Az ARANY SAS DÍJ Történelmi Novellapályázat 2015. eredményhirdetése

Szerkesztő A, sze, 04/01/2015 - 22:32

 

 

 

 

Történelmi Novellapályázat - Arany Sas Díj

 

Magyar Irodalmi Lap (www.irodalmilap.net)

  

A 2010 novemberében, a magyar nyelv és irodalom ápolására alapított Magyar Irodalmi Lap (MIL) fennállása alatt immár 16 000 művet tett közzé. A Lap évente megrendezi hagyományos történelmi novellapályázatát.
 

A 2015. évi pályázat témája: Az egyetemes magyarság sorsa, Kárpát-medencei története. A pályamű kapcsolódhat a Történelmi Magyarország egészéhez, annak bármely történelmi részéhez, tájegységéhez és a szétszórtságban élő magyarokhoz. Az ország elszakított részeinek történelmi eseményeit, sajátosságait feldolgozó legjobb novellák regionális különdíjban részesülnek.
 

A kiírás célja a mindenkori Magyarországon és az elszakított területeken élő magyarság értékeinek, történelmi személyiségeinek és eseményeinek bemutatása. Elvárás, hogy a  pályaművek fejezzék ki azt a lelkületet, amelyben ma találtatnak a magyarok, erősítsék a nemzeti hagyományokat, a nemzeti azonosságot, a történelmi gyökereket, valamint a Kárpát-medencei és a világ magyarságának egyetemességét. 

A pályamű tartalma épülhet valóságra, de lehet a történelmi hitelességen alapuló képzelet szüleménye is.

A pályázatra életkortól, állampolgárságtól, foglalkozástól függetlenül bárki térítésmentesen nevezhetett. A benyújtott pályamű terjedelme nem haladhatta meg a 10000 karaktert (szóközökkel együtt).

A díjakat a Magyar Irodalmi Lap és az Inter Japán Magazin biztosította.
 

A zsűri háromfordulós döntése alapján a díjazás a következőképpen alakult:

 

I. Díj

Arany Sas Díj nagytrófea és oklevél

 Székely Tamás (Zirc) - Moarte ungurior
 
 

 

II. Díj 

Japán porcelánkupa és oklevél

Varga Anikó (Horgos, Szerbia) - Fakereszt a határban
 

 

III. Díj

Japán porcelántányér és oklevél

Solymosi Lukács (Mikepércs) - Magyar Földön halhassak meg

 

 

Regionális Díj

Arany Sas trófea és oklevél

Sajcz Andrei (Arad, Románia) - Davaj, davaj!

 

 

A zsűri történelmi különdíja

Japán porcelántányér és oklevél 

Ekler-Szabó Botond Alexander (Budapest) - Sír a folyó

 

A zsűri nyelvi különdíja

Japán porcelántányér és oklevél 

Dr. Pálffyné dr. Friedled Magdolna (Budapest) - Esti dal

Bíró Ernő (Kolozsvár, Románia) - Önfatolvaj?

 

A zsűri nyelvi különdíja

Japán porcelántányér és oklevél 

Felber Zsolt (Veszprém) - Az elveszett század

 

A díjnyerteseket kérjük, hogy április 2-án nyissák meg Lapunkon az Üzenetek-ben nekik írt levelünket!

 

Nem került a díjatottak közé, de kiemelkedő pontszámot ért el az alábbi alkotók pályaműve:

Nagykutasi Tibor, Oláh  Tibor, Kázsnér Dávid, Sz. László, Köteles Lajos, Oláh Márton Richárd, Fecser Zsuzsanna, Bilecz Ferenc, Jenei András, Huber Béla, Horen Erika, Petrusák János, Dinnyés László Tibor, Várfalvy Emőke, Fülöp Antal Antal és még sorolhatnánk.

A díjazott műveket, ill. díjazásra nem került, de szintén színvonalas műveket folyamatosan közöljük Lapunkon!

 

 

 

A 2015. évi Arany Sas novellapályázat díjazott munkáinak rövid értékelése
 

 

Székely Tamás (Zirc) - Moarte ungurilor (1. díj)

Érett nyelvezetű, a műfaji követelményeknek megfelelő írás az identitás elvesztéséről (mint a pusztulás forrásáról). A kisfiú halála az elvakult, megszédített, gyűlöletben tobzódó tömegből is előhívja az érzelmeket és a szégyenérzetet. Ugyanakkor az elbeszélő nem tekinti óriási eredménynek a fiúcska önfeláldozó tettét, hanem a cseppben a tenger jelenségét, mélységét érezteti a cselekménnyel, a belső beszéddel. A népirtás lényegére utal: végső soron önpusztítás.

 

Varga Anikó (Horgas, Szerbia) - Fakereszt a határban (II. díj)

Szép nyelvezetű, érzelmekkel teli elbeszélése az 1994-es horgosi és vajdasági népirtásról, a gyűlöletről és a gyűlöletben is felvilágló emberségről és együttérzésről. Erősnek lenni az embertelenségben (ld. a lelőtt foglyok eltemetésének módját) és bízni ez emberi szeretet és az isteni kegyelem erejében – csak ez mentheti meg a szenvedőket.

 

Solymosi Lukács (Mikepérc) - Magyar földön halhassak meg (III. díj)

Megrázó erejű novella a háború tragédiájáról, a nemzet elvesztéséről. Hitelesen mutatja be a bátor és tetterős katona önpusztítását, hitének és minden reményének elapadását, a tehetetlenség emésztő erejét. Szép nyelvezetű, a lélekre ható elbeszélés, tragikus zárlattal. Az önpusztító katona reményvesztettségét, kilátástalanságát szelíden ellensúlyozza az asszonyi élni akarás és a többi férfi imádságos hite.

 

Sajcz Andrei (Arad, Románia) - Davaj, davaj! ­ (Regionális Díj)

Hiteles, szemléletes visszaemlékezés a háborús időkre; a kort jól megidéző nyelven, pontos adatokkal. Az elbeszélőt a nagyapai – fizikai és szellemi-lelki-erkölcsi – örökség menti meg a haláltól. A novella eredeti csattanóval zárul; a befejezés egyszerre utal a háború időt-embert emésztő-pusztító voltára és a hazatérés örömére.

 

Ekler-Szabó Botond Alexander (Budapest) - Sír a folyó (történelmi különdíj – a különdíjasok, illetve az első három helyezetten kívüli művek közül történelmileg kiemelkedő alkotás)

Érett nyelvezetű, olvasmányos történelmi novella a tatárjárás koráról, a hazaszeretetről, önfeláldozásról, hősiességről. Kiváló mondatszövésű és lendületű írás, a választott témához (a harc megjelenítése) illő stílussal.

 

Dr. Pálffyné dr. Friedler Magdolna (Budapest) Esti dal (nyelvi különdíj – a különdíjasok, illetve az első három helyezetten kívüli művek közül nyelvileg kiemelkedő alkotás)

Helyenként lírai, megkapó nyelvezetű gondolatfutam az elvesztett szülőföld tiszta, vidéki léte utáni vágyról, a városi lélektelenségről, az érzelmek hiányáról, a közösség erejéről; az itthon és otthon, a haza és szülőföld kettősségéről és egységéről; erős zeneiséggel.

 

Bíró Ernő (Kolozsvár, Románia) - Önfatolvaj (nyelvi különdíj – a különdíjasok, illetve az első három helyezetten kívüli művek közül nyelvileg kiemelkedő alkotás)

Eredeti megközelítésű, érett stílusú, szép nyelvezetű novella, melyben a székely világ és az uralmon lévők aljassága jelenik meg. Felvillan benne a székely leleményesség és (nyelvi) humor, az abszurd élethelyzeteket teremtő politika tragikomikuma.

 

Felber Zsolt (Veszprém) - Az elveszett század (különdíj)

Olvasmányos és hiteles történelmi elbeszélés az első világháborúról, a frontélményekről, a háború tragédiájáról és az igaz szeretetről, helyenként lírai megfogalmazásban (pl. „hátára hajlott a szótlan idő”).

 

 

 

Zsűrizés

Pályázatunkra 352 pályamű - több ezer oldal szöveg - érkezett. A pályázásból kisestek azok a pályaművek, amelyek nem feleltek meg az előírásnak: más műfajban íródtak (pl. vers), túllépték a karakterszám-keretet, helyesírás szempontjából elfogadhatatlanok voltak, illetve művét a szerző nem beszerkesztve, hanem csatolva küldte be.

 

Örömünkre ez évben a nemzet összetertozásának témája több határon túlra szakadt írót ihletett meg. A beküldött pályaművek színvonala az előző évekhez viszonyítva jelentősen emelkedett. A zsűrire nagy súly nehezedett a nagyszámú színvonalas írásból a három legjobb kiválasztásakor. 

 

A pályázat kiírásának megfelelő pályaműveket szerkesztőségünk kiválasztotta. A szerzők nevét és minden adatát letétbe helyezte, és a zsűritagokhoz csak a szerzőnév nélküli, csupán címmel ellátott pályaműveket továbbította.
A három zsűritag a pályaműveket külön-külön kapta meg, és egymástól függetlenül alakította ki a véleményét. A döntése szerinti legjobb művek címét pontozással sorrendbe állítva küldte meg Szerkesztőségünknek.

Ezeket egybevetve első fordulóban csak a Regionális Díj nyertese dőlt el - a zsűri egyöntetű pontozásával. Az első három számozott díj jelöltje holtversenybe került, és bizonytalanság lengte körül a kiadandó különdíjak számát és azok nyerteseit is.

 

A második fordulóban a zsűri most már a három legjobb novellát egymáshoz viszonyítva súlyozta és a pontok összesítésekor eldőlt az első három számozott díj tulajdonosa. Nem tudott dönteni  a zsűri a négy különdíjra jelölt, holtversenyben lévő pályaműről.

 

Végül, a harmadik fordulóban mindnégy esélyes pályaműre különdijat ítéltek, közülük egyet történelmi, kettőt pedig nyelvi okokkal indokolva.

 

 

A nagyszámú színvonalas pályamű és a díjazás megnyugvással töltötte el a Magyar Irodalmi Lap szerkesztőségét. Úgy tapasztalta, hogy a Lap által hirdetett Arany Sas Díj történelmi novellapályázat betöltötte küldetését.

A díjazottaknak szívből gratulálunk! Gratulálunk azoknak is, akik színvonalas művet küldtek be, de díjat nem kaphattak. A pályázatok sajátossága, hogy csak a három legjobb pályamű kaphat számozott díjat.

Végül megköszönjük minden kedves pályázónk fáradságát, a zsűri lelkiismeretes munkáját, a díjakat képező tárgyakat pedig az Inter Japán Magazinnak.
 

Lapunkon a jövőben is - díjazástól és pályázástól függetlenül - készséggel közzé tesszük minden kedves írótársunk színvonalas művét!

 

Sikeres alkotómunkát kívánva,

Üdvözlettel:

Magyar Irodalmi Lap
Szerkesztősége

 

 

Magyar Irodalmi Lap


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap