell vizsgálnunk, amit mondanak és
tesznek, hiszen benne van a Bibliában
is: "Vizsgáljátok meg, amit kaptok!"
Morális és bölcseleti szempontok sze-
rint, azaz a szív és értelem harmóniája
alapján kell megvizsgálnunk a kapott
lehetőségeket. Tehát hiába hivatkozik
egy politikai párt mondjuk a keresz-
ténységre, ha nincsen mögötte hiteles
háttér.

   - Van egy barátom, aki azt mondja,
ő azért nem megy el választani, mert
teljes meggyőződéssel egyik pártra sem
tudja a voksát adni.

   - Ez a barátja nagyon nehéz sor-
ban van. Az ilyen embernek, aki nem
tud dönteni jó és rossz között, bor-
zasztóan nehéz lehet.

   - Ő azt mondja, hogy nem egyértel-
mű a helyzet. Látja és elismeri az egyik
oldal hibáit, de a másik oldalt sem
tartja egyértelműen jónak.

   - Miért, ő egyértelműen jó? Aki
nem tud az értékrendek között válasz-
tani, az a kereszténységében is bizony-
talan. Vizsgálja meg a kereszténységét,
hogy hol tart!

 

                    VII.
Az álművészetről és az igazi
           művészetről

   - Az Istentó1 elszakadt ember fel
akar oldódni a tömegben, olyan szeret-
ne lenni, mint a többiek, akik látszólag
nincsenek egyedül.

   - A fájdalmát viszi: "Ugye, neked is
fáj?" Ezért az a legnagyobb baj a mai
művészettel, hogy a katarzist, a meg-
tisztulást levágják a darabok végéről,
még a klasszikusokról is, krimivé deg-
radálják, és azt mondják: "Ugye, ne-
ked is tar?" Nem deprimálnak, hanem
lehúznak a saját, aberrált egyedül-lé-
tük szintjére.

   - A katarzis nélküli darabokkal szem-
besülni nekünk, nézőknek és a művé-
szeknek is rettenetes.

   - De azt tapasztalom, hogy ha sike-
rül szakrálissá tenni a munkát (és ak-
kor már mindjárt nem csak munka,
hanem áldásos cselekedet), akkor azt
lentről, a nézőtérről díjazzak. Éppen
ezért nem szeretek részt venni olyan
munkában, ami lehangol. Akkor is
magányosnak érzem magam munka
közben, ha elvállalok egy szerepet,
mondjuk egy klasszikus darabban, és
a rendező menet közben "aberrálja" a
művet, kilúgozza belőle a szakralitást.
Már volt úgy, hogy emiatt becsaptam
magam mögött az ajtót, kirohantam,
és azt mondtam, hogy "Istentelenek!"
Sajnos ezzel ráadásul káromkodtam
is. Bementem egy templomba imád-
kozni, utánam jöttek a kollégák, aztán
visszamentem, és bocsánatot kértem.
Jelenits István tanár urat kerestem
meg ezzel a problémámmal, mint sok
művész lelkiatyját, és ő azt mondta:
"Arra várnak, hogy becsapd az ajtót.
Ne csapd be! Az Úrjézus is bement a
vámosok közé, de nem vámosként
jött ki, hanem kihozta Lévit, akiből
Máté lett. Maradj ott, és élessz! Te jó
szándékkal vállaltad a művet, de ők
ilyenné tették. Vegyél részt benne, ne
vonulj ki, mert nem tudhatod, hogy
az Isten kit mikor szólít meg!" "De ha
egy keresztény megnézi az aberrált
darabot, megkérdezheti, hogy a meg-
tért Eperjes meg mit keres itt?" "Hát,
ha nem fogja föl, hogy te élesztőnek
vagy benne, az az ő baja. Az Isten
tudja." "De botrányt okozok náluk,
mert azt mondják, szégyen, hogy ez
az Eperjes miben vesz részt!" Nehéz
helyzet. Jelenits tanár úr azt mondta:
"Ha előre látod, hogy milyen, akkor
ne vegyél benne részt! De ha közben
derül ki, akkor küzdj ellene!"
 

 

 

Magyar irodalmi Lap

 

 

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap