Arany János kézirata: Közönséges tanítás

Patócs Júlia, cs, 03/02/2017 - 00:11

 

 

 

 

 

 

Füzetborítón:

Közönséges tanítás

Leírta Arany János, Kiskúnszállás,

November 3-án

1834 

 

 

 

   Az első oldalpár:

 

Közönséges Tanítás

Sz.Leczke.Préd.I:14

 

Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, hogy mindezek hiábavalóságok és a lélek gyötrelmei.

            Nincsen a teremtett Igék között is egy is, mely a változásnak  …törvénye alól fel volna szabadítva és mégis az emberi szív oly veszendő dolgokba helyezi bizalmát, melyek hiábavalóságok és a lélek gyötrelmei.

            Nagyon balra magyarázná valaki a Bölcs elolvasott szavainak értelmét, ha azt állítaná, hogy ezen beszédekben az Isten áldása eránt hidegséget, a szabados és ártatlan gyönyörűségek eránt pedig unalmat és iszonyodást akar gerjeszteni. Csak azt akarja ő ebben  mondani, hogy nem abban áll az embernek boldogsága és ő fő java, melyben azt az embereknek nagyobb része keresi és hogy azok a dolgok, melyek….

  

A tanítás a Prédikátorok könyvének 14. verse alapján megfogalmazott magyarázat.

Amikor Arany János e sorokat rótta, mindössze 17 esztendős volt. Egy ével korábban került a Debreceni Kollégiumba, azonban anyagi nehézségek miatt megszakítja tanulmányait és Kisújszállásra költözik, segédtanítónak. A fiatal Arany ekkor már elmélyedt a vallásos és klasszikus világi irodalomban, több nyelven olvasott, fordításokat végzett. Kisújszálláson, egyetlen tanév erejéig a Református Fiú Iskola alsó nemzeti osztályait tanította, korabeli dokumentumok tanúsága szerint kiválóan. Tanítói munkája mellett jutott ideje sokat olvasni, fordítani, írni.  

 

 

Magyar Irodalmi Lap  

 

 

 

 

 

 

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap