Szerkesztő A
ARANY SAS DÍJ Történelmi Novellapályázat 2016!

A 2010. novemberében a magyar nyelv és irodalom ápolására alapított Magyar Irodalmi Lap (MIL) fennállása alatt immár 25 000 művet tett közzé. A Lap évente megrendezi hagyományos történelmi novellapályázatát. A 2016. évi pályázat témája: Az egyetemes magyarság sorsa, Kárpát-medencei története. A pályamű kapcsolódhat a Történelmi Magyarország egészéhez, annak bármely történelmi részéhez, tájegységéhez és a szétszórtságban élő magyarokhoz. Az ország elszakított (Hírek)

Bodó János
Vajon a Dunától

Vajon a Dunától/ Kérdez-e a tenger,/ Honnan jössz s hová mész/ Nagy igyekezettel?/ Mit hoznak habjaid, / Tiszát, Rábát, Marost? /Kősziklát mely állott / Az előbb még amott? / Megvan-e még vajon / A kis patak íze, / Amely volt hajdanán / Gyermekkorom vize? / A sok könny és a vér / Is benned van talán, / Mely ezredév során / Ömlött magyar hazán?/ Benned van, kavics már/ Kőszikla s hegyorom - / Az életünk, amely van, és volt egykoron. (Vers)

Szerkesztő A
A magyar szabadság napja

Minden június utolsó szombatja a magyar szabadság napja. Gyásznap ez nekünk, nem ünnepnap. Idegen elnyomó hatalmak gyarmata Hazánk. A gyarmatosítóink csak, hogy saját országuk gazdagodására piacot teremtsenek, tönkretették iparunkat és mezőgazdaságunkat. A magyar embereket bérmunkássá és napszámossá degradálták saját hazájukban. Országunk kirablásában, a lakos... ság elszegényítésében, a nemzet megalázásában kollaboránsok hada segédkezett nekik. Ha élne, e napon kardot ragadna Zrínyi, Thököly, (Hírek)

Szerkesztő A
Június utolsó szombatja, a magyar szabadság napja

1991. június 19-én hagyta el Hazánk területét az utolsó megszálló szovjet katona, s ezzel Magyarország visszanyerte önállóságát. Ennek emlékére 2001. május 8-án az Országgyűlés nemzeti emléknappá nyilvánította ezt a napot, június hónap utolsó szombatját pedig a magyar szabadság napjává. Jegyezzük meg, ez az önállóság mára csak névleges. Változott a világ, ma már megszálló hadsereg nélkül is lehet egy országot szolgasorba süllyeszteni. (Hírek)

Fedák Anita
"A háború elsősorban tragédia és csak azután győzelem..."

Az eseményektől távol nehéz, de még inkább lehetetlen megállapítani az igazságot. Mindenesetre nagyon gyanús a tragédiák körüli hivatalos (el)hallgatás. Talán soha nem derül ki, ki húzta meg a ravaszt, kinek a kezéhez tapad a beregszászi magyar ifjú vére. - 1991 különösen fontos dátum Magyarország történelmében. Június 19-én 15 órakor Záhonynál az utolsó szovjet katona is elhagyta az országot. Viktor Silov altábornagy, az egykori déli hadseregcsoport parancsnoka 14 óra 50 perckor ért a határállomásra, (Riport-tudósítás)

Bánki Éva
Álvaro Cunqueiro és a galego próza virágkora

A galego epika 19. századi újjászületése nem éppen szerencsés csillagzat alatt kezdődött el. A „magas irodalom”, a galego írásbeliség társadalmi-történelmi okok miatt évszázadokon át háttérbe szorult, így hát a 14–18. század során Galicia lakói semmilyen jelentős irodalmi alkotással nem büszkélkedhettek. A galego, a félsziget híres trubadúrjainak nyelve hosszú évszázadokon át nem számított irodalmi nyelvnek. Ha a reneszánsz idején Észak-Spanyolország (Novella)

Szerkesztő B
Fenyvesi Félix Lajos: Krétaszámok

Szép őszi napon történt. Az idős férfi Bécsbe érkezett, egy-két órára, hogy emlé­ kezzen és induljon tovább. Sokszor gon­ dolt erre a reggelre az elmúlt évtizedekben, hogy talán megéri és kibírja a hosszú repü­ lőutat. Mindig elővette ilyenkor a régi, megfa­ kult fényképeket, a megsárgult leveleket. Behunyta a szemét, és ott volt újra szü­ lő­ földjén. Halott apja búcsúszavait hallotta, édesanyja botorkált felé az alkonyi homályból, és kérdezte: “Mikor jössz haza, kisfiam?” De hát (Novella)

Döbrentei Kornél
Leíró költemény

Roppant hegykaréj-foglalatban az igazság / tengerszem-pillanata, az istenek-horzsolta / csúcsok közt irdatlan arányaival kecses / a mindenség, fölszabadultan önmaga: / gránitszószékei a bércek, fönsége / onnan kinyilatkoztatás – / itt bontson vitorlát, / aki sóvár. / Alább szuronyszikár enyészet / harsogtatja az ôszt, a fátumizzásos / jerikói trombitát, sisteregve ráng / a pôrére csupált lélek, és valaki, / nagyüzenetû futár jeges talppal a / mellkasunkban szalad, elôrenyújtott kezében / az iránytû (Vers)

Turcsány Péter
Megmaradásunk

(Kárpát-medence egymáshoz rendelt népeihez) Magyarrá, szlávvá, szásszá, románná/ Dübörögtek görgeteg-súlyú sorsok,/ Szétszóródva is egymást lapítjuk,/ Hogy a szertetekintő beleborzong.// Szász freskókon mennyi elevenség,/ Oláh bányászokkal szürcsög a cujka,/ Tóth szorgalom és ruszin nóták/ Lankáin a magyar dac mintha lapulna.// Szégyellünk élni, szűrjük álmainkat,/ Szédülünk ránk vert sár rágalmaitól,/ Földjét tagadja, magyarnak az kit szült,/ S itt ki teng-leng, múltról az feledve szól... (Vers)

Felber Zsolt
Babits Mihály: Áldás a magyarra

„Fáj a földnek és fáj a napnak/ s a mindenségnek fáj dalom,/ de aki nem volt még magyar,/ nem tudja, mi a fájdalom!”// Ahogy Dsida Jenő is megírta a Psalmus Hungaricus című versében, igen is létezik magyar fájdalom. Ez minden magyar embernek a fájdalma, nem kell nekünk idegeneké. Trianon az igazságtalanság, a kegyetlenség szimbóluma is egyben. Összeállításunkban e fájdalom hangjait jelenítjük meg a magyar irodalomból. (Vers)

Szerkesztő C
Szabó László könyvbemutatója június 30-án

Szabó László, a Moeypuláció című sikerkönyv szerzője folytatja leleplező, felvilágosító és tanító küldetését. Új könyve, az "Emlékcsinálók" szerves folytatása eddigi munkásságának. Mindkét kötet arra figyelmeztet, miképpen alakítja a világot, s benne életünket a pénzhatalom. Az író összerakja a mozaikdarabkákat, rávilágít a háttérben meghúzódó célokra és módszerekre. Más szemmel néz a világba aki elolvasta. Szabó László június 30-án 18:00 órától (Hírek)

Czakó Gábor
Angela Merkel, az Oktoberfest és a szübariszi átok

A német kancellár asszony különleges ismertségre tett szert az iszlámban és a történelemben való jellegzetes járatlansága által, amikor elkiáltotta, hogy jöhetnek a menekültek korlátlanul. A menekült szó utóbb szírekre módosult, mert ők már a Jézus utáni időben megkeresztelkedtek és keresztények is maradtak az iszlám hódításig. Ma már csak egy kis részük tartja ősei hitét. Lehet, hogy nem füleltem eléggé, de nem hallottam, hogy a mostani néphullámmal közülük, vagy más közel-keleti keresztény népségből (Egyéb)

Horváth Lajos
Fiamnak: Nagyapád a második világháborúban

Kedves Fiam! A messzi Californiából kérted, hogy írjam meg, mit tudok nagyapádról, az én apámról. Mi történt vele a II. világháborúban? Kedves Fiam! Mivel a II. világháborúban győztes nagyhatalom területén élsz nagy fájdalmamra, csakis annak a propagandáját, hazugságait ismerheted meg a dolgok menetéről. Az USA hadviselő ellensége volt Magyarországnak a kialakult szövetségi rendszerek szerint. Még sem üzentünk hadat az Egyesült Államoknak, amint azt híresztelik és állítják, hogy nevetséges (Novella)

Szerkesztő A
1900. július 24-én született Bay Zoltán fizikus, feltaláló, a radarcsillagászat atyja

Bay Zoltán Lajos (Gyulavári, 1900. július 24.[1] – Washington, 1992. október 4.) magyar fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A 20. század világviszonylatban is meghatározó természettudósai és feltalálói közé tartozik. Úttörő munkásságának nagy eredménye, hogy megalapozta azt, hogy a radarcsillagászat mint új tudo... mányág létrejöhetett. Nevéhez fűződik a magyar Holdradar-kísérlet, a fotoelektron-sokszorozó és a fénysebességre alapozott méterdefiníció. (Hírek)

Fedák Anita
Aranykacaj

Reggel arra ébredt, hogy valaki neszel az ajtaja előtt. Kinézett, de nem látott senkit. Ki tudja meddig állt volna jobbra-balra tekingetve, ha a lábainál valami nem mozdul. Egy furcsa pilleszerű kislény vergődött a papucsa mellett, egy fagyalszender. Egyik szárnyacskája már sérült volt, valószínűleg repülés közben neki koppant az ajtónak. Kezével óvatosan felemelte a szárnyaival kétségbeesetten verdeső lepkét. Óvatosan az egyik szobanövényre rakta, majd a szálloda földszinti reggelizője felé vette az útját. (Egyéb)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap