Astori vélemények Wass Albertről 1/4

Szerkesztő B, p, 08/02/2013 - 00:11

 

 

 

 

Ramsey Campbell
Elméjében és írásaiban Erdély tovább él

 
ASTOR – Több, mint 30 éve küzd Czegei Wass Albert halványuló emlékeivel és a kommunista propagandával azért, hogy feltámassza egy majdnem elfeledett európai régió kultúráját, amely főleg Drakula legendájában él.
Küzdelme erdélyi nacionalistákat, magyar tudósokat és román ügynökökről kerengő híreszteléseket hozott el ebbe a St. Johns folyó partján elterülő, csendes, erdei közösségbe.
A fák és cserjék sűrűjében megbúvó sötét, félreesõ, öreg háza ad otthont az Amerikai Magyar Szépirodalmi Céhnek, a Dunamenti Kutató és Információs Központnak, valamint a Transylvanian Quarterly szerkesztõségének.
Mindhármat Czegei Wass Albert, a Floridai Egyetem volt nyelvészprofesszora irányítja, akit Romániában halálra ítéltek a II. világháborúban elkövetett háborús bűnökért.
Több ízben kinyilvánította már ártatlanságát és kitart amellett, hogy a vádak a könyveivel és kutatómunkájával kapcsolatos román riadalomból erednek.
A 73 éves kutató és szerző, a II. világháború után hontalanná vált erdélyi Czegei Wass Albert elmondta: küldetése az életben az, hogy megvédje örökségét az Erdélyt jelenleg uraló románok rombolásától.
– Amikor megérkeztem ebbe az országba és azt mondtam az embereknek, erdélyi vagyok, azt mondták: „Ó, igen, Drakula” – mondta fintorogva Czegei Wass Albert. – Ez minden, amit Erdélyről tudtak. Drakula pedig kitalált személy volt, amit egy angol ötlött ki. Amit viszont nem tudnak, az az, hogy Erdély kultúrája az ókori mezopotámiai város, Ur sumérjeihez vezethető vissza – mondta. A térség hosszú időn át Magyarország kulturális központja volt.
Erdély a Kárpát-medencében található Magyarország és Románia között, de 895 óta magyarok lakják. 1690-ben Habsburg Lipót osztrák császár meghódította Erdélyt, és azt beolvasztották az Osztrák Birodalomba.
A II. világháborút követően Erdélyt átadták Romániának, egy olyan országnak, amit III. Napóleon és Bismarck kanyarított ki Balkán és Kelet-Európa között. A magyarság üldözött kisebbséggé vált, mondta Czegei Wass Albert.
– Azt próbálják elhitetni, hogy az erdélyi kultúra román, de ez nem így van.
Amit a románok nem képesek sajátjukként adoptálni, megpróbálják kiirtani – mondta – mint például a kopjafákat; ezek olyan totemoszlopok az erdélyi falvakban, amik a családok történetét mesélik el.
Czegei Wass Albert, aki kitelepítettként érkezett az Egyesült Államokba 1951-ben, úgy döntött, amennyire etnikai kötelékei ezt lehetővé teszik, orvosolja azt a hamis benyomást, ami a legtöbb amerikaiban él szülőhazájával kapcsolatban.
– Azt próbáljuk megmutatni, hogy az összes Duna menti országnak ugyanaz az érdeke – fejtette ki. – Olyasmire van szükség, mint az Egyesült Államok, ahol minden egyes ország a Duna mentén független és autonóm, de együtt munkálkodik. Bár én már nem élem ezt meg. Túl sok előítélettől kell megszabadulni.
Amerikai feleségével együtt költöztek Astorba, röviddel azután, hogy megérkeztek ebbe az országba. 1964-ben indította útjára az Amerikai Magyar Szépirodalmi Céhet és a Danubian Press-t. A két vállalkozást kétszintes, fehér faházuk dolgozószobájából irányítja.
Onnan tartja nyilván Czegei Wass Albert az irodalmi céh 700 tagját, akik évente két könyvet kapnak a Danubian Press-től – egy angol és egy magyar nyelvűt.
A nyomda mostanáig – együttműködésben a Danubian Research Centerrel – 42 könyvet jelentetett meg, köztük Czegei Wass Albert Dokumentált adatok és tények Erdélyről című művét és a Halálos köd… című regényét.
A Danubian Press könyveit valójában az Ohio állambéli Youngstown magyar ferences kolostorában nyomják.
A negyedéves folyóirat, amelyet Czegei Wass Albert és a brazíliai Sao Paulóban élő Zolcsák István szerkesztenek, 1980-ban indult útjára és az Erdélyi Világszövetség Egyesült Államok-béli, chicagói székhelyű szervezete jelenteti meg. A negyedéves folyóirat kiegészítője az Eighth Tribe-nak, mely egy olyan kétnyelvű havi magazin, amit körülbelül ezer, az Egyesült Államokban élő magyarnak küldenek el.
Hírekkel szolgál Erdélyről, melyek többsége az emberi jogok megsértéséről szól, mint például a riport arról, hogy két magyar cipőgyári munkást magyarul hallottak beszélni, s ezért elvesztették állásukat.
A negyedéves folyóirat, amit Pennsylvaniában jelentetnek meg, vezércikkeket és könyvkritikákat is közöl.
A kutatóközpontnak jelenleg 34 tagja van szerte a világon, akik információkkal és a kelet-európai országokkal kapcsolatos, eredeti kutatási anyagokkal látják el Czegei Wass Albertet. Az idősebb közreműködők halálával tagsága csökken. Jelentéseik egy iratszekrényt töltenek meg Czegei Wass Albert irodájában.
Czegei Wass Albertnek, aki erdész, újságíró, három országban sikeres szerző és nyelvész, hosszú és változatos karrierje volt.
Tényleg csak egy ember voltam, akit elkapott a gépszíj – mondta.
A II. világháború alatt – mondta – aktívan részt vett a föld alatti náciellenes mozgalomban. A románok azonban azt állították, hogy kapcsolatban állt a magyar fasiszta párttal, mely 1940-ben arra uszított magyar katonákat, hogy öljenek meg négy civilt.
Bár tagadja a vádat, a háború után egy román háborús bűnökkel foglalkozó bíróság távollétében lövészosztag által végrehajtandó halálbüntetésre ítélte.
– Tudja, milyenek voltak azok a háború utáni perek? Az utcáról rángatták be az embereket. Bármit beismertek – mondta.
Három évvel ezelőtt, amikor a háborús bûnökkel kapcsolatos vádak napvilágra kerültek, az USA Igazságügyi Minisztériuma azt mondta, felülvizsgálják Czegei Wass Albert státuszát. Deportálhatták azért, mert elmulasztotta tájékoztatni a hatóságokat az ítéletrõl, amikor belépésért folyamodott.
Czegei Wass Albert de viszont azt mondta, hogy azóta nem hallott az Igazságügyi Minisztérium felől.
Azt állítja, mindez csupán a románok kísérlete arra, hogy ellehetetlenítsék őt az erdélyi emberi jogi kérdéssel kapcsolatos munkája miatt. A Halálos köd című regénye szintén nagyon felmérgelte őket. A mai Astorban játszódó gyilkossági történetben, mely nyílt politikai felhangokkal íródott 1979-ben, egy magyar hős küzd egy román gonosztevővel.

Czegei Wass Albert elmondta, hogy szinte már az összes nyilvános szerepléssel felhagyott, mert fél a román ügynökök megtorlásától.
Czegei Wass Albert és felesége, akik jelenleg egy Astorról szóló történelmi regényen dolgoznak, egy sötét, félreeső öreg házban élnek, melyet Buffalo, az izmos, de játékos ír szetter és Pluto, a még nagyobb testű dán dog őriznek.
Itt csend van. Nem hiszem, hogy a legtöbb szomszédom egyáltalán tudja, hogy író vagyok – mondta Czegei Wass Albert, aki a 11 főt számláló Astor Kiwanis Klub elnöke. – Próbáljuk kerülni a feltűnést.
Annak ellenére, hogy szülőföldje megszállottja, tudja, sohasem mehet vissza.
– Nem igazán akarnék visszamenni. Mindenki, akit ott ismertem, halott – mondta fejét rázva. – Túl sok rossz emlék jönne elő... nem, nem rossz emlékek, csupán szomorú emlékek.

(1988. május 25.)
 

Kovács Attila Zoltán fordításai

Forrás: Polísz, 2006. 90. szám

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap