Az ARANY SAS DÍJ Történelmi Novellapályázat 2014. eredményhirdetése

Szerkesztő A, cs, 04/10/2014 - 00:14

 

 

 

 

Történelmi Novellapályázat - Arany Sas Díj

 

Magyar Irodalmi Lap (www.irodalmilap.net)

  

A 2010 novemberében, a magyar nyelv és irodalom ápolására alapított Magyar Irodalmi Lap (MIL) fennállása alatt immár 11 000 művet tett közzé. A Lap évente megrendezi hagyományos történelmi novellapályázatát.

A 2014. évi pályázat témája: Az egyetemes magyarság sorsa, Kárpát-medencei története. A pályamű kapcsolódhat a Történelmi Magyarország egészéhez, annak bármely történelmi részéhez, tájegységéhez és a szétszórtságban élő magyarokhoz. Az ország elszakított részeinek történelmi eseményeit, sajátosságait feldolgozó legjobb novellák regionális különdíjban részesülnek.

A kiírás célja a mindenkori Magyarországon és az elszakított területeken élő magyarság értékeinek, történelmi személyiségeinek és eseményeinek bemutatása. Elvárás, hogy a  pályaművek fejezzék ki azt a lelkületet, amelyben ma találtatnak a magyarok, erősítsék a nemzeti hagyományokat, a nemzeti azonosságot, a történelmi gyökereket, valamint a Kárpát-medencei és a világ magyarságának egyetemességét. 

A pályamű tartalma épülhet valóságra, de lehet a történelmi hitelességen alapuló képzelet szüleménye is.

A pályázatra életkortól, állampolgárságtól, foglalkozástól függetlenül bárki térítésmentesen nevezhetett. A benyújtott pályamű terjedelme nem haladhatta meg a 10000 karaktert (szóközökkel együtt).

A díjakat a MIL, az Inter Japán Magazin és a Hungarovox Könyvkiadó biztosította.
 

A zsűri kétfordulós döntése alapján a díjazás a következőképpen alakult:

 

I. díj

Arany Sas Díj trófea, oklevél és Hungarovox-könyvcsomag

 Szabó Gréta (Dunaújváros): A hold gyűrűje
 
 

 

II. díj 

Japán porcelán, oklevél és Hungarovox-könyvcsomag

Papp Dezső (Budapest):Haláltánc – Drégely 1552. Júl. 6-9  Vágó Ádám (Jászalsószentgyörgy): Némák a harangok

 

III. díj

Japán porcelán, oklevél és Hungarovox-könyvcsomag

Papp Dezső (Budapest):Haláltánc – Drégely 1552. Júl. 6-9  Döme Barbara (Budapest): Erzsike apja  

 

 

A zsűri különdíja

Japán porcelán, oklevél és Hungarovox-könyvcsomag

Pruzsinszky Sándor (Budapest): Röpte a hollónak

 

Regionális díj

Japán porcelán, oklevél és Hungarovox-könyvcsomag

Sajcz Andrei (Arad, Románia): Kísértések

 

 A díjakat a mai napon postázzuk a díjazottak számára.

A díjazott műveket, ill. díjazásra nem került, de szintén színvonalas műveket folyamatosan közöljük Lapunkon.

 

A zsűri színvonalasnak találta továbbá az alábbi, nem díjazott műveket:

Vadász Szilárd: Zászló a hegyek ormán, Felber Zsolt: Törött kereszt,  Mészáros Barnabás: Pár négyzetméter Magyarország, Okos Márton: Ady Endre képzelt utazása Kalotaszegre 100 év után, Csáky Pál: A másik én, Mester Györgyi: Székelyvilág, Kávai Anna: Térben és időben indázó gondolatok, Kovács Barna Bálint: Közel a majtényi síkhoz, Falvy Orsolya: Szelek szárnyán, Pusztai-Tárczy Beatrix: Szólj, ötágú síp.

 

  A díjak indoklása

Szabó Gréta: A hold gyűrűje

1956 októberében egy romániai falu magyar kocsmájának pincéjében titkos diák-összejövetelek zajlanak. A fiatalok a magyarországi forradalom iránti szimpátiájukról és csatlakozási szándékukról tárgyalnak. Akad közöttük magyar és román egyaránt. A kocsma magyar tulajdonosa és leánya nagy kockázatot vállalt a rejtegetésükkel. A magyar példán felbuzdulva a fiatalok az egyetemen gyűlést rendeztek és petíciót fogalmaznak a szovjet csapatok kivonásáról. Orosz katonák rontanak rájuk, és elhurcolják őket. Az írás főhősét foglyul ejtő szovjet fegyveres rettenettel és tisztelettel reagál arra, hogy magyar lányt tartóztat le. A novellát a Zsűri legjobbnak találta, ezért első díjjal jutalmazta.

Vágó Ádám: Némán a harangok

Honfoglaláskor az új hazában Toda vezér fia kilőtt egy nyílvesszőt. Annak röptével határolta be földjüket, amelyet övéi művelni és védeni kötelesek. A történet ezer évvel később folytatódik. A honfoglalók sokadik leszármazottja a szovjet hódítók elleni ádáz harcban végzetes sebet kap. Haláltusájában kezébe akad Toda vezér fiának nyila, azt döfi szovjet gyilkosa mellébe. A hazafias töltetű, megható, biztos kézzel írt novella méltán kapta a második díjat.

 

Döme Barbara: Erzsike apja

Egy román tulajdonúvá vált magyar kisvárosban egyetlen nemzetszín szalag miatt ádáz harc folyik az öreg magyar és a román hatóságok között. Egyikük sem enged. A szalag szélességével egyenes arányban növekszik a viseléséért járó megtorlás. Nem vitás, a végkifejletben az öreg életével fizet azért, hogy a háromszínű szalag mindent beborítson. Nem hátrál. A magyar kitartást bemutató, a magyar hazát nemzetszínű szalaggal szimbolizáló frappáns novellát a zsűri harmadik díjjal jutalmazta.

 

Pruzsinszky Sándor: Röpte a hollónak

A fügével megmérgezett Mátyás király haldoklik. Az írás a haldokló uralkodó szemével mutatja be környezetét és korát. Még a jó emberismerő királyt is elképeszti, kik vették eddig körül: hízelgők, alakoskodók, haszonlesők. Rádöbben, hogy sem ő, a haldokló, sem Magyarország sorsa nem érdekli azokat, csak a várható konc. A magas írásbeli tudással összeállított történet elnyerte a zsűri különdíját.  

 

Sajcz Andrei: Kísértések

Gilicz Ambrus gépész, a Román Néphadsereg tankosa parancsba kapta, hogy a közelgő bemutatón a szovjet T34-es tanknak teljesítményben felül kell múlnia német Tigrist. Ambrus csavaros ésszel rátalált a megoldásra. A lomha T34-est a dombon átvetett kötéllel sebesen húzatta fel egy takarásban lévő Tigrissel. A szovjet harckocsival "versenyző" német tankot pedig úgy állította be, hogy az félúton lefulladjon. A megoldásért előléptették, és mint "megbízható elvtársat" tisztiiskolára jelölték. Ám az utolsó pillanatban rádöbbent, hol a helye, és visszatért szegény, de Romániában is magyarságát őrző családjához. A pályamű kapta a zsűri regionális díját.    

 

 

Zsűrizés

Pályázatunkra közel 300 pályamű - több ezer oldal szöveg - érkezett. A pályaművek 31%-a határon túli pályázóktól érkezett. A zsűrire nagy súly nehezedett a nagyszámú színvonalas írásból a három legjobb kiválasztásakor. 

 A beérkezett műveket első körben a szerkesztőség ellenőrizte, hogy a pályázat kiírásának megfelelnek-e. A szerzők nevét és minden adatát letétbe helyezte, és a zsűritagokhoz csak a szerzőnév nélküli, csupán címmel ellátott pályaműveket továbbította.
A három zsűritag a pályaműveket külön-külön kapta meg, és egymástól függetlenül alakította ki a véleményét. A döntése szerinti legjobb művek címét sorrendbe állítva küldte meg Szerkesztőségünknek. Ezeket egybevetve került ki az első díjazott. A második és harmadik díj esetében holtverseny alakult ki, ezért szükség volt a második fordulóra is. Szerkesztőségünk elfogadta a zsűri különdíjra és regionális díjra tett javaslatát, így összesen öt díj került kiadásra. 

Sajnálatunkra több pályázó az előírt tízezer karakternél hosszabb terjedelmű pályaművet küldött be. Ezekre díjat nem adhattunk, de a színvonalasabbakat közreadjuk. Közülük kiemeljük T. Ágoston László Vértestvérek c. kiváló művét.

 

A nagyszámú színvonalas pályamű és a díjazás megnyugvással töltötte el a Magyar Irodalmi Lap szerkesztőségét. Úgy tapasztalta, hogy a Lap által hirdetett Arany Sas Díj pályázat betöltötte küldetését.

A díjazottaknak további sikereket kívánva szívből gratulálunk! Gratulálunk azoknak is, akik színvonalas művet küldtek be, de díjat nem kaphattak. A pályázatok sajátossága, hogy csak a három legjobb pályamű kaphat számozott díjat.

Végül megköszönjük minden kedves pályázónk fáradságát, a zsűri lelkiismeretes munkáját, a díjakat képező tárgyakat pedig az Inter Japán Magazinnak és a Hungarovox Kiadónak.
 

Lapunkon a jövőben is - díjazástól és pályázástól függetlenül - készséggel közzé tesszük minden kedves írótársunk színvonalas művét!

 

Sikeres alkotómunkát kívánva,

Üdvözlettel:

Magyar Irodalmi Lap
Szerkesztősége

 

 

Magyar Irodalmi Lap


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap